PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAGMENTARYZACJA to:

podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.241

ILUMINACJA, WENTYLACJA MECHANICZNA, SERPENTYNA, IDIOMAT, RECEPTYWNOŚĆ, DYPODIA, PORCJA, KORPUS NAWOWY, ZBIOREK, TRANSFER BIEŻĄCY, KOSZT INWESTYCYJNY, CUDOTWÓR, PRZEDMIOT, MAJÓWKA, PANEGIRYSTA, SYMPATYCZNOŚĆ, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, SZKLIWO, KONKURENCJA, PAPIEROCH, GOŹDZIENIEC, WSPÓŁKRÓL, BRUDAS, ELEMENT, POKRZYWDZONY, MILANEZ, MINIPIŁKA, PRANIE MÓZGU, PRĄD BŁĄDZĄCY, PRZEWODNIK, TOTEM, STREFA NADGRANICZNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, CARSTWO, FAŁD, STREETBALL, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, MIKROSOCZEWKOWANIE, KLASOWOŚĆ, KWASZONKA, MSZA GREGORIAŃSKA, MAZUREK, MOŻLIWOŚĆ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ODPRAWA POŚMIERTNA, PRZYRODNI BRAT, INKA, FIGURACJA MELODYCZNA, ZAPALENIEC, KULFONIK, ODSTĘPNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, POLE DRUMLINOWE, ROWER, USTAWKA, WYTWÓRCZOŚĆ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, MODYFIKACJA, ZAŚLEPIENIE, DŁUGODZIÓB, WYDZIELANIE, HEGEMON, WŁAŚCIWOŚĆ, ASOCJATYWNOŚĆ, ODKRYCIE, LINIA MONTAŻOWA, IRRADIACJA, CZTERDZIESTKA, SZLAFROK, LANGUSTA, MODEL, INGUSZKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BAND, MARK, PLEŚŃ, ZATOR, BIOLIT, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, REZEDA, FUTRYNA, ZABAWKA, ODBIJACZ, PARKA, ANOMALIA POLANDA, PODMIANKA, MARKGRAF, ZAINTERESOWANY, SPROŚNOŚĆ, ASPIRANT, TIAZYD, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SIEĆ, NAGANNOŚĆ, LEGENDA, FELER, REIFIKACJA, ZASTRZAŁ, HUMORESKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, RANWERSY, ALAN, PANTOFELNIK, PRZEWÓD RATUNKOWY, CHEMIA POWIERZCHNI, PARTYJKA, DEPESZA, ŁAPACZKA, IZBA CZELADNA, BORDER, CŁO WYRÓWNAWCZE, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, SAMOODNOWA, TWÓR, WINO ZIOŁOWE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, KAMIEŃ WĘGIELNY, WYDAWNICTWO SERYJNE, STRES OKSYDACYJNY, SYGNAŁ CIĄGŁY, FERMENTOR, KARBAMINIAN, MASKA, WZÓR, POCHWIAK OKAZAŁY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, WAFELEK, WOTUM ZAUFANIA, OBROŻA, WYTRZESZCZ, TRYWIALIZM, POWSINOGA, OKRZOS, OMEN, ZŁOTOGŁÓW, MAGAZYN, TYMOTKA, EXTRAKLASA, SZEWRON, PIERŚCIEŃ, ROŚLINA OZDOBNA, DRĄGAL, FONDUE, ZWŁOKI, TRYPTYK, CHÓR, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, GOŹDZIK, GABINET, KORYTO, MINOGOWATE, JEŻOWCE, KAPRYS, BETON JAMISTY, STEMPEL, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRZEDSZKOLE, WIĆ, IZOLATORIUM, PRZEBARWIENIE, ŚCIANA, WŁÓKNO, WYKRÓJ, ZAMSZ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ETEZJA, KOSZULKA, KABINA, GLIZA, WSKAZ, KARKAS, BORDO, DEGENERACJA, CIEK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SALA, WODNICZKA, KONCENTRACJA, KONSERWACJA, ZAMKNIĘCIE CELNE, PLANETA, SIEKANIEC, POLEWKA, KONTYNGENT, DUMP, LODOWIEC NORWESKI, POLONISTYKA, PĘTLA, INTERWAŁ, BAT, PALIWO GAZOWE, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZASTÓJ, WIERZBINA, REWOKACJA, KRYZA, PIEPRZ ZIELONY, IMPOTENCJA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, RZECZ NIERUCHOMA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NIETOPERZ, FILIGRAN, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PRZYLŻEŃCE, POŚWIST, MLON, TRUMNA, KLONOWANIE, POWTÓRKA, KULT JEDNOSTKI, OSŁONA, PRZEGLĄDACZ, PARTER OGRODOWY, KAZALNICA, DESTRUKCYJNOŚĆ, MŁYNEK, KUCHNIA, PODZIAŁ, MÜSLI, BOŻA RĘKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KIJEK NARCIARSKI, LEASING LOMBARDOWY, WALIDACJA, ŁAJNO, PRZEWRÓT, KOTLET, PRECEDENSOWOŚĆ, PLAKAT, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, SIEĆ, WYŁADOWANIE KORONOWE, STRAWIŃSKI, PRZEPRÓCH, PARA, KOREK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DUROMER, ZNAMIĘ BECKERA, PRZYBYTEK, SKRZYDŁO, STRZAŁECZKA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, FILM SCIENCE-FICTION, SZPONA, CYRK LODOWCOWY, NIEUMARŁY, GŁĘBOKOŚĆ, IMMUNOSUPRESOR, OUTSIDER, BRYŁOWATOŚĆ, TEKSASY, DYSCYPLINA NAUKOWA, KAPRALSTWO, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KAPUSTA KWASZONA, ORBITA, ŚLISKOŚĆ, EKLER, ZADANIE, FORMA, SUKMANA, GRA LOGICZNA, PAUTSCH, GWIAZDA PODWÓJNA, KONSOLA STEROWNICZA, ZOOFAG, BALECIK, PROGRAM, ŁAWA KOMINIARSKA, PREDYKACJA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ABSMAK, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, MIODNOŚĆ, RAJKA, PRYMITYW, AKACJA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SZCZĘKOWIEC, ŚWIAT, GRAB, DUSZA, OSTRUŻYNY, LOCO, TYLOZOID, PORWAK LODOWCOWY, DROBNICA, INSPIRATOR, PROMIENNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OBRAZ OPTYCZNY, ?DRYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAGMENTARYZACJA podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAGMENTARYZACJA
podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.).

Oprócz PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast