Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT MAJĄCY ZA ZADANIE PRZYJMOWANIE ENERGII UDERZENIA I CHRONIENIE ELEMENTU (POJAZDU, BUDOWLI, MIEJSCA) NA KTÓRYM JEST ZAMOCOWANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUFOR to:

element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 5 lit.)ZDERZAK to:

element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUFOR

BUFOR to:

element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 5 lit.)BUFOR to:

roztwór buforowy (na 5 lit.)BUFOR to:

niewielki obszar pamięci komputera, w którym dane przechowywane są przez krótki czas, wykorzystywany, gdy jakieś urządzenie komputera nie jest w stanie przyjąć całej puli danych kierowanych do niego (na 5 lit.)BUFOR to:

coś, co trzeba zostawić na później, w razie potrzeby (na 5 lit.)BUFOR to:

produkt złej jakości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MAJĄCY ZA ZADANIE PRZYJMOWANIE ENERGII UDERZENIA I CHRONIENIE ELEMENTU (POJAZDU, BUDOWLI, MIEJSCA) NA KTÓRYM JEST ZAMOCOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.180

PODUSZKA, WOK, USZYSKO, DODAJNA, BATTERIE, SZKOŁA, NORNIK BURY, KIEROWCA TESTOWY, BIOPOLIMER, USYTUOWANIE, PROJEKCYJNOŚĆ, KOKTAJL, TWIERDZENIE ENGELA, KREDYT HIPOTECZNY, ZAKRĘT, GRZYB OKAZAŁY, POST, PIŻMÓWKI, GOLKIPERKA, PAPROCIE, WYCIĄG TALERZYKOWY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PARA UPORZĄDKOWANA, ORTOSTAT, ATTYKA, KASZTAN, OBSZAR PENSEJSMICZNY, ZJAWISKO THOMSONA, SOCZEWKA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, DOBRO POZYCJONALNE, ANTYKWARNIA, TOALETA, NAKRYCIE GŁOWY, MONARCHIA, FORMANT, SROMOTA, KOZUBA, KOMERCJA, AMIDYZM, PALEC, NACZYNIOWE, ELEKTRONOWOLT, OGRZEWANIE, GALISYJSKI, KREDYT ROLOWANY, KIPI KASZA, WĄTŁOŚĆ, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PORZĄDNOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, REALIZM NAIWNY, NIEKONKRETNOŚĆ, ZEGAR KWARCOWY, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, NEGACJONIZM, ITALIAŃSKI, ANALITYKA MEDYCZNA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, MANDAT, NOŚNIK, AGLOMERACJA, ATRAKCYJNOŚĆ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, PORYK, LEKTOR, ŻYWIENIE, DEMENTI, NUDYSTA, PLAC MANEWROWY, KOŁNIERZYK, USŁUGA KONSUMPCYJNA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, OKIENKO, KUZYNKA, OSZUKANIEC, SZKOLNOŚĆ, PRZECIWSTAWIENIE, STAROBIAŁORUSKI, KARTA WIZYTOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, SERBISTYKA, KIEROWALNOŚĆ, POLICYJNOŚĆ, WYCINEK KULI, PANTOGRAF, POTĘGA, WSZECHWŁADNOŚĆ, WĘGIEŁ, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, PROTAGONISTA, PROSZEK DO PIECZENIA, BETONOWE BUTY, TECHNIKA CIEPLNA, NIEWZAJEMNOŚĆ, ALOCHTON, DOM OTWARTY, MINI-ALBUM, CZŁON ODWRACALNY, TRAKTOREK, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, LAMA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, GRUNTÓWKA, NAGANIACZ, SZCZELNOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, NIEPOPULARNOŚĆ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, OMIEG KAUKASKI, WIETRZNOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, CZAS FIZYCZNY, KLEJOWNIA, FAŁSZYWIEC, SŁUP, TOY, OSTROKÓŁ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, GÓRALKI, ZAJĄC SZARAK, PRZESTĘPSTWO KRYMINALNE, OGNIWO MOKRE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SHOUJOAI, SYSTEMIK, GRAF PEŁNY, GUGIEL, ANIMALIZM, CZUŁOŚĆ, CYKL ASTRONOMICZNY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, RUBASZNOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, PODGARDLE, PAKA, ROWER POZIOMY, DELFIN GRUBOGŁOWY, SPÓDNICZKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PROSTY, KATAGENEZA, DZIKA RÓŻA, ARMIA ZACIĘŻNA, METALIK, ŻYWOTNOŚĆ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, KĄPIEL, ŁOKIEĆ TENISISTY, ETMALOZA, SYMULATOR, MAGOT, STREFA ODRUCHOWA, SROMOTNIK WOALKOWY, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, AKORD NONOWY, AZJATYCKOŚĆ, WYROŚL, SANIE, STRUNA, UNISTA, EGOISTYCZNOŚĆ, LAPAROSKOPIA, SYMETRALNA, SZCZWANY LIS, FOKUS, ROZTWÓR STAŁY, MAMUT POŁUDNIOWY, MIEDZIORYT, KURTKA, POZYCJA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, RASOWOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TYSIĘCZNIK, WYSOKOŚĆ, HACZYK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BIELMO, FOLGA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ELEKTOR, ZAJĄCZEK, MRAŹNICA, DOWÓD NIE WPROST, PLUGAWOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, AGREGAT POMPOWY, PROMIEŃ GAMMA, KOPULACJA, UNIONISTA, WOREK GAMOWA, BROŃ MASZYNOWA, CELOWNICA, ZBIORNIK, DUKTOR, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, CZERWONA KRWINKA, PROSTOŚĆ, CHEMIA, SKRYTOBÓJSTWO, OLEJEK KAMFOROWY, SZLACHTUZ, SKRZYPŁOCZE, KONIECZNOŚĆ, FAJNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, ZIOMEK, ZABYTEK, PROTEGOWANY, ŚLICZNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SITCOM, KRATKA WENTYLACYJNA, LOMUSTYNA, DZIWNY ATRAKTOR, NANSUK, HARENDA, SPRĘŻYSTOŚĆ, SZNUR, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, SZCZYTÓWKA, RYGIEL, SZCZELINA DYLATACYJNA, WRZAWA, ENERGETYKA JĄDROWA, JEGOMOŚĆ, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SOLANKA, RYCERSKOŚĆ, ROMANISTYKA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, BYLICA SKALNA, BIOFILNOŚĆ, IMPERTYNENCKOŚĆ, SYMETRIA, HIPERFOKALNA, CIEMNA ENERGIA, PLUS DODATNI, PŁASKOZIEMIEC, MEGAPASKAL, ORDYNUS, DOROSŁOŚĆ, DŹWIGAR, PRZYBYSZKA, OSTATNI KRZYK MODY, NIEJEDNOLITOŚĆ, OGNIWO SŁONECZNE, WYTWÓRCZOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, KREACJONIZM, ROKOKO, PODDAŃCZOŚĆ, ŻARÓWKA, NIESTEROWNOŚĆ, WYBUDOWA, DWUTLENEK WĘGLA, NIEJASNOŚĆ, ANGIOTENSYNA, SINUS, KRÓLIKARNIA, SUROWOŚĆ, JAGODNIK, SŁOWO MASZYNOWE, SUWERENNOŚĆ, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KETOZA, GAŁKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PŁONIWOWCE, SIECIÓWKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, DAWCA NARZĄDÓW, MIEJSCÓWKA, BEZSENSOWNOŚĆ, ZANOKCICA MUROWA, PLAC, PUNKT EUTEKTYCZNY, NOMADA, RELATYWIZM MORALNY, PRAGMATYCZNOŚĆ, NUMER REJESTRACYJNY, KIR, MANDALA, CZUB, TURANIZM, KOŃCÓWKA, NIEGRZECZNOŚĆ, CHALDEJSKI, PŁOMYK, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, KUOKA, ŚWIATŁO ZIELONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MAJĄCY ZA ZADANIE PRZYJMOWANIE ENERGII UDERZENIA I CHRONIENIE ELEMENTU (POJAZDU, BUDOWLI, MIEJSCA) NA KTÓRYM JEST ZAMOCOWANY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bufor, element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 5 lit.)
zderzak, element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUFOR
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 5 lit.).
ZDERZAK
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x