COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTOJA to:

coś lub ktoś, co/kto stanowi oparcie, jest niezmienne, pomocne, można się na tym/nim podeprzeć (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTOJA

OSTOJA to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.)OSTOJA to:

rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu lub wózka) (na 6 lit.)OSTOJA to:

fundament, podwalina, przedmurze (na 6 lit.)OSTOJA to:

człon nieruchomy mechanizmu (na 6 lit.)OSTOJA to:

górna część podwozia pojazdu kolejowego w postaci ramy spoczywającej na częściach biegowych (na 6 lit.)OSTOJA to:

miejsce stałego przebywania zwierzyny (na 6 lit.)OSTOJA to:

niezawodne oparcie, podpora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.385

LODOWIEC SZELFOWY, TRAWERS, CHOROBA FONGA, RELACYJNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, KOMISUROTOMIA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, CZERWONA STREFA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, KLINGA, NOWALIA, PEŁZATKA, BENCHMARK, PRĄD ZMIENNY, DOMEK Z KART, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, DROŻNOŚĆ, BIEG PATROLOWY, OSTATECZNOŚĆ, REWANŻ, MOKROŚĆ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, FORTUNA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, PULARES, WYRĄB, KISIEL, PAPRYKARZ, BULWA PĘDOWA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, GNIAZDO ZAWOROWE, ZAMIENIALNOŚĆ, SPRAWDZIAN, PIERWSZY PLAN, WSZECHBYT, PRZEŁYKANIE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, DWUDZIESTKA, FULAR, OPERACJA LOGICZNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, LEGALIZACJA PIERWOTNA, WSTĘŻNICE, CZERECHA, ZOONOZA, FLESZ, INKA, LINIA ŚREDNICOWA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KLAPKA, WYŁĄCZNIK, ZIELSKO, METAMERIA, AGREGAT, ASESOR, NIEDOŁĘSTWO, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, FRYBURG, ZASTOINA, BRACTWO SZPITALNE, ŁUPINA, PLUTON, KARA UMOWNA, UMOWA ZLECENIA, RANA, PASZTECIK, FUNDATOR, TENOR, AKSJOMAT, RZEMIEŚLNIK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZASŁONA, RZUT KAMIENIEM, PRZYĆMIENIE, SPRAWNOŚĆ, ADEPT, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KOŁO RATUNKOWE, NOŚNOŚĆ, PILAR, PIANISTYKA, PURYNA, SUMATOR, SOS TATARSKI, HUMANISTYKA, SKRAJNA PRAWICA, OKSYTAŃSKI, HELLEŃSKOŚĆ, DESZYFRAŻ, KNAJPA, ZALEW, TAPETA, SZCZEROŚĆ, TARANOWANIE, ZEKS, SZEW, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, TANAGRYJKA, DZIEŻKA, PROTEINA, KOMEDIALNIA, EWANGELIZATOR, ŁĘKOTKA, DUMA, EKSCYTARZ, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, MACH, WYBUCH, PANEK, OBRONA, LAWA PODUSZKOWA, BARYCENTRUM, GABINET, NIEMRAWOŚĆ, FAMA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, MAZUR, FAŁSZYWOŚĆ, KOCIOŁEK, POJAZD CZŁONOWY, BALDACH, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, SŁOWIANIN, BRYGADA, CZERWONY, OPOZYCJA, TRUD, BAR MLECZNY, KRAKWA, DOVE, RYNNA, PIRYDOKSAMINA, GÓRA LODOWA, KORKOWIEC, STEROWNIK URZĄDZENIA, ODWSZAWIANIE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, CHOROBA SOMATYCZNA, WYDRA, MISTRZ, PLENNOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, TRYTYLODONTY, ŻÓŁTY KARZEŁ, MĄCZKA KOSTNA, ZWORNIK, BAS, PORT MORSKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, OPIS, NAPAŚĆ, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, TYTUŁ WYKONAWCZY, MARATON, EWALUACJA SPLOTOWA, POŁUDNIK STRUVEGO, CIUCIUBABKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, KORKI, KONTROLA, DATOWNIK, KOMBATANTKA, ŚWINIARKA, URUK-HAI, PŁYWANIE, SZEŚĆSETKA, PODREGION, MARYJNOŚĆ, LANDLORD, KOMA, RÓW IRYGACYJNY, STACZ, OTORYNOLARYNGOLOGIA, NIESZLACHECTWO, ZLEPNOŚĆ, CACHAÇA, SUWNICOWY, NIEWYDAJNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, WPIERDOL, KOCHAŚ, SAMOZAPALENIE SIĘ, STACJA, BIOMETRYKA, RĘKAWEK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, BLACHA, ZASIĘG, PUNK, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, POWAB, PARA, PROMIEŃ, SPIKER, UKŁAD ADAPTACYJNY, TEMPERATURA MROZU, BOZIA, PROTOAWIS, ANGLOFOBIA, CHORIAMB, SONOMETR, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, LITEWSKOŚĆ, MRAŹNICA, LWIA SPÓŁKA, PRZYDUPAS, BARWY, CINEREA, PEŁNIA, SZEREG HARMONICZNY, POPISOWOŚĆ, ŁAPCE, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, STUKNIĘCIE, ZAWŁOKI, BABA JAGA, FERMENTOR, ELIKSIR ŻYCIA, RÓWNOŚĆ, KLERODENDRON, NIECHLUJNOŚĆ, SENTYMENT, PRZYSTAŃ, AJDUKIEWICZ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, TRANSPORTER, INFORMACJA GENETYCZNA, ZNAK TOWAROWY, PARKIETAŻ, IZOTROPIA, PROSIAK, MISIAK, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TWIERDZENIE CEVY, PARKAN, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, OPAKOWANIE, WSPÓŁDZIAŁACZ, GOTYK, POWYWRACANIE, ROZETKA, NIECENZURALNOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, GAZÓWKA, SZMACIARZ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, UWŁOSIENIE, GALIARDA, WIECZERNIK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, MISTRZOSTWO, PRZYCZYNKARZ, INFORMACJA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ORGANOWCE, MAPA HIPSOMETRYCZNA, INWOLUCJA, LIRA, TRANSPORT AKTYWNY, AKTYWNOŚĆ, BEZGUŚCIE, LUFKA, OZNAJMIENIE, TEŚCIK, ASTER ALPEJSKI, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, RUCH, AUDYTORIUM, LOSOWOŚĆ, KRUŻGANEK, ADMINISTRATYWISTA, ŻYWOŚĆ, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PROSIAK, PAJAC, ELEMENT GRZEJNY, SPOŁECZNE, CYBORIUM, SZÓSTKA, POŻAREK, PORĘCZ, RECEPCJA, BRODOWSKI, BÓL DUPY, COROCZNOŚĆ, LEWOSKRĘT, APOSELENIUM, SZCZYT, CZOPUCH, ?KUBECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTOJA coś lub ktoś, co/kto stanowi oparcie, jest niezmienne, pomocne, można się na tym/nim podeprzeć (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTOJA
coś lub ktoś, co/kto stanowi oparcie, jest niezmienne, pomocne, można się na tym/nim podeprzeć (na 6 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ, CO/KTO STANOWI OPARCIE, JEST NIEZMIENNE, POMOCNE, MOŻNA SIĘ NA TYM/NIM PODEPRZEĆ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x