CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZNIK to:

część budynku, który łączy inne części tego samego budynku, ale również przejście pomiędzy budynkami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁĄCZNIK

ŁĄCZNIK to:

w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

w wojsku: goniec, osoba utrzymująca kontakt między placówkami wojskowymi, konspiracyjnymi; zajmuje się przekazywaniem meldunków, rozkazów itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

pomocnik, osoba, która łączy (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

część orzeczenia imiennego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

to, co umożliwia porozumienie między ludźmi, tworzy kontakt (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

ligatura - symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

dywiz, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

jeden z elementów formy muzycznej, który pełni funkcję przejścia pomiędzy kolejnymi odcinkami utworu muzyczego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

element przewodu wiertniczego służący do łączenia elementów przewodu o różnych rodzajach gwintów, np. obciążników z rurami płuczkowymi, obciążników ze świdrem itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

przedział rakiety nie zawierający elementów układu napędowego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

odcinek drogi, który łączy jakieś ważne miejsca, np. inną drogę z wjazdem na autostradę (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

w piłce nożnej: napastnik zajmujący miejsce między skrzydłowym i środkowym ataku (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

element łączący jakieś części maszyny, przyrządu itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

zwornik (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

członek oddziału zwiadowczego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.144

ZAIMEK ANAFORYCZNY, OBSADA, RADIOWIEC, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, FACHOWIEC, AKORD NONOWY, REFRENISTA, MALINA ZACHODNIA, SKORUPA, KULFON, CZAJ, KUPON PODARUNKOWY, OPERATOR BITOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ZDOBIK, PRZECINACZ, ZBIORNIK BALASTOWY, MATUZALEM, CASUAL, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, REALNA GOSPODARKA, SĄD REWIZYJNY, ELEMENT ODWRACALNY, MIĘDLARKA, ŁĄCZNIK, TELERADIOLOGIA, RÓG, CZAPLA ŁUPKOWATA, WEBINARIUM, WATA, ARCHITRAW, PALATOGRAM, ZAWIŁOŚĆ, SILNIK TŁOKOWY, POLAROGRAFIA, KUBEK, NAMIOT TLENOWY, SZCZĘKOT, PRZEDJĄDRZE, KARAFKA, WŁADYKAUKAZ, TAIF, STROFANTYNA, BULWA PĘDOWA, MIKOŁAJÓW, WĄTŁOŚĆ, STUŁA, CHINY ZACHODNIE, ARONIÓWKA, NERW ŁOKCIOWY, MŁOTECZEK, ZBIORÓWKA, WALABIA PIĘKNA, CIĘŻKI SEN, SZYBKOZŁĄCZKA, BUDYŃ, FAJZABAD, GONCIARZ, ZAPAS, ŁATEK, WAŁ, ZAWIĄZEK, DEMARKACJA, GRZYB DĘBOWY, OTWÓR DRZWIOWY, ZARZĄD, KOLOR OCHRONNY, RDZEŃ KRĘGOWY, MOST, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, TEORIA FISHERA, BILARD FRANCUSKI, PIOTROWO, FREGATA ŻAGLOWA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, OKRĘŻNICA ESOWATA, PLAMA GORĄCA, KRAŚNIKOWATE, JURA POLSKA, WYPAD, GATUNEK ZAWLECZONY, WĄŻ, WYROSTEK RZĘSKOWY, MARTWE PRAWO, SKUNKS, PREBENDA, ZWYCIĘŻYCIEL, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, GALARETKA, ADAPTER, DZIECIORÓB, UPADŁY ANIOŁ, LEKTOR, MOSHING, SIAMANG, ODDZIAŁ, MUFA, PARTYJNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, BLOK OPERACYJNY, SPECJALNY, KANWA, HIPOTEZA, WIENIEC, ŁODYGA KWIATONOŚNA, GORYL WSCHODNI, PĘTLA JELITOWA, PROMIENIOWANIE INFRACZERWONE, AMAZONKA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, EMBRIOGENEZA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, WIATR, ZDENERWOWANIE, PREZBITERIUM, ANALOG, PALEC BOŻY, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, RUROWNIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, NOKDAUN, HIPERALGEZJA, WĄS, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, RADIOSYGNAŁ, BAGNIAK, BURMISTRZYNA, SOPRAN DRAMATYCZNY, ZĘBORÓG, SZWAGIER, BAŁAGULSZCZYZNA, FIGA, NALEŹLINA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, OPIJUS, PRAKTYKUJĄCY, PRZEWÓD BOTALLA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, ANALITYK, MACIERZYSTOŚĆ, TYTOŃ, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, CZASOWNIK FRAZOWY, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, PAPIEROŚNICA, PIERSI, HAITAŃSKI, RĘKA, CIELISTOŚĆ, EUROPA, GOUDA, HORMON STERYDOWY, PODCZYSZCZALNIA, CZASOMIERZ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, MINIMALIZM, SUWAK, ZAKŁAD WZAJEMNY, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, WOLNOAMERYKANKA, AGRESOR, PRZYJEZDNY, RYZYKO NIEWYGASŁE, ROZWÓRKA, ZAKRĘT, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PEDOFILSTWO, ZAMOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, KREMOWOŚĆ, PARAPECIK, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PROSTY, TRÓJBOISTA SIŁOWY, NERW WZROKOWY, OFICER ZWIADOWCZY, JANDA, TRĘBACZE, WIRUS GRYPY TYPU C, ODTWARZANIE, NIEUNIKNIONOŚĆ, SCENA, PODGARDLE, ŻABA, BAWEŁNA, PRYZMA, OBRĘCZ BARKOWA, PARANOJA PRAWDZIWA, ŻEBRO, KIWI, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, JESIOTR OSTRONOSY, KWIATUSZEK, JURGA, ZIELENIEC, AKWEN, ARZAMAS, MAŁY EKRAN, POKUŚNIK, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, PENICYLINA PROKAINOWA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, WIĘŹBA DACHOWA, SYMETRIA, EUROPA, DALMIERZ OPTYCZNY, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, WAHADŁO, BIODRÓWKA, ADRES PAMIĘCI, DZIAŁANIE, CENTRALNE, PIRAMIDA, UCHAL, AEROFINISZER, TYGIEL, ODBŁYŚNIK, RACHUNEK FINANSOWY, WILK TEKSASKI, PIĘTKA, RECYTATYW, ANOLIT, SKARB PAŃSTWA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ASYLABIZM, PŁATKONOS OGNISTY, PŁUGOWY, PASAŻ, ANTYDETONATOR, PŁATOWIEC, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SKOCZ SKALNY, KAFTANIK, ANIMAG, ZABAWKA, ÓSMA CZĘŚĆ, KOMPARATYSTYKA, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, TRYMER, ZACHWALACZ, PRZEDŻOŁĄDEK, MORZE CZARNE, MARCHEW, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NACZÓŁEK, ZRAZÓWKA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ANTYUTLENIACZ, SŁODKA BUŁKA, FANFARON, ODROŚL, BLASZKOWIEC, MATOWOŚĆ, HAK ABORDAŻOWY, OKUPNIK, AGRESJA ELEKTRONICZNA, UŚMIECH, ŁUK ŻEBROWY, PODMIOT GRAMATYCZNY, BATYPELAGIAL, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, DEMISEKSUALISTA, HRABINA, KARDAN, PODJAZD, GNETOWATE, REKLAMOWIEC, RZEZANIEC, STRZELEC, MICHAŁEK, HEMOCYT, DIALIZA OTRZEWNOWA, LAGUNA, GICZ, IRUN, BRZUSZEK, PRZYGOTOWALNIA, SIEROTA ZUPEŁNY, CHMURNOŚĆ, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, DZIOBIEC, SZYP, TAMARYND, PERYSTOM, PRAPŁETWIEC, OBŁUSZYN, PODUSZKA, CZWÓRKA, RELATOR, POTASZ, BETON, PODSTOPIEŃ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, PRZYSIÓŁEK, ?PAMIĘĆ HIERARCHICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZNIK część budynku, który łączy inne części tego samego budynku, ale również przejście pomiędzy budynkami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZNIK
część budynku, który łączy inne części tego samego budynku, ale również przejście pomiędzy budynkami (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRY ŁĄCZY INNE CZĘŚCI TEGO SAMEGO BUDYNKU, ALE RÓWNIEŻ PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast