MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATYK to:

mały podłużny pręt, często drewniany (choć nie zawsze), który najczęściej służy jako element konstrukcyjny czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATYK

PATYK to:

kawałek gałęzi drzewa, który się oderwał, spadł na ziemię, mniejszy (cieńszy) niż kijek (na 5 lit.)PATYK to:

tysiak, tysiąc złotych (na 5 lit.)PATYK to:

bardzo szczupła osoba (na 5 lit.)PATYK to:

daleko mu do drąga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.354

ROPNIAK, FUNKCJA ZDANIOWA, MISKA, SZTABA, BULDER, ANTOWIE, ŁĘG JESIONOWY, BALON, ARTYLERIA LEKKA, MIKSTURA, NÓŻ FIŃSKI, MASZYNA WYCIĄGOWA, WZÓR, CEP, ŻYCIODAJNOŚĆ, SODA, HAJDUK, ROZTERKA, IMAGE, POPĘDLIWOŚĆ, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, GRAF EULEROWSKI, LUSTRATOR, OBRYWKA, HYDROLOKATOR, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, AFGAN, CHIŃSKOŚĆ, UPRZEMYSŁOWIENIE, KOZERA, OKRYCIE, RESTAURACJA, ROK OBROTOWY, MANIFESTACJA, CZŁON ODWRACALNY, ZDROWIE, KANTATA, KALKA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, DWUDZIESTY CZWARTY, MIEDZIONIKIEL, ZANIK, KWIATECZEK, OBLAK, PORTFEL, POWYWRACANIE, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ŻOŁDAK, ZBIERACZ, ŚWIATŁA DROGOWE, CZERWONE ŚWIATŁO, BARKAS, KANAŁ DERYWACYJNY, RADIOOFICER, RODZIMEK, TORII, WYLEW, HEKSAMETR, LAMERSTWO, LUDZKIE ZOO, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, KRZYŻ CHOLERYCZNY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KOMÓRKA, ORIENTACJA, ZRZECZENIE SIĘ, DERKA, PRZYSTRÓJ, WYBITNOŚĆ, CZYNNIK, ESPERANTYDA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FOLKSDOJCZ, ULEPEK, KAMARYLA, LARP, ANGLISTYKA, PRZECIWNOŚĆ, ZAPAŁKA, JULA, ATRYBUCJA, ZAWŁOKI, ŚWIATOWOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, SITAK, INKA, OBERWANIE CHMURY, GEN PLEJOTROPOWY, STALLE, WAGON DOCZEPNY, SZARE KLUSKI, ŁONIAK, BURLESKA, DOKTOR, TRZECIE OKO, WKRĘTKA, PRĄD MORSKI, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, IMPROWIZATOR, ŚW. PAWEŁ Z TARSU, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, NOREFEDRYNA, AGOGIKA, OBSZAR WIEJSKI, FIKCJA, MISO, NORMALNA, PRZESTRZEGACZ, KOLOROWY, BYSTROŚĆ, MALARZ, STERCZYNA, WYKLUCZENIE, KOMUNAŁKA, DERP, CHEMOTROPIZM UJEMNY, POMYŚLNY WIATR, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OBRAZOWANIE, WARSTWOWOŚĆ, TREL, OKSOKWAS, GÓWNOZJAD, DEMISEKSUALISTA, GUANABANA, PĘTAK, KRZYWA ELIPTYCZNA, OKSYGENATOR, BOHATER NEGATYWNY, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, BŁONA LOTNA, HAITAŃSKI, DOM DZIECKA, OKAZJONALNOŚĆ, JUDASZ, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, OPŁOTKI, MODEL, RÓWIENNIK, ALBUMINIAN TANINY, TRANSPORTER, SANIE, DZIECINNA ZABAWKA, KOŁEK, JĘZYK, PROMIONEK, ŻYCZENIE SOBIE, RZESZOTO, SZPITALNIK, RESZTKI, MAŁOPOLSKOŚĆ, GRAF PÓŁEULEROWSKI, SOŚNICA, PRYNUKA, NOCEK BRANDTA, POCHŁANIACZ, DUSZA, KLIPA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, STUDNIARZ, MANEWR, GNIAZDO, PROFESOR, KORBA, HAJDUK, ŻARNIK, TOPOLOGIA, CANCA, KONTROLER, SYROPEK, PIĘTRO, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, FRATER, BARIERA WYJŚCIA, NADAWCA SPOŁECZNY, NACZÓŁEK, PRAWOZNAWSTWO, DYMENSJA, PRZYSPIESZACZ, KWINTYLIARD, RELAKSACJA, GASKOŃCZYK, ROZDZIAŁ, ROCKOWIEC, WIRTUOZERIA, PODMIOT, PŁOZA, SKÓBEL, NORDYCKOŚĆ, MIODOWNIK, CHUJNIA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, TRZYNASTY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ŻYWE SREBERKO, PRZYSTANIOWY, ANTAGONISTA, PREDYKACJA, ARMATKA ŚNIEŻNA, MINIATURA, WRÓBEL, BRYŁA LODU, GUMKA, FALA NOŚNA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, GAZ PRZEWODOWY, NACZÓŁEK, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, ZAKŁAD, RAMA, ABAKUS, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZÓD, NIEGOTOWOŚĆ, OZDOBA, SKĄPOSZCZETY, PRZETWÓR, PRZECZYSTOŚĆ, JEDENASTY, INTERWENIENT UBOCZNY, OGNIWO WZORCOWE, USZAK, POSEŁ NIEZRZESZONY, WYBRYK NATURY, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, PRZEPLOTNIA, PODPAŁ, POWŚCIĄG, GRUPA LIEGO, KOLABORANT, MIKSER PLANETARNY, OSTRY DYŻUR, CZESTER, ŚWIECA, ŁYŻECZKOWANIE, LODOWIEC ZBOCZOWY, SYNTAKTYKA, GRAFIKA, KUDU, INTEGRALNOŚĆ, ŁAPEĆ, ZAPONA, ŚCIANA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PORTRECISTA, STARY LIS, CZUB, BROŃ, SZCZYT SZCZYTÓW, RECYTATYW, DELFIN MAŁY, BREAKDANCE, CZARNUCH, GEODETA, OPUSZKA PRĄCIA, WYCIĄGARKA, HURAGAN, EUROCENT, KOZUB, HIOB, FATYGANT, ŁÓDŹ RYBACKA, POJAWIENIE SIĘ, OPĘTANIEC, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ERA MEZOZOICZNA, SZKODNIK, KIJEK, MIODNOŚĆ, ZBRODNIARZ WOJENNY, KWAS HIALURONOWY, WZNOWICIEL, ZANZA, WĘŻOWNIK, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PRZYPŁYW, KOMENDATARIUSZ, MUTACJA, GŁĘBOKI TALERZ, WNYKARZ, BRYŁA, CYNADRA, ALLEL DOMINUJĄCY, CIĄGOTY, ASPOŁECZNOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, WROŚNIAK PACHNĄCY, SPIĘCIE, TRANSMITER, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, GONCIARZ, POZIOM, OKNO DIALOGOWE, FIGA Z MAKIEM, ŻÓŁTOSKÓRY, SINUS, BILET ULGOWY, ?LWI PAZUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.354 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATYK mały podłużny pręt, często drewniany (choć nie zawsze), który najczęściej służy jako element konstrukcyjny czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATYK
mały podłużny pręt, często drewniany (choć nie zawsze), który najczęściej służy jako element konstrukcyjny czegoś (na 5 lit.).

Oprócz MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MAŁY PODŁUŻNY PRĘT, CZĘSTO DREWNIANY (CHOĆ NIE ZAWSZE), KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ SŁUŻY JAKO ELEMENT KONSTRUKCYJNY CZEGOŚ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast