NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDEŁKI HERETYKÓW to:

narzędzie tortur, solidnie umocowane na szyi ofiary za pomocą mocnej skórzanej opaski, wywoływało silne bóle powodowane bezpośrednio przez cztery ostrza wbijające się w podbródek i tors torturowanego przy każdym jego poruszeniu się (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.717

PIEZOELEKTRYK, KASETA, TACZKOWY, INSIMBI, ZWIĄZEK CHELATOWY, KUCZKA, ORBITAL, PRZEPOJKA, DECERNAT, KLIENT, KLIRING PRACY, GAWĘDA, KOT, ZAUROZUCH, DEPESZA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MEMBRANA, DOJNICA, ZBROJENIE, STERCZYNA, EFEKT CIEPLARNIANY, DOTHRACKI, LUNETA, IRYZACJA, SUPORT, WIEWIÓRKA, ELEKTRON WALENCYJNY, ORGAN PROMULGACYJNY, PAJERO, ŻABI SKOK, SZCZEPONOGI, DROGI RODNE, JATAGAN, MIECZNIK, KREOLKA, SALAFIZM, KOŁEK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, PRYSZNIC, SEKCJA, STEP, KOLOR OCHRONNY, OSKROBYWANIE, KUC NEW FOREST, ARCUS SINUS, BOLSZEWICY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, RACHUNEK ZDAŃ, PRYNCYPIALISTKA, SUWNICA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, SYNTAKTYKA, PRINT, AERATOR, HERBATNICA, DYWESTYCJA, KREWETKA ZMIENNA, AREOGRAFIA, LANCKNECHT, KAJMAN OKULAROWY, ANTAŁECZEK, BIOMAGNETYZM, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KRĘPULEC, KWAS MLEKOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, LEJ, KOCHAŚ, DRAPAK, PISIA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, RETRAKCJA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, DUOLA, STENOPTERYG, ULOTNOŚĆ, DROGA ELEKTRONICZNA, PODLIZYWACZ, BIELIK, SYRENOWATE, ULOT, EWOLUCJONIZM, PERLATOR, STYL DORYCKI, PROLEK, DOM AKADEMICKI, PŁETWA, GILOTYNA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, MIKROMACIERZ DNA, PARALAKSA, MYŚL, AFEKT, KANAPKA, DUŃSKI, RDZEŃ GRAFU, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, STATEK KORSARSKI, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYDATEK MAJĄTKOWY, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, LATAWIEC, NIEWOLA EGIPSKA, WALTORNIA, REPETYCYJNOŚĆ, SZPARA POWIEKOWA, AINUR, MAKAK CZUBATY, INFORMACJA GENETYCZNA, OFICER NAWIGACYJNY, TŁOK, ROLADA, ORGANOLOGIA, OSZCZĘDNIŚ, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, WIHAJSTER, AUDIOTEKST, KRAJINA, BYLICA POSPOLITA, ADIUWANT, SZABROWNIK, ODWSZALNIA, BROGSY, PROTEZA, SSANIE, STAROLUTERANIN, KULTURA AZYLSKA, UKŁAD MOCZOWY, POLIANDRIA, DOKTOR HABILITOWANY, SUBSTANCJA OBCA, KOMA, LISZAJ PŁASKI, NIESTRAWNOŚĆ, REFORMATOR, KOŁOKOLNIA, MISKA SOCZEWICY, ZAJĄKNIĘCIE, TERCJA OBRONNA, OSAD, PREFORMACJA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ENERGIA ROZPADU, DEPESZA EMSKA, NERKA RUCHOMA, GULASZ, DYWIZJON RAKIETOWY, ANON, LINIA PROSTA, OCZKO W GŁOWIE, WEJŚCIE, CHUTLIWOŚĆ, SIANO, DANDYSKI, TORBACZE, FIZYKA TEORETYCZNA, TORFOWISKO WYSOKIE, RPG, CHOROBA MOTYLICZA, JASZCZUR, CREPIDA, CZEPLIWOŚĆ, MARIO BROS, ROTATOR FARADAYA, PRZESZKADZAJKA, KOMAR, KITEL, WSKAŹNIK, NIRWANA REZONANSOWA, REKLAMIARZ, OBLAT, CHOROBA ZARAŹLIWA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, VOTUM SEPARATUM, ANTYPETRARKIZM, MECHANIKA STATYSTYCZNA, CHELAT, AGORA, AMALGAMOWANIE, NOTACJA DIRACA, INSZA INSZOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SZKOŁA, BAŁAGULSZCZYZNA, MRAŹNICA, PRZESYP, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, MIESZALNIK, FOWIZM, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, FITOGEOGRAFIA, KHUZDUL, SUPERKLIENT, KORONA, SŁOWO, WYGIB, CUMMINGS, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, MORION, LANCET, UŻYTEK, TEORIA DOWODU, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, TRZEJ KRÓLOWIE, PÓŁOKRĄG, BASZŁYK, SZCZUR, ZŁÓG, JĘZYK TAMILSKI, BŁONA PŁYWNA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ANALITYK, BECZUŁKA, KORZENIONÓŻKI, FILTR BUTTERWORTHA, BOROWINA, CZUBATY PAWIAN, BAROK, KARATE TRADYCYJNE, NIEŻYCIOWOŚĆ, ZGAR, FLISAK, ALLOFONIA, KOMPLEKS ARENOWY, PRUSACZKA, FEROMON, ROŚLINY RUDERALNE, PANDA, SZOK POPORODOWY, KONTRAMARKA, WYPARZACZ, CMOKANIE, SKRADANKA, ORCZYK, GILOTYNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, GAWĘDA SARMACKA, CZAPRAK, MŁODZIEŻÓWA, KWATERUNEK, SAMORZUTNOŚĆ, RENTA SZKOLENIOWA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PEREŁKA, SIERMIĘGA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, JĘZYK FRYZYJSKI, BIAŁA DAMA, NAWÓZ KATALITYCZNY, PŁUCZKA, PŁYN ZŁOŻOWY, EFEKT, BAŁAGULSZCZYZNA, PRZEKAŹNIK, ŻYŁA, PION, MAGLOWNICA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ZIMNY PRYSZNIC, TYTAN, SKOWA, RZUT OSOBISTY, WNĘTRZNOŚCI, PIERD, LIJIN, PORTIERNIA, PARAKAPPACYZM, KOMIN WULKANICZNY, FACET, BRUDNICA NIEPARKA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PROSCENIUM, RYNEK KONKURENCYJNY, NAWALENIE SIĘ, PIJALNIA, JESIOTR KASPIJSKI, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CUKIERNIA, CHRONOMETR, DIETA ASPIRYNOWA, MASALA DOSA, BŁYSK, CHOROBA HISA-WERNERA, PROMINENCJA, OPŁATEK, PERKOLACJA, RUMPEL, BADANIE, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, KAMELEON, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, DEGRESJA PODATKOWA, DWUDZIESTKA, ?ŁACIŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDEŁKI HERETYKÓW narzędzie tortur, solidnie umocowane na szyi ofiary za pomocą mocnej skórzanej opaski, wywoływało silne bóle powodowane bezpośrednio przez cztery ostrza wbijające się w podbródek i tors torturowanego przy każdym jego poruszeniu się (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDEŁKI HERETYKÓW
narzędzie tortur, solidnie umocowane na szyi ofiary za pomocą mocnej skórzanej opaski, wywoływało silne bóle powodowane bezpośrednio przez cztery ostrza wbijające się w podbródek i tors torturowanego przy każdym jego poruszeniu się (na 16 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NARZĘDZIE TORTUR, SOLIDNIE UMOCOWANE NA SZYI OFIARY ZA POMOCĄ MOCNEJ SKÓRZANEJ OPASKI, WYWOŁYWAŁO SILNE BÓLE POWODOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZTERY OSTRZA WBIJAJĄCE SIĘ W PODBRÓDEK I TORS TORTUROWANEGO PRZY KAŻDYM JEGO PORUSZENIU SIĘ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x