MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLICA CAYLEYA to:

macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.946

TYRANEK, WYWÓZKA, KOŃ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, NIESTACJONARNOŚĆ, GRAFITYZACJA, NIMFIK, ZAGADKA, WOKALIZA, LÓD DENNY, RUCH KRZYWOLINIOWY, SZARŻNIKOWATE, PSYCHOHIGIENA, FACJA, FILTRACJA, ASTROLOGIA, CHOMIK DŻUNGARSKI, GNUŚNOŚĆ, MIEJSKOŚĆ, CHOROBA KAWASAKI, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, GĄSKA WIOSENNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, NIEWYPARZONA BUZIA, OOLIT, LAMPA BENZYNOWA, TEORIA POTENCJAŁU, SPANDAU, AUTSAJDER, SKOK SPADOCHRONOWY, NIEDOŁĘSTWO, SZKOŁA, PIECHOTA WYBRANIECKA, TROGLOFIL, PŁYTA, GE'EZ, SOKOLE OKO, ZABAWA, POTENCJAŁ ZETA, PERLICZKA, KARLIK ŚREDNI, ARENDA, BEZBRZEŻNOŚĆ, PRZEWÓD, JODEK, REAKCJA ZAPALNA, FUNKCJONALIZM, NIEPOCHWYTNOŚĆ, ZASADA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, HEMATOLOGIA, WYBIELENIE, HIPIS, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KOLEŻEŃSKOŚĆ, GOLKIPERKA, HYDROTECHNIKA, POSTULATYWNOŚĆ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ARENA, GROWL, ACEFALIA, ENDOSZKIELET, SŁODYCZ, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, MIECZ DŁUGI, DWUSTUMETROWIEC, FUZJA HORYZONTALNA, KLUCZ, RELIGIOZNAWCA, KILOFEK, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, BANK, OBLAK, PEŁZATKA, SZPULA, SZYBKI BILL, PRZERYWACZ, GEOPATIA, GOSPODARKA PLANOWA, MAZUREK, BUDAPESZTAŃCZYK, GZIK, KOD, PLUS UJEMNY, ANTHEM TRANCE, CZASOWNIK FRAZALNY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, TRZMIELÓWKA, IMMUNOLOGIA, CYKL POETYCKI, KULTURA AZYLSKA, CIEMNOTA, ANOMALIA POLANDA, ALTER EGO, WIESZCZBIARNIA, DEMOSCENA, EPIGENEZA, LENIWCE DWUPALCZASTE, CHEMOTROPIZM UJEMNY, KARTUSZ, NIEZLICZONOŚĆ, NIEDYSKRETNOŚĆ, PARTIA KATALOŃSKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, GRASICA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, BUŁGARYSTYKA, NERKA WĘDRUJĄCA, BROGSY, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, KLAUZULA HORNA, JEDWAB, MLECZAJ LEPKI, ZMIERACZEK NADMORSKI, GIĘTKOŚĆ, PARASZKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KOLCOSTERNIK ŁUSKOGARDŁY, BIEL, KRYMINAŁ, PRZEDMIOT, OBSZCZYMUR, FRANKATURA WIELOKROTNA, BAWOLEC, SKRYTOSKRZELNE, LESSONIOWATE, KITEL, OTĘŻAŁKOWATE, EKS-KOMUNISTKA, ANGOBA, START, NAPIWEK, KĄT OSTRY, PORZĄDNOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, ŚPIĄCZKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, FILTR BARWNY, HERMETYCZNOŚĆ, CHROMATOGRAF GAZOWY, MASER GAZOWY, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, SOSNA MASZTOWA, SZCZMIEL, CHEDER, ILOCZYN TENSOROWY, DUCHOWIEŃSTWO, NARRACJA POLIFONICZNA, POWTÓRZENIE, SEKRECJA, RELING, GĄSIOR, HOBBYSTA, EXPAT, SFERA GWIAZD STAŁYCH, GEOMETRIA AFINICZNA, SHOUJOAI, RDZA, KABOTAŻOWIEC, SUBSTANCJALNOŚĆ, JUSZNICA, WIGURA, PARZENICA, UKWIAŁ, WŁÓKNO WĘGLOWE, KIERZANKA, WIRTUOZERIA, FAZA DEPRESJI, SKORPIONY, SALWINIA PŁYWAJĄCA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, IZOMER KONFORMACYJNY, BLOKADA EKONOMICZNA, POKOJOWOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, PROSTACZEK, DŁAWIDUDA, RÓWNANIE CAŁKOWE, EUTENIKA, STREFA POŻAROWA, AEROZOL, PROSIAK, HAMULEC BĘBNOWY, WYDERKA, ŚPIWÓR MUMIA, NIEGRZECZNOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PUSZCZALSKA, PRZETWÓR, KLER, PATKA, RURALISTYKA, LÓD, BOLSZEWIZM, GRUPA, KUPIECTWO, GARDEROBA, KRĘTARZ WIĘKSZY, MOL, GRA POJEDYNCZA, BEŁKACZEK, MODRASZEK ALKON, PYTANIE SIĘ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, WIGONIA, KLĄSKAWKA, ABNEGATKA, ZASOBY KOPALIN, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, WIOSNA, ŻYWOTOPIS, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KREACJA PIENIĄDZA, KOALICYJKA, WIDZIMISIĘ, BEJCA, DZIDKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, SIWERNIAK, SOLFUGI, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, LITOGRAFIA, GANGSTERYZM, RAWKA BŁAZEN, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PROBLEMISTYKA, PIONEK, RYBOJASZCZURY, FERMENTACJA MLEKOWA, KONDOR, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PARANOIK, ŚWIERK BREWERA, GAZPACHO, PODDANY, ABOLICJONISTKA, INWALIDA WOJSKOWY, PAPINEK, SZKOŁA RODZENIA, POLĘDWICA SOPOCKA, WIZA IMIGRACYJNA, KORZEŃ, WILCZE STADO, SŁUŻBA, MAFIA PALIWOWA, APEL, SZYBKOZŁĄCZKA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, MASZT, MALACHICIK CIEMNY, PROJEKCYJNOŚĆ, KOMORA PŁYWAKOWA, ZGNIŁOŚĆ, PASZCZUR, ŚMIETKA, ELDAR, POKER ROZBIERANY, INFORMACJA, WERBLISTKA, PODLIZYWACZ, OFIARA, BODOR, BEZLOTEK, JÓZEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, KUC HACKNEY, NADBUDOWA, ŁODRANIT, FITOGEOGRAFIA, WYGON, BIOGRAFIZM, MURŁATA, DOUBLE DUTCH, ŁEB NA KARKU, KRYPTOREKLAMA, CYTOARCHITEKTONIKA, OKTET, PADOK, BÓL, REWIA MODY, GEODEZJA NIŻSZA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ISTOTA ZBITA, WYGIĘCIE, KYNOTERAPIA, SZEREG ROZBIEŻNY, ZMIERZCH CYWILNY, KOEDUKACYJNOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, MIZUNA, SIŁA LORENTZA, OBJĘTOŚĆ, PORÓD POŚLADKOWY, ?DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABLICA CAYLEYA macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLICA CAYLEYA
macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.).

Oprócz MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast