CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMOPOLITYCZNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie czuje przynależności do żadnego państwa, nie identyfikuje się z żadną narodowością czy kulturą (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSMOPOLITYCZNOŚĆ

KOSMOPOLITYCZNOŚĆ to:

zróżnicowanie pod względem narodowościowym, etnicznym, państwowym; charakter wynikający z obecności ludzi wielu nacji i kultur (na 17 lit.)KOSMOPOLITYCZNOŚĆ to:

cecha organizmu żywego: występowanie w różnych szerokościach geograficznych (na 17 lit.)KOSMOPOLITYCZNOŚĆ to:

brak nacechowania ze względu na miejsce pochodzenia, brak rodzimych rysów, związków z konkretną, lokalną kulturą (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.811

KUCHNIA, AKWARYDY, TURMA, BEZPOWROTNOŚĆ, INTEGRACJA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, FILOZOFIA RELIGII, REWIZJONIZM, HUTA SZKŁA, SKOK, EKRAN, SZCZEPICIEL, MIS, PRZEDGÓRZE, OSOBA TRZECIA, POZŁOTNIK, DROBINA, UTYLITARNOŚĆ, SZKARADZIEŃSTWO, STYL JOŃSKI, NIEOBYCZAJNOŚĆ, KANAPKA, MAPA SZTABOWA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, NIEDYSKRETNOŚĆ, INDETERMINIZM, SKRZYDŁO, SKRZYNIA, MARKETING RELACYJNY, BANOWINA, GARNEK, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, DOJŚCIE, BIOLOG MOLEKULARNY, MOHER, CELOWOŚĆ, PROSZEK, PRZELĘKNIENIE, MOCARSTWO LOKALNE, KONODONT, CZAJ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PM, GNOJOWNIK, SZMALEC, FAKTORIA, ROZLUŹNIENIE, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, BALSAM, AMPUŁKA, PONĘTA, MASŁO, NIEJASNOŚĆ, AMALGAMAT, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SUWNICA BRAMOWA, INTERFEJS, MUCHY W NOSIE, TEOGONIA, DOJŚCIE, CHIPPENDALE, KONTRAST NASTĘPCZY, POBOŻNOŚĆ, WYZNAWCA, GRUSZKA, RAMIĘ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, HANDEL ZAMIENNY, EWOLUCJA MOLEKULARNA, OSAD, ZIELONE, EFEKT WPIERANIA, WIATRACZEK, GUANO, JUROR, NIESZCZEROŚĆ, MISIOLUB, WCIĄGARKA, EKONOMIA POLITYCZNA, KWAS, KORZYSTNOŚĆ, SKORUPA, RETARDACJA, ODDZIAŁ, RELACYJNOŚĆ, KOMBINACJA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ROZKŁADOWOŚĆ, PLANSZA, KOD GRAYA, GESTALTYZM, JEDWAB, PROTEZA, COUNTRY ALTERNATYWNE, MUSZLA, ZWÓD, POLIP, ZDRADZIECTWO, ŻAKINADA, OBROŻA, STATEK, FILOZOFIA, ODRZUT, METAMERIA, LALKARSTWO, WIEK POPRODUKCYJNY, CYNOBROWOŚĆ, CYBERNETYZACJA, SKŁAD, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, SIKORY, ADIAFORA, SŁUCHAWECZKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, KWESTURA, DŁAWIEC, GRAWIMETRIA, HEBRA, WYŚCIG SZCZURÓW, MODUŁ MIESZKALNY, STACJA TELEWIZYJNA, PRYZMA, TEMPERATURA NÉELA, OKRĄGŁY STÓŁ, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, NIEMOWA, ATASZAT, HARDOŚĆ, WARZELNICTWO, PETRA, KOZOJEBCA, PACZKA, KUPLER, POMÓR, DYSTANS, LIZOFORM, NIELOTNOŚĆ, LUZACKOŚĆ, DORTMUNDER, FOWIZM, POLITYKA KURSOWA, TEMPO, RZADKOŚĆ, MAJOWY ROBOTNIK, BOMBA ATOMOWA, DYPTYCH, NIEOSTATECZNOŚĆ, POWSINOGA, PĘD, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, POPRZEDNICA, WIZJER, GOŚĆ, SALDO CYKLICZNE, PSZENICA DURUM, GITARA