CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁASZCZYZNOWOŚĆ to:

cecha czegoś, gdzie zastosowano płaszczyznę, widoczne jest operowanie płaszczyznami (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.212

TOPOLA CZARNA, CZEPLIWOŚĆ, ROPNICA, WIĄŚL, HALUCYNACJA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KOMERCHA, PŁASZKA, ŚWIADOMOŚĆ, WYDMIKUFEL, ANGIELSKOŚĆ, ATOM, DYNAMICZNOŚĆ, RZODKIEWNIK, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, TAJEMNICZOŚĆ, DOBRE SŁOWO, PRZEDROST, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ZWARA, PRZEPYCHACZKA, PASMO, MYDELNICZKA, STERYLNOŚĆ, WARTOŚĆ LOGICZNA, SZCZERBA, SŁODYCZ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, WIARA, PRAWO HUBBLE'A, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SP. Z O.O, PRĘDKOŚĆ, WERBLISTKA, GNUŚNOŚĆ, MALINOTRUSKAWKA, MAGNESIK, OBTŁUCZENIE, OC, TELEFON, NAPASTNICZKA, KASZANA, DZIUPLA, BŁYSK, OBWISŁOŚĆ, ENERGIA, PILCH, SYMETRIA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, KĄŚLIWOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, WIELOFAZOWOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, SPARTANIN, STYLOWOŚĆ, DIOGENIT, LICZBA PODWÓJNA, WĄTPLIWOŚĆ, PRÓG BÓLU, PEREŁKA, FATALIZM, NIEOSTATECZNOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, FINITYZM, SKRÓT SYLABOWY, SZAŁ DUPY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PODTLENEK AZOTU, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, AWANTURNICA, MUSZLA KONCERTOWA, MYŚLENIE MAGICZNE, INDETERMINIZM, GRADUACJA, POTRZEBA, SZTORC, GAJOWIEC ŻÓŁTY, WYRAZ POKREWNY, BALAST, RZECZ RUCHOMA, WANIENKA, OPAD, FOLKSDOJCZ, MOSTEK, TWIERDZENIE PITAGORASA, NIEUŁOMEK, KADASTER, REKIN OWSONA, PODRÓŻNA, TORBA, URAZ, OBROŃCA, LUSTRZEŃ, INTERFEROMETR LASEROWY, MILICJANT, DEZAWUACJA, KRWINKA, PANICZ, GEOCENTRYZM, SCENICZNOŚĆ, MAJENIE, NÓŻKA, BURZLIWOŚĆ, FRYBURG, BEZGUŚCIE, KĄT UJEMNY, ORGAN SPÓŁKI, FILTR BESSELA, RUSKOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, RASOWOŚĆ, JASTRZĘBI NOS, WYTWÓRSTWO, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, CHWOŚCIK BURAKOWY, GRZYB MAŚLAK, MOTOR, KOSZT NIEZGODNOŚCI, MIEDNICZKA NERKOWA, STREFA EURO, NIEODPORNOŚĆ, EDYKUŁA, ARYJSKOŚĆ, FISZBINOWCE, DOSŁOWNOŚĆ, MOWA EGOCENTRYCZNA, SZYBKOŚĆ, BOBROWISKO, SERCE, DYGITALIZACJA, SAMOBÓJCA, REZEDA, STRUKTURA HOLDINGOWA, NANOMETR, WIRUS GRYPY TYPU A, NEUTRALNOŚĆ, ANAKREONTYK, FILM KATASTROFICZNY, JĘZYK BERTA, IMAGE, PODWYMIAR, KUGLARSKOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, NIEMOC, PATAFIAN, PRZEDŁUŻACZ, PROFIL, KAMELEON ŻYWORODNY, CIAPATY, WŁÓKNO SZTUCZNE, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, IMPRESARIAT, CHRZEST BOJOWY, OWAL CASSINIEGO, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZAPŁON, MĘTNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, DYFERENCJA, RASOWOŚĆ, FILM S-F, PORÓD RODZINNY, REZYGNACJA, NIEMODNOŚĆ, DIALIZA OTRZEWNOWA, INFIKS, TYGRYS TASMAŃSKI, NOSIDŁO, RZADKOŚĆ, GLINIANE RĘCE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PIERWIASTEK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, ZAĆMIENIE, SYKATYWA, BROŃ WODOROWA, WRZASKLIWOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PÓŁWARIAT, JEDYNE, SZYPLIN, RZEP, KSIĄŻĄTKO, SIEDMIOKROTNOŚĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, DOBRO, ALGORYTM JAKOBIANOWY, LEŻNIK, FORMALIZM, ZABÓR, MĄDRALIŃSKI, PARKIETNIK, ANTAGONISTA, NAGOŚĆ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, TYTAN, PODDIALEKT, PILATES, DOKŁADNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TEOGONIA, FOLGA, CZĘŚĆ, OTCHŁAŃ, POWŚCIĄG, WŁAM, DOMEK FIŃSKI, SKŁAD, MONOETANOLOAMINA, EMULGACJA, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, OTWARTOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, MAKABRA, BEZAN ŻAGIEL, PRZEŚMIEWKA, KOMORA CIŚNIENIOWA, TOALETA, OKO, SILNIK REPULSYJNY, DIACHRONIA, ROZDZIAŁKA, MELODIA, GNIAZDKO, PODGARDLANKA, WESOŁOŚĆ, THRILLER, NONSENSOWNOŚĆ, KONIUSZCZEK, FEMINIZM, UPARCIUCH, DEMOBILIZACJA, KOŚCISTOŚĆ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KWINTA, BIAŁA STOPA, PERKOZ Z ALAOTRA, RZEŹWOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, CIAMAJDOWATOŚĆ, ODKUP, CHOMIK TURECKI, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, CECHA FIZYCZNA, JĘZYK SZWEDZKI, ZODIAK, KMIOT, CHRAPY, TUMAN, REGUŁA GLOGERA, OPTYMIZACJA, SZCZUPŁOŚĆ, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, PROWOKATOR, LICZNIK PRĄDOWY, AKCJA IMIENNA, NATURALIZM, TERMIN PREKLUZYJNY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, DZIEŃ, CZUJKA, PIĘKNOŚĆ, OMIEG KOZŁOWIEC, DERYWAT, DŻAGA, LEŚNY DZIADEK, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, ZBAWICIELKA, NOWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, NOOBEK, PLUGAWOŚĆ, BYLICA SKALNA, DURNOWATOŚĆ, ADHEZJA, WYŻSZE NACZELNE, BĄBELEK, WSTĘPNICA, MYJNIA, REALIZM, FALISTOŚĆ, ZAKRĘT, ARCHAICZNOŚĆ, PLAŻÓWKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, KOSZAROWOŚĆ, MIKROOTOCZENIE, BIEG BEZPOŚREDNI, ?RAJFURSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁASZCZYZNOWOŚĆ cecha czegoś, gdzie zastosowano płaszczyznę, widoczne jest operowanie płaszczyznami (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁASZCZYZNOWOŚĆ
cecha czegoś, gdzie zastosowano płaszczyznę, widoczne jest operowanie płaszczyznami (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, GDZIE ZASTOSOWANO PŁASZCZYZNĘ, WIDOCZNE JEST OPEROWANIE PŁASZCZYZNAMI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast