ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIAŁ SKALNY to:

odłamki skalne i piaszczyste transportowane najczęściej przez wody płynące lub lodowiec; najczęściej powstały na skutek erozji (np. koryta rzecznego w procesach fluwialnych) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.275

TRINIA, NIECKA WYPADOWA, NIL, SUFIZM, PŁYWACZ, HADŻ, KLISZA, KAPTUR, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, KOŻUCH, ARCHEOLOGIA, ROŚLINA UŻYTKOWA, REGRES, DYSKOGRAFIA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, RZEZALNIA, STEWA, KRUŻ, GENERACJA ROZPROSZONA, COKÓŁ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BIRMAŃSKI, CZARNY DĄB, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, ŻOŁĄDKÓWKA, OBCIĄŻENIE, TAŚMA FILMOWA, METRESA, ROLNIK INDYWIDUALNY, SERM, PORSCHE, RONDEL, SMOLT, WARTOŚĆ DODANA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PREDYKCJA, FUGA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SZCZOTKA, METODA KARTOGRAMU, ZROŚLAK, ASESOR, STREAMING, RESORT, KAZACZOK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, FORYŚ, SPAD, OFICER, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PLASTEREK, LAWATERZ, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, GRAFIKA, BLEJTRAM, INTERPRETACJA, WSTRZYMANIE, KISZKA ZIEMNIACZANA, MACKI, BAŁWOCHWALSTWO, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, TABLICA, AROMAT, PISMO, SEMESTR LETNI, TRAGAKANTA, NARKOTYK MIĘKKI, OGRANICZENIE WIEKOWE, TENDENCJA, GRYS, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, YORKSHIRE PUDDING, ROŚLINA OWADOPYLNA, ALKID, NEOPOGAŃSTWO, INDEKSACJA, PODSTRYSZE, UTAGAWA, PARODIA, KRYSTALOMANCJA, NOTKA, JAZZ, ALKOWA, BURKA, PORT MORSKI, WĄSKOŚĆ, OLSZYNA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, HEKTOPASKAL, KLOSZ, KASKADA, KUBEK, TYGIELEK, SAJKA, FISZBINOWCE, CHLOROHEKSYDYNA, PLANTY, GALWANIZM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SZÓSTKA, JAWNOGRZESZNICA, BADYL, DOBYTEK, ROZPAD, SYGNAŁ CIĄGŁY, ŻONATY, KOSZTORYS INWESTORSKI, PALNIK, RUCH EUSTATYCZNY, CZEPEK, SŁUCHOWISKO, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, CZOŁDAR, ZATOR, LEGUMINA, NASTAWA, WNĘTROSTWO, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, CEGŁA, PRZYCHÓWEK, SUPERLICENCJA, SUPERNOWA TYPU IC, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PRĄD ZAWIESINOWY, ZBIORÓWKA, SAMOWAR, PRZEDRUK, ROLA, CUGANT, SZÓSTY, MŁOT KAFAROWY, SZTUCER, LEMIESZ, KOKTAJL, LĄDZIENIE, SPRZĘŻNICA, GROŹBA BEZPRAWNA, GRANATNIK, EPOKA LODOWA, REGENERAT, METANIT, GOŹDZIENIEC, DROBIAZG, FILAR PRZYPOROWY, SKALNIAK, FLUID, PARA, OKRZEMKI, KOMPLEMENTARIUSZ, WEKTOR EKSPRESYJNY, OCZKO, SZPILKA, RUCH, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, MUZYKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, REKLAMÓWKA, PĘCHERZYCA, ZIEMIA OBIECANA, SAMOGONKA, WASĄG, ZGINIĘCIE, RYNKA, WIELOKĄT, ADOPCJA, WKŁADKA, KANCLERZ, SHARAN, MISTRZU, GEN SPRZĘŻONY, DYWESTYCJA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NUR LODOWIEC, KULTURA, UKŁAD LOMBARDZKI, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, PARTYJKA, GRZAŁKA, SZAL, OKRZYK, PRZYRZĄD OPTYCZNY, RÓW IRYGACYJNY, ABERRACJA, WĄTPLIWOŚĆ, TOCCATA, MORAWSKI, FELER, GRUSZECZKA, ZATOKA, KUM, CUKIER BIAŁY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ODSYŁACZ, POŁABSZCZYZNA, ARYTMOMETR, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, SIŁACZ, ZAPRAWA, WOJSKO FEDERALNE, ORGANIZM WYŻSZY, LODOWIEC CYRKOWY, KRAWĘDŹ, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, PRZEMYT PLECAKOWY, MITOLOGIZM, KOK, PARTIA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PADACZKA AUDIOGENNA, PAMPA, KOPOLIMER, TARAS, SKÓRKA, CZART, URLOP, MACZANKA, PONTYFIKAT, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SIŁA NOŚNA, ZAKUP, OSAD FLUWIOGLACJALNY, PODPAŁKA, OTWÓR, ODCISK PALCA, TANAGRYJKA, ENERGOELEKTRYK, MUSZKA, PRAŻUCHA, TWARDA SPACJA, WYROSTEK FILTRACYJNY, KURDYBAN, MODRASZEK ALKON, DELEGACJA, KATOLICKOŚĆ, DOLINA LODOWCOWA, GEODETA, ZREKOMPENSOWANIE, MINA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, SZEWRON, BAMBUS, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, GABINET CIENI, ZBIORNIK RETENCYJNY, KONTO DEPOZYTOWE, FUS, ODRÓBKA, BARWICZKA, MROCZEK PÓŹNY, POPELINA, ŁAWICA SKALNA, PYTANIE, WYKŁAD, EFEKT WPIERANIA, DWÓJECZKA, MACIEJ, STRAPONTEN, KARTA MOBILIZACYJNA, BLOCZEK, BROŃ JĄDROWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, OBSUWISKO, MARATON, PŁYTA STOLARSKA, WIDELEC, ASYSTA, TĘPICIEL, DROGA RZYMSKA, KOKLUSZ, ROGALIK, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, SIEKIERA, CZESKI BŁĄD, DOZYMETR, FORMA, BEFSZTYK, ASEKURANTKA, MIKROOTOCZENIE, KASZTELAN, SCHULZ, LODOWIEC NORWESKI, CZEMPIONKA, APORT, ZEW, SZKRAB, SZLAMIEC, BEDŁKA, NOK, OWADY, SALOPA, KOMISJA, BARWNIK SPOŻYWCZY, SMUŻKA, BYDLĘ, MAKINTOSZ, CZAJNIK, KRA, ?NIEWYPAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIAŁ SKALNY odłamki skalne i piaszczyste transportowane najczęściej przez wody płynące lub lodowiec; najczęściej powstały na skutek erozji (np. koryta rzecznego w procesach fluwialnych) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIAŁ SKALNY
odłamki skalne i piaszczyste transportowane najczęściej przez wody płynące lub lodowiec; najczęściej powstały na skutek erozji (np. koryta rzecznego w procesach fluwialnych) (na 14 lit.).

Oprócz ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ODŁAMKI SKALNE I PIASZCZYSTE TRANSPORTOWANE NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ WODY PŁYNĄCE LUB LODOWIEC; NAJCZĘŚCIEJ POWSTAŁY NA SKUTEK EROZJI (NP. KORYTA RZECZNEGO W PROCESACH FLUWIALNYCH). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x