WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADCZENIE OSOBISTE to:

wykonywanie przez obywateli doraźnych prac związanych z obroną państwa lub działaniem w sytuacji klęski żywiołowej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.058

POLARYZACJA JONOWA, ŻYZNOŚĆ, FIT, REGENERACJA, BRAND, NĘCISKO, BRAMSEL, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, CZOŁÓWKA, STRZYKWA, ASNYKOWIEC, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, KUCHNIA POLOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, CEREMONIAŁ, HERB, PODANIE, TRENING, PALATOGRAM, PLINTA, WIDŁONÓG, RACHUNEK BIEŻĄCY, SFERA DYSONA, WAPORYZACJA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, HYDRORAFINACJA, STOCZNIA, ROBOT KUCHENNY, ŚRODOWISKO, GATUNEK SYNCHRONICZNY, DROGA GRUNTOWA, BASEN, ŚLAD PAMIĘCIOWY, PAŁĄCZEK, HAFT, DERYWAT, BEZAN MASZT, DRIBLING, KODEKS PRACY, SPARRINGPARTNER, GUMKA, PLAN MOBILIZACYJNY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ZABIEG LECZNICZY, ZAPINKA, BASKINKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, IGLISHMEK, ARABSKI, KASZA JAGLANA, JENIEC, NEKTARNIK, MIKROOTOCZENIE, TIC TAC, TOŁHAJ, ZATOR, SOKOLE OKO, BOŻA RĘKA, NABIODRNIK, SANDWICZ, REJESTR, LAVABO, ARGUMENT, CHÓR, PIOTR, AMH, MIKROMIERZ, DZIENNIK URZĘDOWY, RELIKWIE, DEFILADA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, SPEAKER, SEKULARYZACJA, CZEKOLADA, WYWROTKA, NIEWINNA KREW, BOGACTWO, HADŻAR, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KONOTACJA, LIBERALIZM SOCJALNY, TETRAMER, PARCIE KORZENIOWE, EWA, SONDA, ZAKOPCENIE, CZŁON NADRZĘDNY, ATLAS NIEBA, WIZA POBYTOWA, WRZECIENNIK, MŁOT, PAPUGA, NIEZAMOŻNOŚĆ, CHŁODNIK, KIESZEŃ, JERZY, PALNIK ARGANDA, OBSŁUGIWANIE, BLOKHAUZ, WIZYTÓWKA, BRAHMS, ZBIORNIK RETENCYJNY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, PRZEKŁADNIA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, OBLĘŻENIEC, UROCZYSKO, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ATEST, RODODENDRON, ROLNIK INDYWIDUALNY, SMAKOWITOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, KRAŃCOWOŚĆ, JAWNOGRZESZNICA, NONSENS, OFELIA, PAJĄCZEK, LITEWSKOŚĆ, LUKSEMBURKA, ANTONOMAZJA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KAMPANIA, KRATER PASOŻYTNICZY, WOLUNTARIAT, SZCZYPIOREK, ABOLICJA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KSIĄŻĄTKO, ESKONTO, CYBORG, KOMBAJN ROLNICZY, SET, ŁAPKA, DOMICYL, WIBROBETON, KAKAO, OSIEDLINY, PIĘTA, DESTRUKCYJNOŚĆ, ŁADOWANIE, WIRTUALIZACJA, MULTIPLET, PROFIL, ZAGRANIE, SIEROTA SPOŁECZNA, REWERSAŁ, MARGINESOWOŚĆ, ZAPARZACZ, JĘZYK LONGOBARDZKI, OPRZĘD, GRANATOWA POLICJA, PULPIT, GILOTYNA HUME'A, NIESPORCZAK, HIACYNT, EGZEMPLARZ PRÓBNY, SPEKTROSKOPIA, OBORA DWORSKA, DOLINA RYNNOWA, OCULUS, PAMIĘĆ, MASŁO, MOC ZNAMIONOWA, INTERPRETATOR, LEON, ADVOCATUS DIABOLI, SZACHOWNICA PUNNETTA, CHLAJNA, OWAD, STRÓJ, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SIOSTRZYCZKA, ZŁOTY DEWIZOWY, AMPUŁKA, CZUPRYNA, LINIA PODSTAWOWA, KONSTYTUCJA, DYSZA, OPTIMUM EKONOMICZNE, NÓŻKA, EMBLEMAT, GRZYB, PRZECZYSTOŚĆ, STRUKTURA DECYZYJNA, KOŁO POLARNE, MOPS, BESZAMEL, CIOS, KONTROLA INSTANCYJNA, ZMYWACZ, MŁAK, UŚCISK, LONT WOLNOTLĄCY, REWALIDACJA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, GALAKTOLIPID, RACHUNEK FINANSOWY, RĘKAWICA, PEDAGOG, PRZERYWACZ BLOKADY, BROŃ BIAŁA, POKOLENIE, ELASTYK, AGERATUM, KIOSK, NEWA, FERMENTACJA METANOWA, DOKUMENT PAPIESKI, TYNKTURA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, UMOWA UBEZPIECZENIA, AFERALNOŚĆ, PREKONIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SEJM, KUMOTERKI, SŁOMA TARGANA, CIEMNOŚĆ, OKŁADKA, DYSZKANT, HUCUŁ, BIOFILIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SUROWICA, ŚREDNIA KWADRATOWA, CZAS URZĘDOWY, BLIŹNIACZOŚĆ, KOSSAK, MODULACJA FAZY, SAKRAMENT, KIŚĆ, RÓŻE, KAPITEL, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, PATOGENICZNOŚĆ, WYGŁAD LODOWCOWY, INFORMACJA GENETYCZNA, TYTOŃ, FAKT PRASOWY, POSTING, KROKODYLE, BAŃKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SERWETECZKA, STROBILANT, ARENA, KONDOTIER, KOLORYT, RZĄD, ORANŻADA, LOT SZYBOWCOWY, ITALIAŃSKI, REZERWA REWALUACYJNA, OTWOREK, HURMA, WĄŻ, GAZ, DZIRYT, PRZYNĘTA, SZEŚCIAN, DESPOTYZM, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DWÓJNIK, LUTEFISK, WIĄZADŁO, DYPLOMATKA, PROCES BUDOWLANY, HALSZTUCH, SZALKA, DONOR, POPOVER, LURA, KISZKA STOLCOWA, WARIACJA, SKOWYT, PROMIEŃ, SAMOLOT KOSMICZNY, PAUPER, SPRAWA, JABŁOŃ KWIECISTA, NAWÓZ ORGANICZNY, DŻEMIK, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ASYMILAT, PAS DROGI GRANICZNEJ, FLAGA SYGNAŁOWA, STWORZENIE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, BENCHMARKING, SIOŁO, HOLOWNIK, MIKROSTRUKTURA, NAZWA PATRONIMICZNA, KASETA, KAMIENIARZ, ?HARMONIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADCZENIE OSOBISTE wykonywanie przez obywateli doraźnych prac związanych z obroną państwa lub działaniem w sytuacji klęski żywiołowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADCZENIE OSOBISTE
wykonywanie przez obywateli doraźnych prac związanych z obroną państwa lub działaniem w sytuacji klęski żywiołowej (na 19 lit.).

Oprócz WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYKONYWANIE PRZEZ OBYWATELI DORAŹNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA LUB DZIAŁANIEM W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x