SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKŁO WENECKIE to:

szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.)SZKŁO Z MURANO to:

szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.720

STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, BAT, TARSJUSZE, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PROWENIENCJA, E-LIQUID, BUSINESSMAN, SADZAK, BĘBEN WIELKI, MOTYW, CZIROKEZKA, LENIUCH, ODKUPICIEL, BUJAK, CIERNIOGŁOWY, TEATR LALEK, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, OGNISKO MUZYCZNE, TRIADA, FLOKUŁY, STWIERDZENIE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ELOPSOPODOBNE, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, EKSPATRIANT, FIGHTER, RYBA DRAPIEŻNA, WESTERN, BUT, WINNICA NABOTA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, LOKATA DYNAMICZNA, BACIK, MORS, CIĄGNIK KOŁOWY, BITELS, PRZYBYTEK, CEMENTOWE BUTY, DRZWI PRZESUWNE, GALAKTOLIPID, KASZA PERŁOWA, KOCIOŁ, MAK NISKOMORFINOWY, PAPILOT, MARSJAŃSKI, LEKARZ DOMOWY, OŚ PORTALOWA, STRATEG, KOREK TOPLIWY, ŚCIANA DZIAŁOWA, MONOFAGI, INERCYJNOŚĆ, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, CYKL PRECESYJNY, AKCELERATOR LINIOWY, HEKSAPTYK, CZOŁO, WĘDROWNOŚĆ, KULCZYBA, HERBATA, CYNAMON, NIEŁAZ PLAMISTY, SAMOUZDRAWIANIE, KOKTAJL MOŁOTOWA, TRUFLA, STOCZNIA ZŁOMOWA, WICIOKRZEW, TUNICZKA, POJAZD LATAJĄCY, BRODAWKA, PŁUG TALERZOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SAMOZAPALENIE, INTROJEKCJA, MYSZ DOMOWA, GANGLIOZYDOZA GM2, PEREŁKA, FOLA, ZAJĄKNIĘCIE, PRZEDSTAWIENIE, JOŁOP, MOŻNOŚĆ, SZTUKA UŻYTKOWA, REZYGNACJA, ŁAZIK, WYRÓB CUKIERNICZY, KAMIEŃ KOTŁOWY, PAZUR, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, OTWARCIE DUSZY, AUTOASEKURACJA, GNOJAK, PORTRECISTA, NAWIETRZAK, RADIESTETA, METEOROID, KRATKA VICHY, RUSYCYSTYKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DERMATOGLIFIKA, SZCZUDLARSTWO, STOJAK, PERKOZ GRUBODZIOBY, INICJATYWNOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PODŁOŻE GRUNTOWE, KOŃ HOLSZTYŃSKI, AWANGARDA, CHODZĄCA REKLAMA, ADWENTYSTA, WIHAJSTER, POJAZD CZŁONOWY, KOSMOFIZYKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, TWÓRCZOŚĆ, KWIAT, PRAWICA, LIGUSTR, ŚLIZG, ROZŁOŻENIE SIĘ, LINA PORĘCZOWA, ARIANIE, SZYNSZYLA MAŁA, KERATNOCYT, GARNCZEK, SUBRETKA, PERŁA URIAŃSKA, ULEGŁOŚĆ, GRUCHOT, FAWELA, GRUBA KRESKA, KĄPIEL OŁOWIANA, STARORAKI, ZOOMETRIA, KRĄŻENIE OGÓLNE, ETIUDA, STRZEMIĄCZKO, MUSSET, IKAR, PRZEPLOTKA, KRÓTKOŚĆ, DRACHMA, NEUROGERIATRIA, WSZY, KADŹ ZALEWNA, ZAKRYSTIA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, POTRZASK, JAWNOGRZESZNICA, BRACTWO RYCERSKIE, WYPRYSK KONTAKTOWY, WOŁEK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, BRANIE WZORU, CZESKI, NACISKANIE, ZAKON MENDYKANCKI, ZŁOTY STRZAŁ, SPODEK, ORGIA, ARPEGGIO, CHOROBA GAMSTORP, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GOŁĘBICA, BIEGUN POTYLICZNY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, LATAWIEC, COCKNEY, STRZELNICA, EROZJA WĄWOZOWA, PANEW, KLATCHIAŃSKI, ROZSZCZEPIENIE WARGI, OPOZYCJONISTA, ETUIDA, KONESER, TABLICA PRAWDY, KANAŁ HAVERSA, SMAR, PORÓD OPÓŹNIONY, RUCH PIESZY, BIBIMBAP, APTECZKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PRZEWIĄZKA, POWIEŚĆ SCI-FI, FILTR POWIETRZA, BASISTA, ATOMOWOŚĆ, LAK, SZTUKA MYKEŃSKA, FASOLA MUNGO, CHOROBA SEITELBERGERA, MISTRZ PROSTEJ, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, GRAWITON, OSADA, RODZAJ NIJAKI, DESKA KLOZETOWA, PANDA, RACHUNKOWOŚĆ, CHIROPTEROLOGIA, HISTERYK, ASTERYZM, SŁOWO POSIŁKOWE, DZIEŃ REKTORSKI, SUKA, JĘZYK SZKOCKI, FRAKCJA, KRYSZTAŁEK, BOGRACZ, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, OFICER NAWIGACYJNY, KRYZA, POZYCJA TRENDELENBURGA, GOŁĄBECZEK, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KOMPLEKS ŻYTNI, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, KOD ROZWINIĘTY, SUSZARKA, ACENA BUCHANANA, TERGAL, BOCZEK, DIAGNOZA, MÜLLER, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, SKRZYDŁO, FRANCUZ, TOROS, OBIJACZ, WAMPIR, SOCJOGRAFIA, DEFICYT, OSNUJA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, ORTOPTYK, LETARG, LINIA BRZEGOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, AUTOSZCZEPIONKA, CIĄGOTY, POŁOŻENIE, APTEKA, DAR ZIEMI, WYMOWNOŚĆ, KUŚNIERCZYK, CHOROBA RUBARTHA, GEREZA BIAŁOBRODA, NARZĘDZIE, JĘZYCZEK U WAGI, ARKA, UZWOJENIE WTÓRNE, WADLIWOŚĆ, CHOROBA POCAŁUNKÓW, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, TWIERDZENIE, WITEKS CZCZONY, PIŻMÓWKA MALAJSKA, REKRUTER, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, FILOGENETYKA, KLERK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WZGÓREK NASIENNY, ZDARZENIE, CYGA, SAPKA, WYŚCIGI KONNE, WĘZEŁ, ŁAŃCUSZEK, SZATAN, POPYCHADŁO, CZARDASZ, GALARETA, FONDUE SEROWE, SZKŁO Z MURANO, SEKURYT, RECESJA LODOWCA, MONOTELETA, BLISKOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, JĘZYK ANGIELSKI, BUTONIERKA, HOMOSEKSUALIZM, TRANSFLUENCJA LODOWCA, STADION, SZCZOTECZKA, LENIWCOWATE, MONTOWNIA, ASTROFIZYKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MIASTO OGRÓD, FIFKA, ?OFIARODAWCZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKŁO WENECKIE szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.)
SZKŁO Z MURANO szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKŁO WENECKIE
szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 13 lit.).
SZKŁO Z MURANO
szkło wyrabiane z wykorzystaniem techniki lampowej (obecnie palnikowej) do roztapiania krzemionki, a następnie nadawania kształtu w procesie ochładzania się masy mającej w określonym zakresie temperatur właściwości plastyczne (na 12 lit.).

Oprócz SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - SZKŁO WYRABIANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LAMPOWEJ (OBECNIE PALNIKOWEJ) DO ROZTAPIANIA KRZEMIONKI, A NASTĘPNIE NADAWANIA KSZTAŁTU W PROCESIE OCHŁADZANIA SIĘ MASY MAJĄCEJ W OKREŚLONYM ZAKRESIE TEMPERATUR WŁAŚCIWOŚCI PLASTYCZNE. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast