TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JORDANEK to:

teren zielony, na którym znajdują się urządzenia sportowe, przeznaczony dla dzieci na miejsce gier, zabaw i ćwiczeń fizycznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.249

KIESZEŃ, FECJAŁ, TORBACZE, JEŻOWIEC, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ROBOTY PRZYMUSOWE, MAŁOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, CALGARY, SHIMMY, KOLOR, KONTRPOCHÓD, UŻYTEK EKOLOGICZNY, MEDALION, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ŻABA Z JUNIN, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, BON VIVANT, OSIOŁ DOMOWY, HARMONIA, STROFA ALCEJSKA, AKCENTACJA, SAMOROZPAD, FILOGENETYKA, OPŁATA KONCESYJNA, CYTADELA, ORBITAL, PĘDZLAK, JARZMO, PRZEKŁADACZ, HAMULEC CIERNY, HOTEL ROBOTNICZY, PREMIA GÓRSKA, MANIERYZM, PRZEMYSŁ HUTNICZY, MISIOWÓZ, PORT KOSMICZNY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, WYŁAM, DIATERMIA, PEPPERONI, GNIOTOWE, SURF, NEOGOTYK, EKSPATRIANT, GANGSTERYZM, PRACA, KWIAT, PASKUDNIK, ESTETYKA, CZTEROTAKT, KATOLIK, FIGURA, PERIODONTOLOGIA, EDYKUŁA, MIRAŻ, REPASAZ, OFLAG, LOGOGRAM, POGOTOWIE, RACHUNEK CIĄGNIONY, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, OTWARCIE SERCA, UJŚCIE, ZAPASY, GETTO PRZEJŚCIOWE, ZRZECZENIE SIĘ, JĘZYK ALBAŃSKI, POSTRZELENIEC, ZWIERZĘ, NAPASTLIWOŚĆ, KOŚĆ PODNIEBIENNA, PŁEĆ, PARKIET, PINI, BUTNOŚĆ, CYMBAŁY, PAWIAN ŻOŁTY, ŁOPATKA, LAMUS, CIĘŻARÓWKA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, HIPOTEKA, HERBATA, IMIĘ, ODKRYCIE, GNOJAK, KOREK, AKUMULACJA, KOSZARA, MRÓWNIK, PRZYGOTOWANIE, RADCA, GRUPA ACETYLOWA, JORDANEK, BOREWICZ, JĘZYK WEGETUJĄCY, PRÓBNIK KOSMICZNY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ENERGIA ROZPADU, HEIMAT, RAJ, FREDRO, SZKOLARSTWO, NIECUŁKA, ZEBRA, SZCZUR PACYFICZNY, DWUDZIESTKA, KREOLKA, PLEWKA, RYBACZKA, PATRON, EKWIPARTYCJA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, KRZYŻAK ROGATY, OBÓZ WĘDROWNY, PUNKT OKOSTNOWY, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, METAL CIĘŻKI, SZLACHTUZ, STOLICA, NOWA TWARZ, WARMIŃSKI, SZPARA POWIEKOWA, AUTYZM DZIECIĘCY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, NUTRIA, LABIRYNT, FATYGANT, NATURA, NERKOWIEC, TABU MILCZENIA, PORÓD NIEWCZESNY, PROMENADA, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, CENA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, OTWORZENIE SERCA, PANTOMIMA, BINDOWNICA, LAKONICZNOŚĆ, LANTANOWIEC, APARTAMENT, TŁOCZARNIA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, DYPTYCH, EKSPRESJA GENU, MAJOWY PRACOWNIK, BOHATER LIRYCZNY, PIZZERIA, PARAMENTY, CIASTO, ARABSZCZYZNA, FTYZJATRA, SIŁA WYŻSZA, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, GORĄCY PIENIĄDZ, CUMMINGS, HYDRA, NIUCHACZ, KOKILKA, TRÓJNIAK, ZIELONY LUDZIK, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DITLENEK WĘGLA, PELUSZKA, DOMINIUM, PIESZY, EMPORIUM, PODZIAŁ METRYCZNY, MIEJSCE POSTOJOWE, MIKOŁAJKI, BOREWICZ, PROCENT SKŁADANY, FOSFATAZA ALKALICZNA, MOSTOWNICZY, POMYWAK, PAJAC, PIES POLOWY, KANAŁ WENTYLACYJNY, DIU, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, CYTYDYNA, MUZYKA KLASYCZNA, REFREN, CNOTA, PSYCHOBIOLOGIA, GEOFIT RYZOMOWY, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, OKRĄGŁOŚĆ, POLE, OKRĘŻNOŚĆ, NEWSROOM, KRÓL, TOPLES, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SNUTKA GOLIŃSKA, FORMACJA, PANDA, TĘŻYCZKA, EKONOMIA SPOŁECZNA, SZWABSKI, GLORIETKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ZŁOTY DEWIZOWY, BRODAWKA, KRÓTKI WZROK, DEPRESJA, BUCHTY, BRAMKA, SIAD, GRA RÓŻNICZKOWA, JUWENALIA, OKWIAT POJEDYNCZY, MATERIA, IDIOMATYZM, PARALAKSA, BUDA, SKLEP MONOPOLOWY, SPRZECIW, KABOTYNIZM, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ROPUCHA PANTEROWATA, RYNEK WSCHODZĄCY, PRZEGUBOWIEC, SIKAWKA, CZAS GRAMATYCZNY, PODKŁAD KOLEJOWY, KANAŁ, MISKA SOCZEWICY, WYSPIARSKOŚĆ, KANTYNA, KUSZTYCZEK, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, MACIEJKA, CASTING, HOWARDYT, BRUDNA ROBOTA, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, PANCERNIK WŁOCHATY, BYSTROŚĆ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KADŹ ZALEWNA, KONSTYTUCJA, WIEDZA O KULTURZE, KIT, ALMARIA, WIGILIA, PLEWY, RAMA, MELINA, MOSKWICZ, ŻABA, WIESZCZBIARNIA, CHRONOGRAF, OXFORD, CZYNNIK ONKOGENNY, OBSERWACJA, INTERLINGWISTYKA, BIEGUN, MALOWANIE, MISIO, ZASOBY NATURALNE, KĄT DEPRESJI, STYLIKOODWŁOKOWE, GRUPA ROZWIĄZALNA, CIUCIUBABKA, KATAKAUSTYKA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ŻABI SKOK, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, MAKSURA, IDEAŁ MAKSYMALNY, ANTHEM TRANCE, KLASA INTEGRACYJNA, DENDROMETRIA, REFLEKTOR, KOMPLEKS PSZENNY, KOBIETA SPOD LATARNI, OKOWITA, NIEDOROZWÓJ, LABIRYNT, CYKL MIESIĘCZNY, GIPS, MIERNICZY, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SZARMANT, BABA JĘDZA, JELEŃ DAVIDA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KUKU NA MUNIU, KOSZT ALTERNATYWNY, OBÓZ ZAGŁADY, MATRONA, MAŁŻORACZEK, ORTOPTYCZKA, ?ZAKRĘT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.249 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JORDANEK teren zielony, na którym znajdują się urządzenia sportowe, przeznaczony dla dzieci na miejsce gier, zabaw i ćwiczeń fizycznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JORDANEK
teren zielony, na którym znajdują się urządzenia sportowe, przeznaczony dla dzieci na miejsce gier, zabaw i ćwiczeń fizycznych (na 8 lit.).

Oprócz TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TEREN ZIELONY, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA SPORTOWE, PRZEZNACZONY DLA DZIECI NA MIEJSCE GIER, ZABAW I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast