GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISKA SEDESOWA to:

górna część sedesu w kształcie miski, na którą się siada (przy użyciu deski klozetowej) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.159

PRAWO JOULE'A, PRZEKRÓJ, FORMACJA, TRAFIKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ALIENACJA POLITYCZNA, KORZONEK, FLIGELADIUTANT, BRACIA POLSCY, TYK, OBORA DWORSKA, TŁO, MUSSET, KĘDZIERZAWKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, PRZEDPORCIE, POTRZEBA, SIŁACZ, PAŃSTWO UNITARNE, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, KAZUISTYKA, REFOWANIE, OTWARTOŚĆ, SPEAKER, ZAŁAM, POŁOŻNICTWO, ŁAWA RZĄDOWA, PRZYPŁYW, WAŁ, BANANA SPLIT, WKŁADA, RUMBA, DORTMUNDER, ROK PODATKOWY, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PUNKT, DWA ŚWIATY, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, LUDWINÓW, UKŁAD NIEINERCJALNY, ELEMENT, GAMEPLAY, ASYRYJSKI, PRZEJRZYSTKA, STÓŁ, NAWIS INFLACYJNY, KOSZT KONTROLI, ZESPÓŁ TUMARKINA, GRZYB SŁUPOWY, NOSACZ SUNDAJSKI, RANDERS, CHAM, ZLEWKA, INSTALATOR, NASADA, BRZYDAL, USTNIK, SERIALIZM, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, PROKARBAZYNA, MUSZELKA, ŁEB, NABOJKA, MAJOWY PRACOWNIK, PRZESZUKANIE, KRYTERIUM LAPLACE'A, DIAMAGNETYZM, ITALIAŃSKI, GANOIDY KOSTNE, SZEWRON, FLETNIA, PĘTAK, SPECJALISTA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, AUDIOTEKST, INTERMEZZO, DZIURKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ZIARNO, NIETOLERANCYJNOŚĆ, AWIOFON, ZGRZEWKA, MELANODERMA, STAROŻYTNICTWO, NERKA WĘDRUJĄCA, RURKA, PREORIENTACJA, PAZUR, SOZOLOGIA, TWIST, MIGRACJA PLANETARNA, FLEGMA, CMOKANIE, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, KURZ, OSTROGA, PERŁA, MIKROSKOP OPTYCZNY, COCKNEY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PRACA INTERWENCYJNA, ŚMIECIUCH, RYTM ASYMETRYCZNY, NUTA, FILOZOF, TEZA, DESIGNERKA, CUD, MIĘKKIE SERCE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ULOTNOŚĆ, KOSTKA, TLENEK ŻELAZOWY, WYŚCIG SZCZURÓW, STOŻEK USYPISKOWY, UWAŻNOŚĆ, SAK, NAWÓJ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, SUPORT, WARZYWNIAK, UBYTEK, MŁODA PARA, PATELNIA, GRUNT, KWADRANT, GRZEBIEŃ, ZGNILIZNA DREWNA, KOŃ DYSZLOWY, OKRĘT LINIOWY, MEANDER, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, CZAS NIEOZNACZONY, PARAGAMMACYZM, MEDYCYNA PALIATYWNA, CZIROKEZKA, RÓŻANKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, SZABLA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, GŁÓWKA, MIĘKISZ, OSPAŁOŚĆ, FINAŁ, MOTYW, DYLATACJA, SOLFUGI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, DRYL, ILOCZAS, KABOTYNIZM, BIAŁORUTENISTYKA, WODA POZAKLASOWA, PODATEK POGŁÓWNY, ŻÓŁW PROMIENISTY, GATUNEK INWAZYJNY, WINNICKI, AERODYNAMIK, RELIGIA, ZIELE, OKRZOS, DELFIN, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SOCZEWKA SCHODKOWA, JĘZYK GALICYJSKI, NÓŻ, WYSPA BARIEROWA, EPOKA LODOWCOWA, INFORMATYKA KWANTOWA, ŁASZT, PRZEMYSŁ NAFTOWY, FILTR BUTTERWORTHA, NIMFAJON, PUDER BRĄZUJĄCY, OLEJOWIEC, EKSCYTARZ, ŚCIANA WSCHODNIA, MUŚLIN, MATERO, KADZIDEŁKO, RYSUNEK, WYWIAD SKARBOWY, PLANKTON WIRÓWKOWY, DOBRO PUBLICZNE, FARMAKOEKONOMIKA, DUPOLIZ, PERLIS, PŁASZCZ WODNY, GRYMAŚNIK, BĄK ZWYCZAJNY, UKŁAD DOKREWNY, KLEJONKA, NIECKA, DESIGNER, PLEWA, KARALNOŚĆ, PRINT, ZAKRĘCANIE, PAKLAK, WYROK, KAWA ROZPUSZCZALNA, PROFESOREK, WIECZÓR, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ZDOBYWCA, POLĘDWICA, WIELKA ROSJA, TURYN, FILEMON BRĄZOWY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, USTNOŚĆ, SKRZYWDZONY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, WAHACZ, BARBARZYŃSKOŚĆ, PLEBEJUSZ, FILTR, FECHMISTRZ, TAMARAW, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SHOUNENAI, TEORIA DESKRYPCJI, PILARZE, MUSICAL, SKRZYDEŁKO, BIOGEOGRAFIA, PIERŚ, KAPSUŁA POWROTNA, CEDZAK, BARWIARKA ZWROTNA, ŻABA TRAWNA, MIASTO OGRÓD, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, KROKODYL, ROŻEK, MALECHOWO, STEREOTYPIA RUCHOWA, DRUGA NATURA, CZERWONOKRZEW, KINDER NIESPODZIANKA, MŁODZIEŻÓWA, SZKOŁA, POWAGA, KOSZULARZ, AUSTRIACKI, WOŁYNIANIN, PĘTÓWKA, KAWALERIA DYWIZYJNA, GAZELA, TRANSCENDENCJA, FIZYKA PLAZMY, NUMER, REKLAMIARZ, SPEDYTOR, ROZŁOŻENIE SIĘ, NABYTEK, POZIOM MORZA, DOBROĆ, SZYSZAK HUSARSKI, PRZEŁAWICENIE, ONTOLOGIA, FILEMON CIENKODZIOBY, RUCH RELIGIJNY, KISIEL, WOLNE SOŁECTWO, NABIODRNIK, MURZYSKO, IMACZ, ASTERYZM, CHOROBA ZARAŹLIWA, CHEMIA, BIAŁOŚLIWIE, ZASIĄG, ZNAK ZODIAKU, PARALAKSA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, RZYGI, LITOSFERA OCEANICZNA, KESON, STYLIKOODWŁOKOWE, LOTNOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, JĘZYK AJNOSKI, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ENERGETYKA WIATROWA, NAJEBANIE SIĘ, CYWILIZACJA TURAŃSKA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, MONSTRUM, MIGLANC, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, HISTORYZM, APIKOMPLEKSY, OBYWATEL ŚWIATA, GZY, ?SAMOZATRACENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.159 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISKA SEDESOWA górna część sedesu w kształcie miski, na którą się siada (przy użyciu deski klozetowej) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISKA SEDESOWA
górna część sedesu w kształcie miski, na którą się siada (przy użyciu deski klozetowej) (na 13 lit.).

Oprócz GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GÓRNA CZĘŚĆ SEDESU W KSZTAŁCIE MISKI, NA KTÓRĄ SIĘ SIADA (PRZY UŻYCIU DESKI KLOZETOWEJ). Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x