CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOGOŚĆ to:

cecha kogoś, kto bardzo niewiele posiada, jest ubogi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOGOŚĆ

UBOGOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest ubogie w innym sensie niż majątkowy (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

prostota, brak dodatkowych elementów, udziwnień; nieozdobność (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

oznaka czyjejś biedy, niezamożności (na 7 lit.)UBOGOŚĆ to:

to, że gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.164

NIEODZOWNOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, STARANIE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, MULTIKULTURALIZM, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, PRZECHOWANIE, GŁUPKOWATOŚĆ, WALEC PARABOLICZNY, INFORMACJA, BYŁA, GEEZ, SZKAPLERZ, GIMBOPATRIOTA, KANGUR OLBRZYMI, SUKCESYWNOŚĆ, KARBOANION, WSPOMNIENIE, SOLILOKWIUM, NEUROTYK, NIEZRĘCZNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, PACAN, DOBITNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, ROZHUK, MISO, WPŁYWOWOŚĆ, GUJOT, PRZYBUDOWA, BEZIDEOWOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, WIDNOŚĆ, BIAŁY PUCH, LINIA, OCZYSZCZACZ, BAWOLEC, FAZA, GWIAZDKA, PRZYKRYWKA, KRUMMHORN, NONSENSOWNOŚĆ, PIECZARNIK WŁOSKI, BIDET, TAKTYCZNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PIERWOTNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, SZACHOWNICA, NIEAKTUALNOŚĆ, SILNIK PAROWY, REAKTOR GAZOWY, ŻÓŁWIAK CZARNY, BERA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, OKO, POKOLENIE SANDWICZOWE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SURFAKTANT, RACJA, ŁADNY GIPS, MŁODY, POCIĄG MARSZRUTOWY, PTASZNIKOWATE, UKRZYWDZONY, PINGWIN CESARSKI, NIEPORZĄDNOŚĆ, ANTYWESTERN, EGOISTYCZNOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, QUEBECKI, BOWLS, NIENOWOCZESNOŚĆ, NAMPULA, EGOISTYCZNOŚĆ, OKSYTAŃSKI, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, WIERTACZ, ZNAK KOREKTORSKI, ŁUPEK HUMUSOWY, MAGOT, MIODOJAD UBOGI, LUZACKOŚĆ, ZEPSUTOŚĆ, GÓRAL, ADWOKAT DIABŁA, SPÓJNIK, TERAPIA POZNAWCZA, AMIDYZM, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PRZENIKLIWOŚĆ, NOCEK WĄSATY, RYSUNEK, GE'EZ, SŁOIK, PROSIAK, GOLONKA, NIEWOLNIK, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, PĘPEK, MATOWOŚĆ, PLAZMA, BRYLASTOŚĆ, DYSKRECJA, ZRZĘDLIWOŚĆ, GYYZ, DEPRESYJNOŚĆ, KORONKARZ, ROZPRAWKA, KARON, FOSFOREK, NEWIRAPINA, DIETA ASPIRYNOWA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, CZYTANKA, TWIST, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, BRUTALIZM, SOCJOLOGIA OGÓLNA, SZYDERSTWO, TANK, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, LORI WYSMUKŁY, OZDOBNIK, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, METAMORFIZM WSTECZNY, SZYMPANS, PSALMOGRAF, CHAMSTWO, ALTERNATYWA, CHLUBNOŚĆ, TRYB, SAMOISTNOŚĆ, ANOLIS BRODATY, STAŁA, MEDIUM, BOMBA KALORYCZNA, AZT, LEJ POLARNY, AKT PŁCIOWY, TWIERDZENIE ENGELA, WPŁATA, NADZIEMNOŚĆ, KARAMBOLA, OPRAWA, WYBUCHOWOŚĆ, HELIOMETR, NAPĘD TAŚMY, NEPOT, NIEZALEŻNOŚĆ, ZWIEŃCZENIE, FAJNOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, REKINEK PSI, ZAIMEK ZWROTNY, OLIMPIADA, JASTRZĘBIE OKO, PRZYCZYNA MATERIALNA, POLICJA SĄDOWA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, NIEKONKRETNOŚĆ, TRAMP, DOBUDÓWKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, BRZUSIEC, USYTUOWANIE, PRODUKTYWNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, DUSZNOŚĆ, MINÓG JAPOŃSKI, OKULARY SŁONECZNE, ZDZIERUS, NIELOTNOŚĆ, NOWINKARSTWO, PRZYCHYLNOŚĆ, UŁAMEK PROSTY, UKORONOWANIE, PLANETKA, PRZEZORNOŚĆ, GAŁGAN, BECZKA Z PROCHEM, ZAWIS, KASZMIR, GRZEBUŁA, WADA, KĄSACZOWATE, PAPIER BIBLIJNY, IMAGE, PAPROTKA ZWYCZAJNA, RĘCZNE STEROWANIE, KABANOS, KUREK, KARCIANE DOMINO, UCIECHA, WSZECHWŁADNOŚĆ, PASKUDNOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, KOŃCOWOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, WSZECHMOCNOŚĆ, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, REWIA, ZLEWKA, WYBRANIEC, MORDOBICIE, INTERESOWNOŚĆ, CECHA POŚREDNIA, CIELISTOŚĆ, MAKRON, AKADEMICKOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, SEXAPIL, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KLAUZULA HORNA, KOMIN PŁACOWY, LEKARZ, ULTRABOOK, RUMSZTYK, ATUT, RELIKT, ZUCHWAŁOŚĆ, EKONOMICZNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, TURAS, SZORSTKOŚĆ, WAŁEK, CIERNIOGŁOWY, TOKSYNA SINICOWA, KREDYT KONSUMPCYJNY, SAMODZIELNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DARMOSZKA, CZEPOTA GAMBIR, MIEDZIORYT, OBSESYJNOŚĆ, STUPAJKA, ALTANNIK ARCHBOLDA, IRONICZNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, REAKCJA KATALITYCZNA, MĘŻCZYZNA, MYRMEKOFIL, MIĘKKOŚĆ, OMIEG WSCHODNI, SZKOLNIK, BŁYSK, MAMICIEL, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, NATARCZYWOŚĆ, HEJT, BRZYTWA, MIKROWENTYLACJA, MAKABRYCZNOŚĆ, ZOOLATRIA, SPRYTNOŚĆ, WSIUR, WIZUALNOŚĆ, ESPERANTYDA, HACKNEY, ZATRUDNIENIE, SZKOLNOŚĆ, NIECHLUJA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KOLOR LUKOWY, PACHYPLEUROZAUR, MAJEUTYKA, CIASNOŚĆ, ZADUPIE, SINUS HIPERBOLICZNY, OBRAZ, ZABURZENIE LĘKOWE, JESIOTR ROSYJSKI, WEHIKUŁ, PISMO RYSUNKOWE, EMENTALER, ULEGŁOŚĆ, MARIONETKA, MODEL HERBRANDA, ETMALOZA, GÓWNIANOŚĆ, AKCJA IMIENNA, ANAEROBIOZA, GŁUPKOWATOŚĆ, KASKADER, ZUPA NA GWOŹDZIU, BARWNOŚĆ, WRÓG, OFIARA, TWIERDZENIE STOKESA, BOLUS, OBLEWANIE, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, OGIEŃ NIEBIESKI, ?ŁAJDACKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOGOŚĆ cecha kogoś, kto bardzo niewiele posiada, jest ubogi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOGOŚĆ
cecha kogoś, kto bardzo niewiele posiada, jest ubogi (na 7 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO BARDZO NIEWIELE POSIADA, JEST UBOGI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast