ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADRES LOGICZNY to:

adres pamięci, na który składa się numer segmentu i przesunięcie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.371

OŚWIETLACZ, NERKOWIEC, ZUPA, SKOK, UKŁAD ODNIESIENIA, SOCZEWKA, FREATOFIL, GAŁĄŹ, ODWAPNIENIE, PENITENCJA, BEARS, HEAVY METAL, MASZYNA CIEPLNA, FORMA, DNA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TOWOT, CHALKOGRAF, PRAWO BERNOULLIEGO, WILK, PROFITENT, KAWKA, PARASOLNIK, APELACJA, MRÓWKA SMĘTNICA, PISARZ, OKRES LITERACKI, REPETYCYJNOŚĆ, LUTÓWKA, STRUNA GŁOSOWA, POLITYKA KURSOWA, KONGA, FERROELEKTRYK, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, LĘK, TURANIZM, CZUBATKA, GNIAZDKO, PIERWIASTEK, KURANT, DESPOTYZM, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, MORGANUKODONTY, WIETRZENIE TERMICZNE, RÓJ, ŚLIZG, OGNIWO STĘŻENIOWE, GOŁOLEDŹ, PUCHAREK, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, CZESALNIA, DYNAMICZNOŚĆ, ROZTOCZE, ŻAKINADA, RATA BALONOWA, SERWITUT, KROK, KRYPTOGRAFIA, KOLOKWIALIZM, ATOPINA, FIRN, ADŻAPSANDALI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, KÓŁKO, KULFON, SILNIK BLIŹNIACZY, NIERELIGIJNOŚĆ, WRZENIE, KAPITULANT, GWIAZDA BETLEJEMSKA, PRAWO MOORE'A, HIPSOMETRIA, NIEWYPARZONA BUZIA, MALARSTWO TABLICOWE, JEZIORO RAMIENICOWE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, SIDA, FOSFORESCENCJA MORZA, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, TELEKOMUTACJA, PASIECZNIK, BEŁKACZEK POSPOLITY, RAM, STARY WYŻERACZ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, ELEKTROCHIRURGIA, CIERPIĄCY, CYGARNICA, PARK SZTYWNYCH, ZDJĘCIE STYKOWE, EKONOMIA POLITYCZNA, PĘCINA, RĘKAWEK, CZAS UNIWERSALNY, IZOMER GEOMETRYCZNY, OKSYBIONT, PORTE-PAROLE, DAKTYL, HUTNICTWO, STOPIEŃ, SSAKI ŻYWORODNE, GRUBA KRESKA, PUSZKA, MIGRACJA, RETRAKCJA, NIEDOROZWÓJ, BUKIET, TKANINA UBRANIOWA, DOMEK, SYFON, ANGLISTYKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, FETYSZ, IDIOMAT, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SUBKULTURA, SAMOCZYSZCZENIE, JĘZYK TELUGU, ROZPISKA, POPITA, CZŁONEK, SPECJALISTA, CZAKRAM, PODUSZKA KURTYNOWA, SZAROZIEM, PRZYBYTEK, NIEUCHWYTNOŚĆ, KULTURA JĘZYKA, STWIERDZENIE, KWIAT, FORMALISTA, LAMBADA, MENADŻER, ŁUK, ZAPAŚNICTWO, USTAWKA, CHOROBA PFEIFFERA, UDERZENIE, ODMIANA HERBOWA, NIEUKONTENTOWANIE, BASISTA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, EKLEZJA, PLACÓWKA RODZINNA, WIKIPEDYSTKA, TRENT, TRZMIEL WIELKOOKI, CZARNY LUD, TELEFON, DZIESIĘCINA SNOPOWA, PODKŁAD, TRZYNASTKA, NACJA, SPOCZYNEK, ARENA, SĄŻNISTOŚĆ, SZEWC, CHA-CHA, NADINTENDENT, ONKOLOGIA, BIUSTONOSZ, PATENT, SIEDEMDZIESIĄTKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, POMPA, WĘZEŁ WINDSORSKI, KULTYWAR, NAŁÓG, MOMENT MINSKY'EGO, SZKATUŁA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, RÓWNIANKA, CECHA RECESYWNA, AMH, TABLOIDYZACJA, MIECZOGONY, RUSINKA, ZAJĄKNIĘCIE, BRZUSIEC, KONTROLING, KOGNITYWIZM, KONDENSATOR FLUIDÓW, ROZWÓJ ZARODKOWY, WYSŁUGA LAT, FAŁSZYWY PROROK, GRIGORIJ POTIOMKIN, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, TOPIELISKO, KONTROLA DROGOWA, LETARG, ZATRUDNIONY, ALDOKSYM, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, KAZUISTYKA, BATERIA, GIPS, NARÓW, GEOPATIA, GRZYWA FALI, PERYPATETYK, SAMOCHODZIARZ, PRZEWÓD FAZOWY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, MRÓWNIK, NIESUBORDYNACJA, RADIESTETA, ŻEGLAREK, CZWARTACZKA, SINICA OBWODOWA, PRZEPOCZWARZENIE, ACID WESTERN, OKRES PÓŁTRWANIA, GŁADZAK, MIODOJAD GÓRSKI, TERENOZNAWCA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, UCZENNICA, WYNAJEM, IMMUNOFARMAKOLOGIA, EP, DIAKON, STYGOKSEN, FANEROFIT, STAN PODSTAWOWY, FILEMON BIAŁOSZYI, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, CHEMIA, DUK, ZASTAWKA MITRALNA, RASZKA, PRE-PAID, ZABURZENIE AFEKTYWNE, CHIRURGIA URAZOWA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, EMBLEMAT, REWIZJONIZM, UKŁAD ZAPŁONOWY, OBROŃCA, KRÓLIK, RUCH RELIGIJNY, SADZE, PŁAWNOŚĆ, BANKSTER, PHISHING, CEROWNIA, KARATEKA, ZAAWANSOWANIE, DIAK, ODBIJANIE SIĘ, SERCE W PRZEŁYKU, PISANKA, MIKROMACIERZ DNA, IRONIA ROMANTYCZNA, TEORIA ESTYMACJI, KOZACY, SPRZECIW, KONTROLA, KUBEŁ, CIĘŻAREK, JOGA, ŻAKARD, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, JĘZYK ALEUCKI, ROTANG, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, WALIDACJA, DEMOSCENA, DWUDZIESTKA, GEOTECHNIK, TRAFIENIE, EKSPAT, ANIMATOR, WINKULACJA, PAJĘCZYNÓWKA, RÓWNIAK, TANK, SZTAJEREK, MANDRYL, BIAŁORUSKI, KONCEPT, NIBYJAGODA, ALARM POWODZIOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, PĘPUSZEK, DRYBLAS, OBWAŁ, PANTOGRAF, PAZUR, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DEMAGOG, ORGANIZM MODELOWY, KURIER PODHALAŃSKI, ATAWIZM, ŚLIWA, POCIĄG OSOBOWY, KIJ, ZAUSZNIK, DZIEŁO SZTUKI, ?BECZKARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.371 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADRES LOGICZNY adres pamięci, na który składa się numer segmentu i przesunięcie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADRES LOGICZNY
adres pamięci, na który składa się numer segmentu i przesunięcie (na 13 lit.).

Oprócz ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ADRES PAMIĘCI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ NUMER SEGMENTU I PRZESUNIĘCIE. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x