NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BELKOWANIE to:

najwyższy, poziomy, spoczywający na kolumnach lub ścianach, trójdzielny człon budowli, składający się z architrawu, fryzu i gzymsu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BELKOWANIE

BELKOWANIE to:

zespół belek ułożonych w jednej płaszczyźnie, zazwyczaj równolegle do siebie (np. belkowanie stropu lub mostu) (na 10 lit.)BELKOWANIE to:

górna, część muru spoczywająca na podporach, złożona z architrawu, fryzu i gzymsu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.730

MINUCJA, BEŁKACZEK POSPOLITY, PALATOGRAM, IZOFONA, TABU, PIRUETKA, POR, DAKTYLOGRAFIA, ROZPIERACZ, SKÓRA WŁAŚCIWA, RYNNA, WYPITEK, PODCENTRALA, SUCHORYT, ZACIESZ, PRZYROST, OKRES, KWASKOWATOŚĆ, JEŻYNA, IMIGRANT, SKRAJNIK, GRUPA ACETYLOWA, PRADZIADEK, POKŁAD GŁÓWNY, PREZBITERIUM, ULOTKA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ALIENACJA, PŁUCZKA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PŁOZA, AKREDYTOWANIE SIĘ, FORLANA, FRYZ ARKADOWY, POJĘCIE LOGICZNE, FREDRO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, MONOGENIZM, BEZROBOCIE JAWNE, BATERIA ANODOWA, SKAFANDEREK, SŁODOWNIA, OLIGOFAG, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ŚWIT CYWILNY, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ASOCJACJE, BURSZTYNIARZ, BIOGERONTOLOGIA, GRAFA, BERGMAN, WARUGA, HEMATOLOGIA, MANSZETA, KOSZT POŚREDNI, KATATONIA, DOLNOPŁAT, GOSPODARKA TOWAROWA, BUTERSZNIT, NOOB, POLONEZ, PEŁNIA, DRUGI PLAN, MOGILAMBDACYZM, KRZYŻ MALTAŃSKI, KORYFEUSZ, NUMULIT, KLIMAKTERIUM, WOK, BOLSZEWIK, NOODLE, WYKRĘCANIE, SAMOOKALECZENIE, OWOC SZUPINKOWY, MŁYNOWY, SUPORT, KANION PODMORSKI, UZYSK, MACIEJKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, PALATOGRAFIA, MŁODA PARA, SITEK, STAROŻYTNICTWO, RATYSZCZE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, OKRĘT DOZOROWY, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, SPARRINGPARTNER, GALANTYNA, ESSEŃCZYCY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KRĄŻNIK, ROZKŁAD, ANTYCYPACJA, LICHWIARSTWO, DRAMATYKA, SAWANTYZM, PLUJ-ZUPKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KUKIEŁKA LESSOWA, GARMAŻERNIA, PENSJA, LITEWSKI, MIECZ DŁUGI, KOSZYKARSTWO, POEMAT HEROICZNY, FELOPLASTYKA, ACID WESTERN, PIERWSZY PLAN, ZROST, SEKS ORALNY, MOTORÓWKA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ARCHAISTA, POPIELNIK, OSTROWIANIN, ŁUPEK DACHÓWKOWY, OBŁO, EFEKCIARSTWO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, WYGRZMOCENIE SIĘ, HALA MASZYN, GNIAZDO, KURIER TATRZAŃSKI, LATAWICA, REAKCJA ZAPALNA, TOPIEL, MAKROREGION, PANCZENLAMA, SOLNISKO, FASOLA ZŁOTA, LAUFER CZARNOPOLOWY, PEIRESKIA, DYPTYCH, BŁYSK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ALIAS INTERNETOWY, CYNK, ANON, WKŁAD, KOMEDIANTKA, DOMOFON, PLANETA, TKANKA MIĘŚNIOWA, PIKA, AKT, FICTIO PERSONAE, PRZESIEW, SZKLANY SUFIT, MIRABELKA, OGRANICZONOŚĆ, STANDING FINANSOWY, WYBRYK