PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAGMENTARYZACJA to:

podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.241

FILTR, SENIOR, RODODENDRON, KONSUMPCJA, PILOKARPUS, UCIECZKA, DOŚWIADCZENIE, WIGONIA, CIAPKAPUSTA, CZARNY PUNKT, CIĘŻKA RĘKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PRZEDJĄDRZE, NIEDOKRWIENIE, MINOGOWATE, POGROM, ZUBOŻANIE, KATALOG DZIAŁOWY, DOBA, NIEGOTOWOŚĆ, KOMPETENCJA MIĘKKA, PERŁOWIEC, ARGENTYŃSKOŚĆ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, RAMY, RODZIMOŚĆ, ROZMIESZCZENIE, WOLUMEN OBROTU, WOLNOŚĆ, ADWOKAT, SEKSTET, LOBELIOWE, WIELKI PORZĄDEK, OTWÓR, PRZYSWAJALNOŚĆ, TECHNIKA GRAFICZNA, BANER, PRZYWILEJ EMERYTALNY, DRĄŻEK, WSPINACZKA SPORTOWA, NORMALIZACJA, PODRODZAJ, JASZCZURECZKA, PALARNIA, FLUID, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SPRZĘCIOR, ZNAK LEGITYMACYJNY, SOLUCJA, KARBONATYT, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, KONWIKT, POMINIĘCIE, JERZY, SPRAWDZIAN, BEKA, CHAŁTURA, PIEGUS, SWORZEŃ, JUBILEUSZ, SPARING, DZIESIĄTY, FISZUTKA, OŁTARZYK, SPAMIK, KURZYSKO, JARZĘBINA, CELOZJA, MANEŻ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KARTOFELEK, PREZYDENCJA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DEGENERACJA, ZERÓWKA, KASETON, CZABAN, STAN CYWILNY, ISTOTA, TEOGONIA, HORMON LOKOMOCYJNY, NAMIESTNIK, UNDERGROUND, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, MROŻONKA, ODWIERT, HERB, DOKTOREK, ZNAK GRANICZNY, TWIST, KWASKOWATOŚĆ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SPALINY, ORTOGRAFIA, ADAPTACJA, SECIK, ŁOBUZIAK, KULT ŚWIĄTYNNY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MADRAS, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, DRELICH, POWŁOKA, BIOCHEMIA, ZRĄB TEKTONICZNY, BRZYDULA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, SPARRING, WAFEL, RETRAKCJA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, GRAFIKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, OŚLE UCHO, TRÓJKĄT BERMUDZKI, NIEPOSPOLITOŚĆ, KRATKA WENTYLACYJNA, ANGIOPLASTYKA, KAPRALSTWO, PRZEPAŚĆ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, KARMELEK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, SPADOCHRONIARZ, DYLACJA, PALEOZOOLOGIA, IGLAK, MECHANIKA, OCZKO, WPADKA, PEJORATYW, JON KOMPLEKSOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, HYDROFOR, FILTR RODZINNY, WIDZENIE BARWNE, NAMIĘTNOSTKA, POLITYCZNY, BIAŁA NĘDZA, SSAK, PARTER OGRODOWY, , WŚCIEKŁY PIES, CZWOROLIST, SPUST, LUK ŁADUNKOWY, PRZĄDEK, CHOMĄTO, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PRZYNALEŻNOŚĆ, GEN LETALNY, BIS, KANCONETA, TUM, KONDENSACJA, JARZĘBIAK, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WOKALIZA, PRZECHYŁ, CIEKŁOŚĆ, GRZECH POWSZEDNI, WYBIEG, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CYTOSTATYK, NASKÓREK, DEGENERACJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OBLIGACJA ZAMIENNA, ALFABET MORSE'A, GŁOŻYNA, WILK, POLE, MACIERZ KLATKOWA, PROMIEŃ, KOKTAJL MOŁOTOWA, ODGŁOS, BOCZNIAK, SPADOCHRONIARKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, RZEKA ROZTOKOWA, OCHRONA, PANCERKA, SKRA, PRĘT, METAMERIA, KULTUROLOGIA, RODZAJ GRAMATYCZNY, SMUGA, FOLKSDOJCZ, ORANŻADA, NAKAZ, KRAKOWIACZEK, SYGNAŁ CIĄGŁY, WARIATKA, PRAGNIENIE, EMIGRACYJNOŚĆ, ULOTKA, KULT JEDNOSTKI, WYRÓB TYTONIOWY, KSYLOFON, TONACJA, ROZZIEW, NIEOSTROŚĆ, ROZBRATEL, KASA, JALAPENO, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SEZAM, WENA, WYKROCZENIE SKARBOWE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, CIĘŻKI SPRZĘT, NOSICIEL, POSTYLLA, ADOLF, SZARLOTKA, ANTEPEDIUM, SONG, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ZASILANIE SIECIOWE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KOŁEK, CHEMOTAKSYNA, MILCZĄCA ZGODA, WARTOŚĆ NOMINALNA, PIWO, GUMA, OBORA DWORSKA, CELOWOŚĆ, WARZYWO, ŁANIA, GAJ, PILAW, ÓSEMKA, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, NAPĘD, KIESZONKA, CIAŁO NIEBIESKIE, PIEPRZ, HOSTIA, KREACJA, SPŁUKIWACZ, LEMIESZ, KOLOR, BAŃKA, INHALACJA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, MIĘKKOŚĆ, PINCETA, JĘZYK CHIŃSKI, WALKA, DYMKA, ZGĘSTEK, BELECZKA, ZAKOŃCZENIE, WRAK, RAKARNIA, LINIA ŚREDNICOWA, MARUDA, KASTRAT, BAJKOWOŚĆ, MIZUNA, WARNIK, AKT, IGRASZKA SŁOWNA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, ZACHWALACZ, PRZYCZÓŁEK, STAŻ, SONG, CZYNNIK PRODUKCJI, PIĘTA ACHILLESA, TOALETA, SAUNA, PANEKLA, JOGURT, KAMARYLA, POLE DRUMLINOWE, ROGALIK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, PRZEMOC, USZKO, MODUŁ MIESZKALNY, NOWOROCZNIK, EWALUACJA SPLOTOWA, HETEROMORFIZM, ALUZJA, BROKAT, TRANSMISJA, DELIBERACJA, ZDENERWOWANIE, ?ZAPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAGMENTARYZACJA podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAGMENTARYZACJA
podział czegoś (przedmiotu lub zjawiska) na mniejsze fragmenty (na 16 lit.).

Oprócz PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PODZIAŁ CZEGOŚ (PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA) NA MNIEJSZE FRAGMENTY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x