POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOCENTRYZM to:

pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 12 lit.)



MONOTOPIZM to:

pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 10 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: MONOCENTRYZM

MONOCENTRYZM to:

zasada organizacyjna zakładająca istnienie jednego głównego ośrodka, punktu centralnego dla pewnych zjawisk, np. w życiu społecznym, właściwość układu przestrzennego w urbanistyce (na 12 lit.)



MONOCENTRYZM to:

pogląd, według którego tylko jeden ograniczony obszar jest praojczyzną człowieka (na 12 lit.)



MONOCENTRYZM to:

pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 12 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.516

DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, WAPIENNIK, ORZESZEK PINIOWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, KOLOR, BAJKA TERAPEUTYCZNA, WKŁAD, KOREK TOPLIWY, SZPULKA, KOREAŃSKI, PANNA NA WYDANIU, KLEKOTKA, ODPLAMIACZ, LIKWIDATOR SZKÓD, SUTKA, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, WIETNICA, CHLOASMA, ĆAKRAM, SPRAWNOŚĆ, ADŻAPSANDALI, KOD ROZWINIĘTY, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, BEKAŚNICA PLAMISTA, HYDROAKUSTYKA, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, EFEKT KAPILARNY, SYLWETA, FLACHA, KRAINA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, INGRESJA MORSKA, LENIUCH, CELNOŚĆ, WĘZEŁ SA, ULICA, OPÓR WZNIESIENIA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SOJA, KOŃ APPALOOSA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ORBITA, SHIMMY, PUSHBALL, COCKNEY, PÓJDŹKA ARABSKA, WYBLINKA, PRZYGODA, MAKI, SĘP USZATY, KSIĘGOWOŚĆ, SPEKTROMETRIA MASOWA, KOŁOWROTEK, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, SAMOCHWALSTWO, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DWUFAZOWOŚĆ, OSIOWIEC, ZŁORZECZENIE, UCHWYT ZACISKOWY, CIERNIOPLĄT, WYGASZACZ, SUŁTAN INDOCHIŃSKI, BRODAWKA, SKĄPOGUZKOWCE, OLIGOFAG, KIERZNIA, SKULICE, KOD ALFANUMERYCZNY, OLIGOPOL, NAPAD, PŁOMYCZEK, GNIAZDO, KOSZYKARSTWO, WSTRZYMANIE, DRZWI PRZESUWNE, ORTODONCJA, MŁYNEK DO ODPADÓW, GRZBIETOPŁAT, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, URZĄDZENIE RADIOWE, AMFIBIA, SPŁYW BŁOTNY, ŚLIZG, LEKSYKA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, HEBRAJSKI, KERR, BONGOSY, MIESZKALNOŚĆ, SUŁTANIT, KORELACJA ELEKTRONOWA, MARSZ, ZRZĄDZENIE, WŁÓKA, PRZERWANIE, UDERZENIE, AUDIOTEKST, BONANZA, PACZKA, POBRZMIENIE, DWUWIERSZ, PORWAK, REPORTAŻYK, JĘZYK NAHUATL, REFLEKTOR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PELYKOZAURY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ANOMALIA PELGERA-HUETA, KROK, KUC DALES, CASH BACK, MASŁO CZOSNKOWE, DIDŻEJ, EKSPLOATACJA, FILOZOFIA JOŃSKA, KARTOTEKA, PIERWSZOROCZNY, NIEWOLA EGIPSKA, PLASTIK, STRES, SZCZELINA BRZEŻNA, TELECENTRUM, BIEG, WALTER SCOTT, BLOK, CASUAL, KSYLOFON, BACH, KLUSKA KŁADZIONA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, HETEROMORFIZM, TRANSMISJA, ZASIĄG, SIEĆ TROFICZNA, NIEODPARTOŚĆ, CUKIER LODOWATY, PERYMETR, STAN PODSTAWOWY, WALKA ODWROTOWA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, GRAFA, AUTOPORTRET, KORONA, ABSURDYZM, GĘSIARZ, POZWANY, BUTONIERKA, DZIEŃ REKTORSKI, TELEMARK, ISLAMISTA, PISTOLET, ROZPRAWA HABILITACYJNA, TRYCZNIK, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, NOTARIUSZ, DACH ŁAMANY, HAMLETYZM, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, WĄŻ, LEŃ, STARE MIASTO, NIEŻYT, BANIAK, KRATKA ODPŁYWOWA, UNIK, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ŻAKINADA, PŁEĆ, SANIE, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, SUŁTAN ZŁOTOGRZBIETY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RATUSZ, WADLIWOŚĆ, KAWIARKA, KOLONIA, ANEROID, STAN ŚREDNI, KOORDYNACJA RUCHOWA, ANTELAMI, DYWESTYCJA, PASKÓWKI, NORMANDZKI COB, KULA, JAJKO W KOSZULCE, RYFLA, TYKA, AGREGACJA, PRAWOZNAWCA, METAMERIA, DOCHÓD WŁASNY, ANTENA YAGI, KOŁEK, CHOROBA MORGELLONÓW, PIEKARNIA, MODRZYK CIEMNY, SAMOZAPŁON, HARD CORE, ŚWIR, SKUPISKO, DUK, MONOSACHARYD, JAZDA, KOLIBER, WILCZA PASZCZA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, HUMOR, KOLOR MOCNY, MŁOTEK, SETER, WIEWIÓRKA, BEWIK, MANICURZYSTKA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, SZCZERBAKI, OBRONICIEL, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, WYDATKI BIEŻĄCE, CZUBAK AUSTRALIJSKI, CZUBAK CIEMNOPRĘGI, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, NAPŁYW, IMPULS TELEFONICZNY, ANTYCYPACJA, KARLIK ŚREDNI, CEREMONIA, ZWIERAK MIKROFALOWY, MULDA, ZAUROPTERYGI, ALBEE, REPORTAŻ, PRZEPITA, ŚLONSKI, KECZUA, TEUTOŃSKI, TOREBKA BOWMANA, KANAŁ RODNY, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, KATEGORYCZNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, KRATA, KRATA PODGRUP, ASOCJACJA GWIAZD, KARABINEK, KONWERTOR, LUŹNOŚĆ, TRIADA CARNEYA, TAPIR CZARNY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MATRYKUŁA, PERYSELENIUM, KOMUNIA ŚWIĘTA, BATALION, BŁONICA GARDŁA, PAJĘCZYNA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, MANIPULATOR, TRAFIENIE, ZAKRES ZNACZENIOWY, OWCA FRYZYJSKA, RPG, PROTETYKA, CYBERNETYZACJA, CZŁOWIEK GUMA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZCZEP, ZBIÓRKA, PARAKAPPACYZM, INIA, DREWNO WCZESNE, ATTACHAT, NIERUCHOMOŚĆ, WARUNEK LOKALOWY, ZLEWKA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, BROŃ WODOROWA, KOSMOPOLITA, ENIGMATYCZNOŚĆ, KINDERBAL, LOTNICTWO, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, WINA, CZAKRA, ARYJSKOŚĆ, PLEŚNIAWKA, STAŁA SVEDBERGA, MALAKOLOGIA, NADŚWIADOMOŚĆ, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, KOMISJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DEKORATORKA WNĘTRZ, APORT, FARBOWANIE SIĘ, DOMENA INTERNETOWA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ?WIDZIADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOCENTRYZM pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 12 lit.)
MONOTOPIZM pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOCENTRYZM
pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 12 lit.).
MONOTOPIZM
pogląd głoszony w naukach biologicznych o powstaniu danego gatunku w jednym ośrodku, skąd może się rozprzestrzeniać w różnych kierunkach (na 10 lit.).

Oprócz POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POGLĄD GŁOSZONY W NAUKACH BIOLOGICZNYCH O POWSTANIU DANEGO GATUNKU W JEDNYM OŚRODKU, SKĄD MOŻE SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ W RÓŻNYCH KIERUNKACH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x