NATURY, OKNO, ŻABA Z JUNIN, SILNIK INDUKCYJNY, TURECKI, DEZINTEGRACJA SKAŁ, TREPANACJA, BRZEG, AKWEN, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ZESZYT, REGLAN, ŻERDNIK, ZASYP, PLACÓWKA NAUKOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, FACHURA, AMPUŁA, POSTING, POKRĘTKA, STARZĘŚLA, NAPŁYW, UNIWERSUM HERBRANDA, PŁYTA, BYLINA, MASKA POŚMIERTNA, BESZBARMAK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, FIRMAMENT, WIĘZADŁO OBŁE, ZIOŁO, PASZTETÓWKA, TER, CHŁODNIK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, LIDER, SUBLIMATOR, NACIEK, TARLATAN, METADANE, WARTOŚĆ DODANA, ROWEREK BIEGOWY, CHOROBA WOLMANA, WYSPA BARIEROWA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, PISMO, MIOTEŁKA, WOŁOSKI, PIES GOŃCZY, PRUSY, POGODNOŚĆ, ADHD, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, ŁÓŻKO, POWTÓRZENIE, UDRĘKA, AKCENT, CZARNA ROBOTA, FILOLOGIA POLSKA, DEMENCJA, BĘBEN, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, DROŻNOŚĆ, PROSCENIUM, RENESANSOWOŚĆ, TRANSFORMACJA FALKOWA, MADRASA, BASKINKA, EKSTREMOFIL, DETAL ARCHITEKTONICZNY, APTECZKA, KWADRANS AKADEMICKI, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PŁOMYKÓWKA, KIERUNEK, UŻYTEK, AKTUALIZOWANIE SIĘ, SHAPESHIFTER, BIOKOMPONENT, CHMURA NISKA, ANALITYKA MEDYCZNA, NABOJKA, HEBAN, IZBA ROZLICZENIOWA, KAMORRA, DROGI MOCZOWE, WEST COAST SWING, RAMA, OCZKO POLODOWCOWE, ORBITA PARKINGOWA, NEANDERTALCZYK, PRĘGA, PRE-PAID, SARKOFAG, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SZERYF, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ZACHLANIE SIĘ, MOPS, OBLEGA, POSŁUSZNIK, ZAKWAS, KĘDZIERZAWOŚĆ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, PIĄTY, ŚWIADOMOŚĆ, ZIARNIAK, WĘZEŁ ZARODKOWY, DYSLEKSJA, LAKIER DO PAZNOKCI, PIERWORODZTWO, BŁONA LOTNA, GAZ WULKANICZNY, SYSTEMATYKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, FARMACEUTA, ATAWIZM, KONIUNKCJA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, POŁYSK, DAGOBA, PODZIEMIE, TŁUSZCZ, PRAGMATYKA, MACIERZ SCHODKOWA, PALISADA, DYPTYCH, ARABIZOWANIE SIĘ, JAN, SZEJK, EFEKT MNOŻNIKOWY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, LODÓWKA, ORNAMENT, JUTLAND, KRAJKA, AKCELERATOR LINIOWY, WYŻYNY, KRUPNIK, TEŚCIK, UCHWYT ZACISKOWY, ?CECHOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BELKOWANIE najwyższy, poziomy, spoczywający na kolumnach lub ścianach, trójdzielny człon budowli, składający się z architrawu, fryzu i gzymsu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BELKOWANIE
najwyższy, poziomy, spoczywający na kolumnach lub ścianach, trójdzielny człon budowli, składający się z architrawu, fryzu i gzymsu (na 10 lit.).

Oprócz NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NAJWYŻSZY, POZIOMY, SPOCZYWAJĄCY NA KOLUMNACH LUB ŚCIANACH, TRÓJDZIELNY CZŁON BUDOWLI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z ARCHITRAWU, FRYZU I GZYMSU. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast