SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKŁO WENECKIE to:

szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.)SZKŁO Z MURANO to:

szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.720

ZUŻYCIE, HISZPAN, PIES RODZINNY, KAGU, PARAKAPPACYZM, DELAWIRDYNA, ŻUBR GÓRSKI, ZAKRĘCANIE, WAHLIWOŚĆ, OKRASA, GIMBOPATRIOTA, SZADOK, WABIK, STANDARDZIK, HERBATA BIAŁA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ODGRYWKA, ŚMIGŁO, CHOROBA LOKOMOCYJNA, WSCHODEK, ZWIĄZKOWIEC, ZAKŁADKA, DŻUNGLA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, HIGIENA ZWIERZĄT, BIAŁKA WIERZBÓWKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, JĄDRO, POLIMORFIZM, FALA AKUSTYCZNA, KAMICA, RYBA ŁAWICOWA, GAWIALOWATE, KICHA, FLORYSTA, BOLIMUSZKA, NIEKAPEK, DOBROĆ, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TYROMANCJA, SITCOM, PŁUCZKA, SUPERTOSKAN, DARŃ, BAJKA TERAPEUTYCZNA, POZŁOTKO, ZLEWKA, PAJĘCZYNA, STOŻEK ŚCIĘTY, PAWANA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, WIĘZIENIE, OSIEDLENIEC, PRÓBA WODY, TRZĘSIENIE ZIEMI, DOKUMENTARYZM, ROZWÓJ ZALEŻNY, CYFRA, NADOBNOŚĆ, EROS, SUSZARNICTWO, SEITAN, BUTERSZNYT, SILNIK CZTEROTAKTOWY, BUTERSZNIT, KUZYN, SPRAWIEDLIWOŚĆ, LIMO, NOOBEK, BOGRACZ, GŁOWNIA, OBELGA, USZATKA, KLEJNOTKA ZIELONA, KLASTER DYSKOWY, GRUBA ZWIERZYNA, CHÓR, OPUSZCZENIE, OBIEG, ILUWIUM, SABONIS, GWAŁT, PRYSZNIC, CEGLARSTWO, BRUSTASZA, PROMINENT, GEN PLEJOTROPOWY, SAMOCZYSZCZENIE, AFRODYZJE, SZCZEPONOGI, GANG, TWIST, CHEMOTROPIZM DODATNI, GRZBIETORODOWATE, OLEJ SMAROWY, ANTYPERTYT, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, WIGILIA, PUDEŁKO, PASAŻ, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MLECZARZ, BUTNOŚĆ, CZARNY FILM, KOLEJ GONDOLOWA, AEDICULA, AFILIACJA, KASZA PERŁOWA, MAH JONG, SILNIK SKOKOWY, OSTROŻNOŚĆ, SZKUTNIK, BANOWINA, CIASNOTA, BŁONICA GARDŁA, PREPERS, SKAŁKA, FIZYKA PLAZMY, WYŁAWIACZ, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, KURZ, ŚLIZGAWKA, SACZEK, ESKORTA, ELEKTRON WALENCYJNY, SZTUKA, KRONIKARZ, SŁOWOTWÓRSTWO, ŁUSKA, PROROK, RPG, PORCELIT, WYWIAD CHOROBOWY, MIODOJAD, KABLOOPERATOR, PAPILOTKA, PRZETARG OGRANICZONY, BEZBRZEŻNOŚĆ, OKOCENIE SIĘ, CEBER, FALA ODBITA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, MAKAK JAPOŃSKI, BĄBEL, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, ARDENNE, BIOSELENOLOGIA, AKUSTYKA, INERT, GEKON PAZURZASTY, BEZGRANICZE, PIĘTNASTKA, PAŁANKA MIODOJAD, MERSYTEMA, GITARA BASOWA, CZASZA, BARION, LUSTRO WENECKIE, JĘZYK PASZTO, FIGÓWKA, PRAWO BUDOWLANE, PYRA, PĘDZLIK, NOZDRZE TYLNE, WYRWIZĄB, LOGOPEDKA, KOMORNIK, GENTELMAN, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, WĄŻ W KIESZENI, JEŻOWCE, PLAN ZDJĘCIOWY, FRUCZAK BUJANKOWIEC, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, WIELOPŁETWIEC, TOPIELEC, ROŚLINY NASIENNE, STYL JOŃSKI, KOSS, KONCEPTUALIZM, FOTOGENICZNOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WYGON, PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, FROTKA, ŻAKIET, VIP, CEGŁA KRZEMIONKOWA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA, ODMIANA HERBOWA, ŁUSKOWIEC, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, BLISTER, MĄŻ ZAUFANIA, SIEDZISKO, POŻAREK, PRÓG WYBORCZY, KAMIEŃ, KOLKA, ŻWACZ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PRZEŻYCIE, CIEPŁE KRAJE, KUNA WORKOWATA, NEOTENIA, AMFORA, ARABSKI GREYHOUND, MIKROSILNIK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, GERMAŃSKI, ZOOFAG, BURŻUJSTWO, PRZEDPOLE, HARD CORE, RUBEL, NACJA, IMMUNOHEMATOLOGIA, FILOLOGIA KLASYCZNA, WOJOWNICZOŚĆ, WYPRAWKA, ODROŚL, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ALGEBRA OGÓLNA, BALON, CYKL MIESIĄCZKOWY, ŁASKAWCA, IMPRESYWNOŚĆ, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, HOSTEL, PLANKTON WIRÓWKOWY, PARAROTACYZM, MISKA SEDESOWA, KORDON SANITARNY, GRANICA, KOBIAŁKA, KRĘG OBROTOWY, TONA ANGIELSKA, FROTER, BIAŁKO KU, PUSTA STRUNA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, EKONOMIA, TOPR, CHIROPTEROLOGIA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, BIDON, TRYCZNIK, FOREMKA, ZAPITKA, RYBY DRAPIEŻNE, KARATE, PONTICELLO, SKOK, BŁĄD, OGRANICZONOŚĆ, PARKIET, PERLICZKA, HYDROCHEMIA, ARC TG, POIDEŁKO, PETRYFIKACJA, FRYGIJCZYCY, KULANKA, EOZYNOCYT, RÓG, MOTYWIK, FRAZA, TREN, SAMOTRZASK, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MÜLLER, RUDA, KOMUNIA ŚWIĘTA, POWÓD, BARKAN, POWAGA, PĄK, PARKIETAŻ PENROSE'A, DORYCKI, ROBAK, STROFA ALCEJSKA, PRAWO UNIJNE, TEMAT FLEKSYJNY, TEUTOŃSKI, PODCHLEBSTWO, FRANCUZ, WOK, SKÓRNIK, DZIENNIK OKRĘTOWY, ŚLIZGACZ, FILOLOGIA POLSKA, CHMURA ŚREDNIA, SONOMETR, ?STRZEMIENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKŁO WENECKIE szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.)
SZKŁO Z MURANO szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKŁO WENECKIE
szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.).
SZKŁO Z MURANO
szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.).

Oprócz SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x