USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KCIUK NARCIARZA to:

uszkodzenie łokciowego więzadła pobocznego stawu śródręczno-paliczkowego kciuka pojawiające się przy bardzo silnym wygięciu kciuka, na przykład podczas upadku, podczas którego kijek narciarski uciska na kciuk (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.230

GALAKTYKA, LASECZKA, NAKŁAD POŁOWOWY, MATKA POLKA, GAWĘDA SZLACHECKA, UNIA, SPEKTROSKOPIA, TAJFUN, APIKOMPLEKSY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, CZERPACZ, MAŁA OJCZYZNA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FILIPÓW, SEN, ŁUCZNIK, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WYCHOWANKA, SYSTEM KOMPUTEROWY, PĘCHERZYCA, GEN HIPOSTATYCZNY, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, TERCJARZ, HELING, ZARAŻONY, UKŁAD STACJONARNY, IDENTYFIKACJA, EPIC TRANCE, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SKLEPIENIE PALMOWE, CHRUŚCIK, ATTACHAT, KLIPER, CIEKAWY, KOŚĆ CZOŁOWA, LOGIKA, KONNICA, ETYKA, SAMOZAPALENIE SIĘ, MUSIK, EXMOOR, KROWIEŃCZAK, ROŻEN, MISA, EUTEKTYK, WOLTA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, DRINK-BAR, KOK, CHŁODNIK LITEWSKI, POLEMIZATOR, USZYSKO, KOLCZATKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DRZEWO, BIAŁORUSKI, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, TAPIROWATE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, NATARCZYWOŚĆ, SLOW-FOX, LIKORIN, WAGA SZALOWA, KROPLA, RESPONSYWNOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, PASIECZNIK, POLĘDWICA, CHRYSTOLOGIA, WYDŁUŻALNIK, IDIOMAT, EGZOTYK, POLIGYNANDRIA, POCIĄG EKSPRESOWY, KAWA ZBOŻOWA, PRALNIA CHEMICZNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, DORADA, SYLFIDA, WOK, BAZA NAMIOTOWA, NIUCHACZ, PRZESYP, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, BRAMKA, CENTRUM KONFERENCYJNE, NIZIOŁEK, WYSPIARSKOŚĆ, SIEDZISKO, MOTYL, TECHNIKA CYFROWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, SIANO, FINEZYJNOŚĆ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ANIMALIZM, MAPA HIPSOMETRYCZNA, OFICJAŁ, POZYCJA TRENDELENBURGA, OWCA OLKUSKA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, INDYGOWIEC, MULTIPLET WIDMOWY, NERWIAK ZARODKOWY, MODEL POINCARÉGO, KRZYWA POPYTU, PIECHUR, PULMAN, BIAŁY WIERSZ, JEDNOSTKA INFORMACJI, RADIOTA, ŚCIEG, NEKTARNIK, JASTRZĘBNIK, PARCH, DYSKWALIFIKACJA, LENTYSZEK, TĘTNICA NERKOWA, JESIOTR, NOŻOWNICTWO, DEZERTERKA, KURTYNA ZERO, ŚWIŃSKI BLONDYN, NOC, SŁONIOWATE, BULGOTEK ŁAZIENKOWY, TŁO, WARSZTAT STRATEGICZNY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LIMONIADA, MOST, GORĄCE KRZESŁA, JĘZYK ETIOSEMICKI, BAT, DRUGA NATURA, KACERSTWO, CHARLES, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ALUMINOGRAFIA, WORECZKOWY, KOLOR OCHRONNY, SIŁOWNIA JĄDROWA, TAPIRY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DYREKCJA, ŻURFIKS, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PROZODIA, WALOSZEK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GOMBROWICZ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SKARBNICA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, STAN NIECZYNNY, KRONIKARKA, KIBOLSTWO, BAZOFIL, KOCIOŁ, ERPEG, PACZKA, ODROSTY, PODGLĄDACTWO, WSTRZĄS TEKTONICZNY, KOPALNIA, PROFESJA, METODA SCENARIUSZOWA, PÓŁTUSZA, TABU, KOMORA MINOWA, LENIWIEC PSTRY, HIPEROATOM, SPĘKANIE, AKTYWISTA, POLSKI, DROGA KOŁOWA, OPAD, LAS DZIEWICZY, UOGÓLNIENIE MAPY, ARAUKARIA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, WYMIANA, OSTRYGOJAD, POCZEKALNIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, SUFFOLK PUNCH, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KACZKA PO PEKIŃSKU, HUN, ZAPRAWA, GASIWO, KOLEKTA, ODPŁATA, SKAFANDER, KARLIK KUHLA, LAMPA CROOKESA, RUCH, HEPATOLOGIA, SWOISTOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TUPANDAKTYL, WYCIĄG TALERZYKOWY, OBUSTRONNOŚĆ, HACKER, KARTOFLARZ, ROZDŹWIĘK, POŁUDNIE, ŻWACZ, BORSUK, PRYNCYPAŁ, AMPUŁKA, BROMOLEJ, LAICKOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, MIRAŻ, PRZYCISK, FLORYSTA, GRUSZKA, OSOWIAŁOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, BADANIE PRZESIEWOWE, DANDYSKI, MENU, TWITTEROWA REWOLUCJA, DIABELSKI MŁYN, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ROMANTYZM, JEDNOSTKA ALOKACJI, KIESZONKA SKRZELOWA, INWERSJA, NAPOMNIENIE, AFISZOWANIE SIĘ, TEMPERATURA MROZU, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MYSZKA, GANGLIOZYDOZA GM2, ODŁAM, ZIMA, PRZYLEPA, CIEPŁE LODY, SEPTYMOLA, NADPŁYNNOŚĆ, ALIENACJA RODZICIELSKA, PRZYŁBICA, AMMANN, NOWA TWARZ, IMPULS, RZADKOŚĆ, TRYNITARYZM, GADACZ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, STRATYFIKACJA, MECENAT, LODOWIEC DOLINNY, KORKOCIĄG, KARPLE, WUEF, MAŹNICA, WALIDACJA KRZYŻOWA, REZONATOR KWARCOWY, RÓŻOWE OKULARY, BOZON W, MIŚ, WÓDKA GATUNKOWA, EMALIA, RECESJA LODOWCA, ORGANOLOGIA, ZAPRZĘG, WIETRZENIE INSOLACYJNE, STYL GRZBIETOWY, SKALICA, SŁOWACYSTYKA, OSAD EOLICZNY, SKIASKOP, ZAKOPCENIE, STACJA NASŁUCHOWA, KĄT PEŁNY, KANAPKA, ŁAŻENIE, MINERAŁ AUTOGENICZNY, DŻIHAD, RÓŻNICA, LANSJER, PĘCHERZYCA, PIŁOGON, SZCZERBAKI, DŁAWIEC, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, BLOKADA, EFEKT JOJO, JĘZYK SOGDYJSKI, PODSADKA, PIWOSZ, PŁYTA GŁÓWNA, SKIPASS, OBUDOWA, ?SENTYMENTALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KCIUK NARCIARZA uszkodzenie łokciowego więzadła pobocznego stawu śródręczno-paliczkowego kciuka pojawiające się przy bardzo silnym wygięciu kciuka, na przykład podczas upadku, podczas którego kijek narciarski uciska na kciuk (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KCIUK NARCIARZA
uszkodzenie łokciowego więzadła pobocznego stawu śródręczno-paliczkowego kciuka pojawiające się przy bardzo silnym wygięciu kciuka, na przykład podczas upadku, podczas którego kijek narciarski uciska na kciuk (na 14 lit.).

Oprócz USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - USZKODZENIE ŁOKCIOWEGO WIĘZADŁA POBOCZNEGO STAWU ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWEGO KCIUKA POJAWIAJĄCE SIĘ PRZY BARDZO SILNYM WYGIĘCIU KCIUKA, NA PRZYKŁAD PODCZAS UPADKU, PODCZAS KTÓREGO KIJEK NARCIARSKI UCISKA NA KCIUK. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast