RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANOMALIA POLANDA to:

rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się jednostronna hipoplazja lub aplazja mięśni klatki piersiowej i brodawki sutkowej, krótkopalczastość i zrosty palców (syndaktylia) po tej samej stronie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.392

STAROSTA, FALKA, ENCYKLOPEDYSTA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, MINIATOR, BÓR, ZRAZ, KALIKO, PARAMEDYK, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, POLISYNDETON, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, FALOWNIK PRĄDU, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, KURS, ZDJĘCIE STYKOWE, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, PIECZEŃ, PIĘKNY WIEK, MACH, TUSZ, POROZUMIENIE PŁACOWE, BERCEUSE, KOTWA, CELIBATARIUSZ, STAROANGIELSKI, PLANETARIUM, OCHOTNIK, PĄCZUŚ, TARKA, PISMO WĘZEŁKOWE, CHAŁTURA, BAT, PYLON, PRZEDMURZE, PRZECZYSTOŚĆ, URODA, MONSTRUM, LAUFER KRÓLEWSKI, GLOBIGERYNA, INTRATA, PRYMITYW, WYWIETRZNIK, PÓŁROCZNIK, DIRT, SYSTEM, MATMA, TRZYNASTKA, ELEGANCIK, PRAWO PIĘŚCI, SECIK, MOTYW, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, JURA GÓRNA, AKCENT OSTRY, GORZKOŚĆ, JUWENALIA, CZOŁÓWKA, KAŁAMARZ, EPOKA, REJTERADA, SAMOGON, DŁUŻNIK SOLIDARNY, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, KLASA, RUSEK, DŻET, PRAGERMAŃSKI, TKACZ, FIRCYK, OSIOŁ, PRZĘŚLOWATE, MONARCHIA ELEKCYJNA, UGRUPOWANIE, BIOMETRIA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, POSTERUNEK RUCHU, NERWIAK ZARODKOWY, MROŻONKA, WĘGLOWODAN, KLAWISZOWIEC, CHOROBA REUMATYCZNA, SIEKANIEC, RONDO, PUSTAK ŚCIENNY, KARABELA, PRAWOMOCNOŚĆ, IGLICA, SSAKI ŻYWORODNE, CHMURA KONWEKCYJNA, SZTUKA PASYJNA, ATRYBUCJA, CHELATOR, PRZYNALEŻNOŚĆ, TURMALIN, ZEBRA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OBSADA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UTAGAWA, DOLICHOCEFALIA, NOWENNA, ŚWIECIDEŁKO, ŁOPACIARZ, PIEPRZ CZARNY, WARAN BEZUCHY, ZIELONY SZLAK, STYMULATOR, MAŁŻEŃSKA RULETKA, LAJKONIK, KILOMETRAŻ, SALA, PARZYSTOŚĆ, ALLEGRO, JUKA, ZMIANA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, OBRONA, PRZEMYTNICTWO, EONIZM, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PRZELEW TRANSGRANICZNY, PLEWA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ZAPOŻYCZENIE, CIĄG, POMIOTŁO, PRÓBA GENERALNA, ABSTRAKCJONISTA, PIĘTRO, WYŁADOWANIE KORONOWE, STYRON, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ETERYCZNOŚĆ, SILNIK SPALINOWY, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KONIK DULMEŃSKI, PASAŻ, GASTRONOMIK, SADNIK, WKŁADKA, SWĘDZENIE, GRA DEBLOWA, FANPAGE, POMOCNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ŚREDNIOPŁAT, NUDZIAK, UBOGI KREWNY, KASA, ASEKURANT, GARMAŻERNIA, TEMACIK, MIETLORZ, CHÓR, ŁAJNO, CHOROBA BERGERA, INWESTOR, MISIACZEK, JOGURTERIA, ARABICA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KASZKIET, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, MIRLITON, POLEWKA, CENTRUM KONFERENCYJNE, UMOWA O DZIEŁO, SMOLUCH, DOŁEK, PARMEZAN, KARABIN PLAZMOWY, WIEŚNIAK, B, PAPROĆ DRZEWIASTA, SAMOUCZEK, PLANETA WEWNĘTRZNA, PRZETŁOK, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, DZIEŁO ŻYCIA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, TEFILIN, ARABESKA, GORZKIE ŻALE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ADBLOCK, DOSTAWCA, ALKILACJA, MAŹNICA, DOSTOJEŃSTWO, ZBIÓR, POPŁUCZYNA, PEPINIERA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ZBLIŻENIE, BESZBARMAK, SĄD I INSTANCJI, GEN WIELOKROTNY, SHOUNENAI, ANNABERGIT, SELEKCJONER, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CYC, GERYLASI, KOMPLEKS, LANSJER, TAKSON PARAFILETYCZNY, METODYKA, PŁONNIKI, SMERF, MAZUT, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, PORTUGALSKI, RUCH, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, APARAT ORTODONTYCZNY, WERBOWNIK, GALARETA, GRUPA ACETYLOWA, LAMPA ELEKTRONOWA, PIES, LEMIESZKA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, OLIWNIK, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, POJAWIENIE SIĘ, SPOJLER, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, UŁUDA, OBSYPISKO, KARZEŁEK, SZTUCZNE ŻYCIE, COOL JAZZ, PREDYKACJA, GALARETA, KULFON, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, PRZYRODNIK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, SYRENA, TWARDY RESET, ADIDASEK, PLASTYKA, HRABINA, RYSUNKI, POPLECZNICTWO, ODKRYCIE, TUBA, WSCHÓD, LUJEK, MONETA BULIONOWA, KRWINKA, RUSIN, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SKÓRNIK, HEL, WEBDESIGNER, DYSZKANCIK, PIRUETKA, PROPORZEC, NASTURCJA, PRAWDA, ASYRYJSKI, HEBAN, INKORPORACJA, DIWA, OCEL, ZGINIĘCIE, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, WĄTEK, KROJCZY, WŁÓCZYKIJ, OFICYNA WYDAWNICZA, POLIMORFIZM, KURDYBAN, BLOK ENERGETYCZNY, KOLCZAK, LISZAJ BIAŁY, KOSZT KOMPARATYWNY, LAMPA NAFTOWA, POSŁUCH, POTOP, HARISSA, RYNEK PODSTAWOWY, EKSHIBICJONISTKA, KOŁNIERZ, PŁUCZKA, GĄSIOR, KASA, BAJRONISTA, CZYTNIK, WYMIANA, POLER, WYTWÓR, KOTEWKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CHMURA KŁĘBIASTA, GREJPFRUT, ?KUNA WORKOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.392 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANOMALIA POLANDA rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się jednostronna hipoplazja lub aplazja mięśni klatki piersiowej i brodawki sutkowej, krótkopalczastość i zrosty palców (syndaktylia) po tej samej stronie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANOMALIA POLANDA
rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się jednostronna hipoplazja lub aplazja mięśni klatki piersiowej i brodawki sutkowej, krótkopalczastość i zrosty palców (syndaktylia) po tej samej stronie (na 15 lit.).

Oprócz RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ JEDNOSTRONNA HIPOPLAZJA LUB APLAZJA MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRODAWKI SUTKOWEJ, KRÓTKOPALCZASTOŚĆ I ZROSTY PALCÓW (SYNDAKTYLIA) PO TEJ SAMEJ STRONIE. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x