HAWAJSKA, GÓRMISTRZ, FOSFATAZA ALKALICZNA, KLĄTWA, HUBA SINIAK, HIPIATRIA, MINA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BEZINTERESOWNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, FUNGICYD, INDIAŃSKI, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BRACIA POLSCY, CHOMIK DŻUNGARSKI, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, FREGATA, ODTWÓRCA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, EKSŻONA, KLUCZ NASADOWY, TEREBINT, SAMOSTANOWIENIE, PERON, EGOISTYCZNOŚĆ, POINT AND CLICK, CZŁOWIEK INTERESU, MOTYWIK, ZŁY CZŁOWIEK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, DERMOKOSMETYK, MANIACZKA, ŻÓŁW MALOWANY, WYPALANKA, UKŁAD SAMODZIELNY, KARLIK ŚREDNI, LAMBADZIARA, CZYNNIK NIECENOWY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, INFORMACJA, LANSJER, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KOŚCIÓŁ, SIŁACZ, MŁYNEK, SÓWKA, TRANSLATORYKA, PRZEDROŚLE, JĘZYK DUNGAŃSKI, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, PIECHOTA, ŁOŻYSKO, ZASIEKI, IZOCHRONA, WZGÓREK ŁONOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, CHOROBA SOMATYCZNA, SHIMMY, DRUGI, OSTROŻNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, GUBERNATOR GENERALNY, ANARCHISTKA, DYSTANS, KOMUNIKACJA, DRESIARZ, BASEN, PODZIELNOŚĆ, GDERACTWO, WSPORNIK, TELEBINGO, JEŻ MORSKI, PAGINATOR, ŁUCZNIK, GARBATY ANIOŁ, BŁAZEN, STAROŚĆ, BORDER, OCZY SZEROKO OTWARTE, FARMAKOGENETYKA, NAKRYCIE GŁOWY, PIONEK, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, TAMARAW, STRATEG, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PRZEPRÓCHA, WYPAŁ, MIĘSO, POLSKOŚĆ, HOSTEL, SZKŁO MĄCONE, LEZIWO, FARSA, KOMA, ETIOLOGIA, TAJEMNOŚĆ, BĄK, STRZELEC POKŁADOWY, ADRES ELEKTRONICZNY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SYSTEM JĘZYKOWY, MULTIPLEKS, PĘCHERZYK, PEPPERONI, BIZNES, WYKŁADZINA, ŚMIERCIOŻERCA, HEPTAPTYK, PARAROTACYZM, CHROPAWOŚĆ, DZIADZIENIE, SZATAN, NIEBOSZCZYK, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, INTEGRALNOŚĆ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, CUDOWNY OWOC, SEKWENCJA TATA, PARAGAMMACYZM, HETYTA, PRZEDMURZE, ASFALT, NAUCZYCIEL, WĘZEŁ ZARODKOWY, ROZBRAT, WIELKORUSKI, RAPORT BEVERIDGE'A, KOTEWKA, HENTAI, SOPEL, ZABORCZOŚĆ, SUCHAR, CYLINDER, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, NIEWIADOMA, KRYSZTAŁ MIESZANY, OPŁATA KONCESYJNA, DREWNO WCZESNE, WSZOŁY, BASENIK, KATEGORIA PIÓRKOWA, ?WYŚCIG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.811 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMOPOLITYCZNOŚĆ cecha kogoś, kto nie czuje przynależności do żadnego państwa, nie identyfikuje się z żadną narodowością czy kulturą (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMOPOLITYCZNOŚĆ
cecha kogoś, kto nie czuje przynależności do żadnego państwa, nie identyfikuje się z żadną narodowością czy kulturą (na 17 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEGO PAŃSTWA, NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z ŻADNĄ NARODOWOŚCIĄ CZY KULTURĄ. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast