Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABLICA CAYLEYA to:

macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.572

EDYKUŁ, TLENEK ŻELAZOWY, TURBINA OSIOWA, CYBORIUM, KONKURENCJA, WYMOWNOŚĆ, BRAT KRWI, EFEKTYWNOŚĆ, ORZECHÓWKA, WIDMO, KINOMAN, ROZMODLENIE, ŚWIADEK KORONNY, SZARPANINA, GHUL, PHISHING, CIAŁO JAMISTE, ZOOMETRIA, COLESLAW, GENERATYWIZM, FANFARZYSTA, WSTECZNICTWO, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ILUZORYCZNOŚĆ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, NEONTOLOGIA, KONIEC ŚWIATA, DEZASEMBLER, FOTOGALERIA, NUMIZMATYKA, SĄD KOŚCIELNY, DYWANOKSZTAŁTNE, KAGU, DZIURAWY WOREK, HASŁO WYWOŁAWCZE, NEGACYJNOŚĆ, ZWIĄZEK RZĄDU, PLEJADY, NERWOWOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ŁOPATONOGI, AMINOKWAS BIAŁKOWY, MUCHÓWKA, PUNICKI, UŻYTEK, FERRIMAGNETYK, WAKACJE PODATKOWE, CASTING, ALKALOID, POŁUDNIK STRUVEGO, SŁUCHAWECZKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, NASYCALNIA, WYZNANIOWOŚĆ, PANTOGRAF, CEWKA, SHAFTOWANIE SIĘ, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, MIĘKKOODWŁOKOWE, SZKOCKI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ŻABA KATOLICKA, EGZEKUTYWA, MALACHICIK CIEMNY, KLAWIATURA EKRANOWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ZEGAR MOLEKULARNY, AKSJOMAT INDUKCJI, GLORIA, WĄSONÓG, AKCJA NA OKAZICIELA, SKAZA MOCZANOWA, ZWROT, WIATRAK, KOMA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, POMROWIK, CZAPKA NIEWIDKA, WYROBISKO KORYTARZOWE, KOZACY, ASTROTURFING, UZWOJENIE WTÓRNE, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, LODOWIEC SZELFOWY, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, ZESPÓŁ ROTORA, FAŁSZYWIEC, ZMARŹLAK, KONKURENCJA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ŚWINIA CELEBESKA, KONTROLING, WSPORNIK, WKŁAD, MIKROSOCZEWKA, KOŃ TRAKEŃSKI, TEKST REZULTATYWNY, ANTAGONISTA, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, RAMIĘ, RYBIE OKO, EPOKA KAMIENIA, TERRINA, DNA MOCZANOWA, CEP, BIAŁY ZNAK, TRZECIORZĘD, STATYKA, PYTANIE, POKŁAD GŁÓWNY, PRACOWNIK, NIECIEKAWOŚĆ, WSZECHBYT, KURTYNA SKALNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, POZYTYWIZM LOGICZNY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, OWULACJA, TRZYNASTKA, ODKRYTY ATAK, PRZYNĘTA, NIEPOKORNOŚĆ, METAL CIĘŻKI, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, HELIKAZA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, BYT ABSOLUTNY, ANTROPOLOG KULTURY, EROS, GÓRNICTWO WĘGLOWE, DOJŚCIE, GRANICA CIĄGU, INFORMA, PASTA CURRY, BINARYZM, SATYRYCZNOŚĆ, DZIADZIENIE, NOŚNIK, PRZEWODNICZKA, WYPIÓR, TENDENCJA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, EKAPIERWIASTEK, FLISAK, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, EKA-PIERWIASTEK, GERMANISTYKA, KALCYFIKACJA, ETIOLOGIA, BREST, PRAGERMAŃSKI, SPADOCHRONIARZ, STRZELANKA, PRZEPRÓCH, DOWÓD WPROST, KALENDARZ KOŚCIELNY, KRĄGLIK, PRYWATNOŚĆ, TWARDA SPACJA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, WIELORASOWOŚĆ, BETON, ORIENTACJA, MIGLANC, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, MIRABELKA, FARBA KLEJOWA, KREACJA PIENIĄDZA, BÓR WRZOSOWY, SUBSKRYPCJA, KOSMOGONIA, ROŚLINNOŚĆ, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ZŁOTY MEDAL, DOKUMENT, FILA, KRUCZOŚĆ, GONGORYSTA, ZYSK INFLACYJNY, TEMAT, KOMPANIA WARTOWNICZA, GEOTECHNIKA, SUPERTOSKAN, SOCZEWKA FRENSELA, BABRAŁA, WANGA, BRÓDKA, LIQUID, RZEŹNIK, COLORADO RANGER, WZNIOS, CHRZAN, TROFOBLAST, LIROGON WSPANIAŁY, MATERO, DIODON JEŻYK, CHOROBA WIRUSOWA, OPTYKA, PRUSAK, ŁONO ABRAHAMA, SINGEL, LATAWIEC, ELASTYCZNOŚĆ, EUKALIPTUS, SZCZUR, CYKL MIESIĘCZNY, BRAMKARKA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, ŚRYŻ, HEIMAT, KRĘG LĘDŹWIOWY, FTYZJATRIA, WIATRACZEK, ZWYŻKA, PROBLEM, CHOCHLA, MELODIA, TENREK, GRUNGE, RZEKOTKOWATE, POLITYKA ZDROWOTNA, LETARG, INTROJEKCJA, WIRUS, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, HEKSAPLOID, FIRMA, GIĘCIE, RDZA ZBOŻOWA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NIMB, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, TEORIA HOMOTOPII, MĄKA ZIEMNIACZANA, DYSK KOMPAKTOWY, OTWARCIE DUSZY, TĘCZA, WYPRAWKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZAMKNIĘTOŚĆ, REAKCJA KATALITYCZNA, GRYZEK, WPLESZCZ, PORÓD POŚLADKOWY, PARAGRAF, BIOENERGOTERAPIA, PRZYSADKA, NIELITOŚCIWOŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, STADO, DAŃ, POLOWIEC, KWINTA, TRÓJDŹWIĘK, LATAWICA, OSTROŚĆ, FRYZ ARKADOWY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, SIEĆ RZECZNA, BEZPŁETWCE, PRZEJAZD KOLEJOWY, NAROŻNIK, FILM PSYCHOLOGICZNY, POWAŻNOŚĆ, TURBINA PAROWA, ODMIENNOŚĆ, LAKIERNICTWO, GOSPODARKA TOWAROWA, SIARCZAN, POJAZD CZŁONOWY, SAPER, ODWYKÓWKA, CAMPUS, WERSOLOGIA, ANTYCYPACJA, ROZGWIAZDA CZERWONA, MDŁOŚĆ, MASKARADA, BIURO MATRYMONIALNE, OBUDOWA, DOMINACJA PEŁNA, KSIĘGOWA, EKOLOGICZNOŚĆ, PIĘTNASTKA, KABOTYNIZM, PRZEMYŚLNOŚĆ, SMERFETKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PODMIOT ZBIOROWY, POGODNOŚĆ, ETANERCEPT, MACIERZ KWADRATOWA, MARSZCZNICA, SAMOCHWALCA, ADEPT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MACIERZ KWADRATOWA, KTÓREJ WIERSZE I KOLUMNY SĄ PONUMEROWANE ELEMENTAMI GRUPOIDU (W TAKIEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI), A W KOMÓRCE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PRZECIĘCIU A-TEGO WIERSZA I B-TEJ KOLUMNY ZNAJDUJE SIĘ ILOCZYN AB; TABLICE TE KONSTRUUJE SIĘ NA OGÓŁ DLA GRUPOIDÓW RZĘDU SKOŃCZONEGO, ALE CZASEM KORZYSTNIE JEST ROZWAŻAĆ TABLICE CAYLEYA GRUPOIDÓW RZĘDU NIESKOŃCZONEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tablica Cayleya, macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABLICA CAYLEYA
macierz kwadratowa, której wiersze i kolumny są ponumerowane elementami grupoidu (w takiej samej kolejności), a w komórce znajdującej się na przecięciu a-tego wiersza i b-tej kolumny znajduje się iloczyn ab; tablice te konstruuje się na ogół dla grupoidów rzędu skończonego, ale czasem korzystnie jest rozważać tablice Cayleya grupoidów rzędu nieskończonego (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x