CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASIĄKLIWOŚĆ to:

cecha tego, co łatwo nasiąka, chłonie wilgoć, wciąga, przyjmuje ciecz (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.662

NIEZRĘCZNOŚĆ, LAMBADZIARA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KAZARKA, WYDANIE, CHUDOŚĆ, KAZIRODCZOŚĆ, OSTROŚĆ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, SZCZEROŚĆ, SZPETNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, JASNOŚĆ, SZKARADA, OTWARTOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, PODATNY GRUNT, AMERYKAŃSKOŚĆ, SADYZM, UBÓJ, PRYWATNOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, POPŁUCZYNA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, GABLOTA, PASZTET, OMNIPOTENCJA, HARFA EOLSKA, MOŻLIWOŚĆ, ULOTNOŚĆ, MATERIALNOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, CWANOŚĆ, ŻABA PURPUROWA, WOSKOWATOŚĆ, KARYKATURALNOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, AUTOPRZESZCZEP, MONOGAMICZNOŚĆ, PRECYZJA, KOJEC, NALEWKA, IBIS, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, SKROMNOŚĆ, DOWOLNOŚĆ, FAJNOŚĆ, TARCIE, KOBIECOŚĆ, PRZEWROTNOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, PRZEWIJAK, ZEROWOŚĆ, WIELKOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ZRZĘDLIWOŚĆ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, DŁAWIGAD, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ULGA UCZNIOWSKA, NIJAKOŚĆ, MAGAZYN, PRZYZWOITOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, BYSTROŚĆ, PINGWIN, SPOKOJNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, KASZA MANNA, ZACNOŚĆ, NIEPODATNOŚĆ, SYNEK, KRUCHOŚĆ, WŁADCZOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, INSTYTUCJONALNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CECHA DYSMORFICZNA, SYMPATYCZNOŚĆ, NAGOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, NIEDELIKATNOŚĆ, MAMUT STEPOWY, DYSKWALIFIKACJA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, ANACHRONICZNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, DWUNASTKA, NIEDBAŁOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ŻYWOTNOŚĆ, KWAS, WSPÓŁZIEMIANIN, SUKCESYWNOŚĆ, CELOWOŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, KAMAMBER, FRAJERSTWO, SAMORZĄDOWOŚĆ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, TROGLODYTA, DOJRZAŁOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, GARBUSIARZ, KARATE TRADYCYJNE, WALUTOWOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, MEDIALNOŚĆ, ORZECHÓWKA, GERBEREK, OSTROŚĆ, OPERACJA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, MIERNOŚĆ, CONIUNCTIVUS, PIERSIĄTKO, STRZEL KANONIER, TRYNIDAD, NIELEGAL, BAJER, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, AGRESYWNOŚĆ, KUCZBAJA, MAŁODUSZNOŚĆ, RAMA, ZORBA, POKOLENIE, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ, KLEJARZ, USTNOŚĆ, MEWKA, HUMOR, DOBRO, KOMPUTER KWANTOWY, BEZGRZESZNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KUKUŁKA, MIODNOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, NIEPRZYJEMNOŚĆ, TWARDA DUPA, SMAGŁOŚĆ, KABOTAŻ WIELKI, WĘZINA, SZKLISTOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, AKCEPTOR, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KAMERALNOŚĆ, FIX, MAŁOLETNIOŚĆ, KATEGORIA, DELIKATNOŚĆ, BĄCZEK, PROMIENNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ZDECYDOWANIE, WSPÓLNOŚĆ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PARWENIUSZ, BEZGŁOŚNOŚĆ, STAROŚĆ, LEJNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PAŃSKOŚĆ, TELEWIZORNIA, SEKCJA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, CZYSTOŚĆ, AKSAMIT, KONIECZNOŚĆ, ROSA MIODOWA, NIEPOPRAWNOŚĆ, OPASŁOŚĆ, EMIGRACYJNOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, INICJATYWA, OPIESZAŁOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZNAK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, CIENKA SKÓRA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, NIECZYNNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, BYLEJAKOŚĆ, RZADKOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, MGŁAWICOWOŚĆ, NARÓW, ZWINNOŚĆ, NIERUCHLIWOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, BEZKRYTYCZNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, PREDYKATYWNOŚĆ, CHOROWITOŚĆ, ANGORYZM, ANTYFUTBOL, PORODÓWKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, OSTENTACYJNOŚĆ, PIĘTKA, RYTOWNICTWO, NIESTOSOWNOŚĆ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, WYDAJNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, MIARA, CECHA PROBIERCZA, UMIEJĘTNOŚĆ, JAWNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, TABLICA, NIECNOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, ALMARIA, GWAŁTOWNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, NIEZDARNOŚĆ, NIEPRZEMIENNOŚĆ, SAMOTNICZOŚĆ, KAMIKAZE, POLICYJNOŚĆ, FALISTOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, KREDYT KONTRAKTOWY, PROSTOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, NACHALNOŚĆ, CZŁOWIECZOŚĆ, WPŁYW, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, WYTRZYMAŁOŚĆ, DOKONANOŚĆ, DROBIAZGOWOŚĆ, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, BRYŁOWATOŚĆ, BROM, ODSTĘP, BUTA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, CIECZ, POMYSŁOWOŚĆ, WIELOSTYLOWOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, ŚMIETANKA, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, NAWAŁNIK, SKĄPOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIE, ANTYNATURALIZM, STYLON, KANARKOWOŚĆ, MIEDZIANE CZOŁO, MITSUKURINA, NIEŚMIAŁOŚĆ, WIRTUOZERIA, NIEŚCISŁOŚĆ, ARA, PUSZCZYK, ZACHŁANNOŚĆ, KANAŁ, KONIUNKTYWNOŚĆ, STAROŻYTNOŚĆ, KABOTAŻ, KERAMZYTOBETON, WIŚNIÓWKA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, IDIOTYZM, NIETAKTOWNOŚĆ, FEININGER, ?ALGORYTM SYMETRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASIĄKLIWOŚĆ cecha tego, co łatwo nasiąka, chłonie wilgoć, wciąga, przyjmuje ciecz (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASIĄKLIWOŚĆ
cecha tego, co łatwo nasiąka, chłonie wilgoć, wciąga, przyjmuje ciecz (na 12 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - CECHA TEGO, CO ŁATWO NASIĄKA, CHŁONIE WILGOĆ, WCIĄGA, PRZYJMUJE CIECZ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x