URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TACIERZYŃSKI to:

urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 12 lit.)URLOP TACIERZYŃSKI to:

urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.070

CHIRURGIA OGÓLNA, PŁYWACZEK, SUFIT, SĘPNIK PSTROGŁOWY, OKSZA, WYCIĄGARKA, RÓG, AKUMULACJA, WARS, LIŚĆ ODZIOMKOWY, LISZAJ PŁASKI, JĘZYK SOGDYJSKI, NEGACJONISTA, MONOCYT, WÓZEK AKUMULATOROWY, ENERGIA WIATROWA, PAWICOWATE, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, JĘZYK ALEUCKI, BĄK, SNIFFER, CRIOLLO, POKRYWA, PODSTEROWNOŚĆ, WYNAJEM, EKSKLAWA, ZDOBYWCA, LĘK SEPARACYJNY, SPOT, SKLEP ZOOLOGICZNY, PŁAZ, WICEHRABIA, POPRZECZNICA, KARETA, KONCERTMISTRZ, DYSK KOMPAKTOWY, NEOTENIA, MONETA BULIONOWA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, INWALIDA, HECA, METR NA SEKUNDĘ, ŻWACZ, CELTYJKA, KĄT BRYŁOWY, PODWÓJNY AGENT, HIPERPOWIERZCHNIA, OKLEPIEC, TEMAT, ELEKTROCHIRURGIA, WETERYNARIA, DZIURKA, ARTRETYZM, MEDYCYNA PERSONALNA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, LICE, TABLAZO, EGZEKUTOR, SZKARADZIEŃSTWO, KAUTOPIREIOFAGIA, NEONTOLOGIA, STWORZYCIEL, PÓŁŚWIATEK, NATYWIZM, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MAKARONISTA, KOSZT STAŁY, PANCERZ LAMELKOWY, PISZCZAŁKA, IMPRESYJNOŚĆ, BANIAK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, STOPIEŃ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PUSHBALL, GRZEBIEŃ, BRUMBY, OGIEŃ, FURIAT, REWIZJONIZM, DZIÓB, OKNO, CHRYZMO, SPŁYW, SUSZARKA, RÓWNIANKA, KOŁKOWNICA, TEKA, SYRENOWATE, BICIE POKŁONÓW, EFEKT LOTOSU, UFNOŚĆ, POŁYKACZ, SZEW PODNIEBIENNY, OŻYNA, KORPUS, ROZTWÓR IZOTONICZNY, TŁOCZARNIA, ŻARTOWNIŚ, CZEKAN, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ZAWIS, KOKSOWNIK, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ETAP, STRATEGIK, HURTNICA ZWYCZAJNA, KENOZOIK, PANEWKA, WROTA, REAKTOR GAZOWY, INTERMEZZO, PÓŁKULA MÓZGOWA, CACHE, ZAZDROŚĆ, CIĄG DALSZY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ODDANIE, PYSZCZEK, RAMOTA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, MI, BĘBEN TAKTOWY, WYPRAWKA, MECHANIKA TEORETYCZNA, ŚWIATŁO CZERWONE, DEKORATORKA WNĘTRZ, BLOK DEFENSYWNY, KULON, DOJŚCIE, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, MIKROCHEMIA, ZMIENNA, OKRES AMAZOŃSKI, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, DUX, KOŁEK, OLEJ SMAROWY, FALENICA, OPŁATA, BEZWŁADNOŚĆ, ŁACINNIK, HIPOPOTAM, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, LEK NASENNY, GAŁĘŹNIK, ELEGIJNOŚĆ, GROMADA, NOUMENON, KONIUSZEK SERCA, PENS, BASENIK, KONDENSATOR FLUIDÓW, BYK FALARISA, ELEKTRON WALENCYJNY, PŁYTKI TALERZ, FILEMON BIAŁOSZYI, GASTROENTEROLOGIA, PISMO, JĘZYK AJNOSKI, ŚMIERDZIEL, BEZGRANICZNOŚĆ, ROZKŁAD, PASIECZNIK, WIEDENKI, RZEŹNICZKA, LALKARSTWO, KOSTKA, PODCAST, NAPLECZNIK, OBSERWACJA, DOLAR FIDŻI, PRZEWÓD, KROK ŁYŻWOWY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, DALMIERZ OPTYCZNY, CZERWONA GWARDIA, CZAS FIZYCZNY, PALEC, KIEP, SZURPEK, WSKAZÓWKA, OCEAN, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, WYKONANIE, JĘZYK FRYZYJSKI, BRZYDACTWO, FIFKA, KOLEJ ŻELAZNA, DYMORFIZM PŁCIOWY, ASD, ŚLIZGAWICA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, TROISTOŚĆ, LATYNIZATOR, DZISIAJ, TYPOGRAFIA, KOSTKA BRUKOWA, METRYKA, ROBOTNIK BUDOWLANY, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, SZTURMAK, STACJA, PIZZERIA, GASKOŃCZYK, KOŃ ANDALUZYJSKI, IGŁA, SZKARADZIEJSTWO, WILAMOWSKI, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, SAWANTYZM, NIEBIOSA, GOŁOLEDŹ, LEJBIK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, FESTON, PORT, SKALA KELVINA, KARTKA, STANOWISKO, CYTRYNADA, DYPTYK, MŁODOGRAMATYCY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, IMPOTENCJA, POJAZD ZABYTKOWY, SKLEPIENIE PALMOWE, SĘDZIA ŚLEDCZY, SZUM NADMIAROWY, LICZBA WYMIERNA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, KRAINA, LITEWSKI, EKWIPARTYCJA, SOKOLSTWO, RYM ŻEŃSKI, LATAWICA, JURYSLINGWISTYKA, ODZIEMEK, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, LITEREK, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, WIENIEC, ZAKŁADKA, OBRONA STREFOWA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, PRYMITYW, PRZYCISK, MECH JAWAJSKI, ZAKRYSTIA, SOMATYZACJA, REALISTA, DUNGEON, DON KICHOT, STRUNA ŚCIĘGNISTA, LABIRYNT, RACJONALIZM GENETYCZNY, ODCZYN ZAPALNY, WZORNIK, KOMORA MINOWA, PATYCZAK, ŁASKOTKI, ALTOCUMULUS, NEURON CZUCIOWY, GLORIA, KLĄTWA, DĘTKA, FIREWALL, BIPAK, LOJALIZM, WSPÓŁBRZMIENIE, PRZYZWYCZAJENIE, WIERTNICZY, OBŁOK SREBRZYSTY, PICUŚ, GÓRA, FAJNOŚĆ, DOBROTLIWOŚĆ, RUSYCYSTYKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PRZESTRZEŃ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, PLUGIN, SKANER, ATAK, NABIEG KORZENIOWY, ANGIOPLASTYKA, LARYNGOLOGIA, CHAMEOFIT, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, KAPITULACJA, KAPOTAŻ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, MYJNIA, PRZETARG OGRANICZONY, STRÓJ GÓRALSKI, BALIA, ?FOTOEDYTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TACIERZYŃSKI urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 12 lit.)
URLOP TACIERZYŃSKI urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TACIERZYŃSKI
urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 12 lit.).
URLOP TACIERZYŃSKI
urlop, który może wziąć ojciec po narodzinach dziecka; najczęściej określa się tak część urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta ojciec (na 17 lit.).

Oprócz URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - URLOP, KTÓRY MOŻE WZIĄĆ OJCIEC PO NARODZINACH DZIECKA; NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLA SIĘ TAK CZĘŚĆ URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, Z KTÓREGO KORZYSTA OJCIEC. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x