UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOŁOSKI to:

umowna nazwa grupy dialektów, którym posługiwali się Wołosi po wywędrowaniu ze swojej bałkańskiej kolebki w średniowieczu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.200

GAR, ZEBRA, TAMARYNA, NIENIEC, WAMPIRZYCA, SZCZERBAK, KRAWIECZYZNA, ZAPUSTY, OLIFANT, SKRYPTORIUM, NADCIEKŁOŚĆ, SŁONIOWATOŚĆ, RAKSLOT, BAGDETA, BACHMISTRZ, PIŁA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, MASAJSKI, PIEPRZYK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SZYSZKOWIEC, SROM, ZŁĄCZENIE, TCHÓRZLIWOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, STAN, KREOLKA, KOŻUCH, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KONWOJER, SEN NA JAWIE, BRYZA, WIĄŚL, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, CIĄG POLIGONOWY, EGZOTYK, BLASK, PISZCZAŁKA, LIGABINO, NUMULIT, BUJAK, SEMITYSTA, TEMPERATURA MROZU, WALKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, DOM GRY, AUTOSZCZEPIONKA, RUCH PRECESYJNY, PLEŚNIAK, SZORSTKOŚĆ, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, INSTRUMENT SZARPANY, DYFUZOR, MONTAŻYSTKA, KWAS FOSFOROWY, HAMULEC CIERNY, ZWYŻKA, NUMERANT, DEPOZYCJA, CHART ROSYJSKI, KOWARSKI, WYLĘG, NARZĘDZIE, TERAŹNIEJSZOŚĆ, REMINISCENCJA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KĄPIEL, KOKARDKA, ŚWIDRAK, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, DEOKSYCYTYDYNA, NAWIS INFLACYJNY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PĘCHERZ, GONGORYSTA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ZBÓJNIK, SINGIEL, KRÓLICZARNIA, PODTLENEK AZOTU, TAIKONAUTA, SPRZECIW, LODOWIEC DOLINNY, MODYFIKACJA, ECHOMETR, METAL CIĘŻKI, LANGUR WSPANIAŁY, NATURALIZM, MECH JAWAJSKI, HEL, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZYGARŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MIECZ DŁUGI, ANTYGENOWOŚĆ, FIZYKA MATEMATYCZNA, SALA, SIEDEMDZIESIĄTKA, CERAMIKA SZNUROWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, LOGISTYKA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, EKSPANSYWNOŚĆ, PADOK, ŁOSOŚ, PUB, LODÓWKA, BALIA, PUSTELNIA, ETER, PIEKARNIA, EPISJER, KLOPS, ORBITA, IDIOFON, INFORMATYK, BREK, OFICER TAKTYCZNY, JASTRZĘBIE OKO, NOŚNIA, LUSTRO, KURZ, TERAPIA STRUKTURALNA, SKRUPULANT, GARMAŻERIA, OSKARŻENIE PRYWATNE, KOTYLION, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, OBUDOWA, PUSTY DŹWIĘK, POLAROGRAFIA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, ATONALNOŚĆ, PROCES CHEMICZNY, UNIŻANIE SIĘ, SPŁATA, PENTOKSYFILINA, ESPRESSO, TŁOK, GE'EZ, AMFIUMY, OPOZYCJONISTKA, CHOROBA BERGERA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, FLESZ, KOWADŁO, KOPALNIA, CHOROBA SEITELBERGERA, HUNCWOT, BEZAN, ZANOKCICOWATE, CHIRURGIA, ŁUCZNIK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ORIJA, BETON JAMISTY, DERMATOL, CHWILÓWKA, PISEMNOŚĆ, DIAMAGNETYZM, ZAKŁADKA, KIRYS, NIESPEŁNIALNOŚĆ, CEL, LAUFER BIAŁOPOLOWY, KWALIFIKACJA, WYGRZMOCENIE SIĘ, TRANSPOZON, HAMSUN, NORMATYWIZM, EKONOMIA, WALKA, FIGÓWKA, NAZWA OGÓLNA, POSTAĆ BIBLIJNA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KLIMAKS, NOOB, SŁOŃ, ŚLIZGAWICA, OTWIERANIE DUSZY, PSYCHOLOGIA, POMOC, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ABSTRAKCJONISTA, PRZEBIERKA, JAKUBKA, REFREN, SIKAWKA, KONTRPOCHÓD, TEATR ELŻBIETAŃSKI, BLESKOTKI, KOMORA PŁYWAKOWA, LISZAJ CZERWONY, ZALANIE PAŁKI, OLEJE ŚWIĘTE, DOM ZDROJOWY, HARD ROCK, PŁYN CHŁODNICZY, KAMIZELKA, BRACTWO RYCERSKIE, KURS, EXPRES, GALICJA, WŚCIK DUPY, PLASTIK, SZKŁO LABORATORYJNE, FLANDRIA, TROGLODYTA, TASIEMIEC UZBROJONY, FAŁD GŁOSOWY, WYPALANKA, OPIEKA SPOŁECZNA, FILOLOGIA WŁOSKA, PRZEPLOTNIA, DZICZ, PĘDZLIK, SPEKTROSKOPIA, MAMUT KOLUMBIJSKI, MUS, SARDANA, GIMBOPATRIOTA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, ŻAKINADA, AŁMATY, PLASTYKA, IDIOMAT, AERAL, ROZLUŹNIENIE, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, FINAŁ, INFOBOKS, KAPRYŚNICA, CEKHAUZ, NAZWA RZETELNA, OWCA, GAZ DOSKONAŁY, GRANULA, LINIA LOTNICZA, WĘZEŁ KOLEJOWY, WISKOZA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DYSTORSJA, HIPERTONIA, HARD CORE, MĄCZKA KOSTNA, ZWINNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, WYKRĘTAS, PCV, BIKRON, ADHORTACJA APOSTOLSKA, WALIDACJA, RACHUNEK CIĄGNIONY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, WEJŚCIE, GARJAINIA, NERECZNICA VILLARA, ZROBIENIE MIEJSCA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, FENEK, ZAKUP, KOŃ BUDIONNOWSKI, PIERWSZORZĘD, SOLE MINERALNE, ROBER, PAMIĘĆ, FOTOLAB, POMPIER, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, ODDANIE, POKÓJ, METALOPROTEINA, KOCZKODAN, DYBUK, PORÓD KLESZCZOWY, JELONEK, NARODOWOŚĆ, TONIKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ZAKRĘCENIE SIĘ, CORO, SYFON, BAROSKOP, NARZĄD ROZRODCZY, NIEKAPEK, CIOS PROSTY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, GORZKIE ŻALE, GASTROLOG, WENEROLOGIA, ZAJĄC, PORĘCZ, KWAS RYBONUKLEINOWY, ZUCH, MUNCH, MIMETYZM, GARDEROBA, ?NIEDOTYKALSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOŁOSKI umowna nazwa grupy dialektów, którym posługiwali się Wołosi po wywędrowaniu ze swojej bałkańskiej kolebki w średniowieczu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOŁOSKI
umowna nazwa grupy dialektów, którym posługiwali się Wołosi po wywędrowaniu ze swojej bałkańskiej kolebki w średniowieczu (na 7 lit.).

Oprócz UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - UMOWNA NAZWA GRUPY DIALEKTÓW, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ WOŁOSI PO WYWĘDROWANIU ZE SWOJEJ BAŁKAŃSKIEJ KOLEBKI W ŚREDNIOWIECZU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast