NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEGENDA to:

napis o zwykle półkolistym kształcie znajdujący się na monecie lub medalu, na ogół na jego otoku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEGENDA

LEGENDA to:

gatunek literacki będący opowieścią posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, w szczególności o życiu świętych i męczenników (na 7 lit.)LEGENDA to:

objaśniający tekst dołączony do mapy, zawierający informacje o wykonaniu mapy oraz niezbędny do jej prawidłowego odczytania, opis występujących na niej symboli (na 7 lit.)LEGENDA to:

częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona (na 7 lit.)LEGENDA to:

gatunek muzyczny powstały w XIX w.; instrumentalna lub wokalna miniatura, często w formie ballady (na 7 lit.)LEGENDA to:

człowiek bardzo sławny, w jakiś sposób zasłużony, bezpośrednio z czymś kojarzony, będący symbolem czegoś (na 7 lit.)LEGENDA to:

utwór instrumentalny o charakterze zbliżonym do ballady z przewagą pierwiastków lirycznych (na 7 lit.)LEGENDA to:

o śpiących rycerzach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.827

PODWOZIE, KAUTOPIREIOFAGIA, CEREMONIA HERBACIANA, MRÓWKA FARAONA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, DWUDZIESTY SIÓDMY, WĄTEK, PRZELOT, GODZINA PRAWDY, ROZSTĘP, MAMUT WŁOCHATY, KULTURA MAGDALEŃSKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, BRONTOZAUR, PRZEDZIAŁ, KAPITALISTA, MYŚLICIEL, MLEKO W PROSZKU, BADANY, SPORRAN, FURAŻER, NAWIERZCHNIA, EFEKT DOPPLERA, CYBORIUM, AFRYKAŃSKOŚĆ, JASTRZĘBIE OKO, PLAKIETA, BANK DOMICYLOWY, SZTUKA LUDOWA, ZSYP, PODMALÓWKA, FAŁDA, CAŁKA PIERWSZA, GUMA ARABSKA, SZKATUŁA, WIDMO, UROCZYSKO, KRÓLIK FLORYDZKI, PŁYWAK, TFILIN, WOLE OKO, SZYNSZYLA MAŁA, MIKROOTOCZENIE, LINIA BRZEGOWA, KASZYCA, DELOKALIZACJA, OKUCIE, SZYDLARZ, LOG, DROZD, ARALAZHDARCHO, PANEL ADMINISTRACYJNY, WŁÓCZĘGA, ŻABIA LASKA, PRACA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PARTER, OMDLAŁOŚĆ, PRELUDIUM, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, NAUKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, NARY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NORMANDZKI COB, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, POMPA WYPOROWA, IZOLACJONIZM, GORSET, PODATEK EKOLOGICZNY, ZAPARZACZ, WARSTWA EUFOTYCZNA, CYNGLE, ROZBIERANKA, BUDOWNICTWO, STEROWIEC SZKIELETOWY, KRATKA ŚCIEKOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, INKUBATOR, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PROWINCJONALIZM, ORGANIZM DIPLOIDALNY, TRANSFER BIEŻĄCY, PIK, ŚMIERDZIEL, DENIALIZM, POLONIZATOR, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, TOALETA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ŚWIERK SITKAJSKI, BŁYSKOTKA, APEL, PRZYCISK, STARA DUPA, SCENKA RODZAJOWA, KRÓLEWICZĄTKO, SŁOŃ, FLORYSTA, PIJAR, SUSZARNICTWO, RENA, MISZPELNIK, MODYFIKACJA, PROFESJA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, DESKA, OFICJAŁ, PENETRACJA, ZBIÓRKA, GAJA, NIENARUSZALNOŚĆ, MIKOLOGIA, KUWERTURA, MATA GRAWITACYJNA, ŻONA LOTA, ŻUREK, SAPER, MŁOT HYDRAULICZNY, ŚWIEŻAK, CIASNOŚĆ, ZACIESZ, SZARSZA, NATURALNY SATELITA, PIEPRZ MNISI, PRZEZNACZENIE, TETRAPOD, INGUSZKA, SMOCZEK, OZONEK, ANIMIZM, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BORDER, ZAJAD, ZMORA, MINIALBUM, GLIKOPROTEINA, ZWŁOKI, ARCHIWOLTA, WAŻNIAK, PŁYN ETYLOWY, EPIKUREIZM, WŁAŚCIWOŚĆ, KULA, PODMIOT ZBIOROWY, BASEN, KOMISARZ, ROBUSTA, DOWÓD RZECZOWY, DESER, FILTR, NOTOWANIE CIĄGŁE, MANIERA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ZŁOTY BLOK, KUROPATWA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, NIESNASKA, FALA BALISTYCZNA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, PRÓBKA, HOL, SANKCJA, BAŃKA, BAŃKA, WSTECZNOŚĆ, IZBA, SZTOS, WIRKI, OKRES WEGETACYJNY, CZYR, ŚCIANA, KOMPOZYCJA OTWARTA, ŚMIESZKA, GOŁĘBIĄTKO, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, LEADER, AERODYNAMIK, UCZUCIE, KLER, BLISKOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, MASZYNOWNIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, JABŁOŃ KWIECISTA, KURKA ŻÓŁTA, MATE, GEOFIT KORZENIOWY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KIŚCIEŃ, BIURETA, MASKARADA, MISIEK, LAK, PASO DOBLE, SZEW, ŚWIĘTOKRADCZYNI, UBYTEK, SERWITUT, ERGASTULUM, MROCZEK POZŁOCISTY, ANETA, AKIA, JAWAJSKI, WILK, WŚCIEK DUPY, OKAZ, PRZESUWALNOŚĆ, BORSUK, SYSTEM EMERYTALNY, KARB, SIODLARSTWO, KOCIOŁ, EFEKT FISHERA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, CZANKA, PALUKSIZAUR, OBSZAR ALIMENTACYJNY, KAPŁON, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DERMOKOSMETYK, HAFT KRZYŻYKOWY, ŁYŻKA, PUBLIKACJA, SEMINARIUM, WAŻNIK, DANE SENSYTYWNE, OSIEMNASTKA, MOHRG, KABINA, OSTEOTOMIA, RÓWNIK TERMICZNY, ANARCHISTKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PĄK, ROZMIĘKANIE, KNEDLE, BASTEJA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, SKŁADOWA, ZALANIE PAŁY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ŻĄDŁÓWKI, POLIGAMICZNOŚĆ, PANSEKSUALIZM, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PALLASYT, CELEBRACJA, OSCYLACJA, WAMPIREK, CHIŃSKI, OSTROKÓŁ, KRACH, EUTEKTYK, ANGUSTINARIPTERUS, RAJD GWIAŹDZISTY, CYPROHEPTADYNA, ELEMENT, ASTROBOTANIKA, PRAWO UNIJNE, KREDKA, DZBAN, KONSOLIDACJA, POKRZYWA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KORA, CZEK IMIENNY, SIEĆ, ZJAWISKO THOMSONA, PAMPA, HEROS, ARGENTYNOZAUR, WSPOMNIENIE, REKOMPILACJA, HEAD HUNTER, PAŁKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, GEOFIT RYZOMOWY, BŁONICA GARDŁA, LIMO, UNDEAD, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, GRZYB, WZORNIK, FERMENTACJA MLEKOWA, LÓD FIRNOWY, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, BALZAK, NOSOROŻEC JAWAJSKI, GRAFOLOGIA, OSKARŻENIE, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ALGI, PLOTER GRAWERUJĄCY, SILNIK CZTEROSUWOWY, ?DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEGENDA napis o zwykle półkolistym kształcie znajdujący się na monecie lub medalu, na ogół na jego otoku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEGENDA
napis o zwykle półkolistym kształcie znajdujący się na monecie lub medalu, na ogół na jego otoku (na 7 lit.).

Oprócz NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NAPIS O ZWYKLE PÓŁKOLISTYM KSZTAŁCIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA MONECIE LUB MEDALU, NA OGÓŁ NA JEGO OTOKU. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast