COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBYTEK to:

coś, co ubyło, czego jest mniej; różnica między tym, co było wcześniej i tym co jest teraz (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBYTEK

UBYTEK to:

zmniejszenie/ zmniejszanie się ilości czegoś (na 6 lit.)UBYTEK to:

miejsce, w którym coś było, ale już nie ma (na 6 lit.)UBYTEK to:

otwór, dziura w zębie, która jest spowodowana próchnicą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.494

WPŁYWOWOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, PORZĄDNICKI, POLEPSZACZ, PANAMA, NIEDOSTATECZNY, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, OKAP, KISZKA, PRACA ORGANICZNA, NAPĘD, UOGÓLNIENIE, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ATMORADIOGRAF, LENTO, ATESTAT, ZALEŻNOŚĆ, SYGNAŁ, WZGLĄD, MODEL, SZTAKSEL, UMOWA BUKINGOWA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, CHRZAN, SILNIK DOLNOZAWOROWY, NERW BŁĘDNY, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, KASZTAN, SPRAWA, FILM HISTORYCZNY, INSPIRATOR, DECYMA, PRASA, PODEJŹRZON, LICZI, GRZYB WOLAK, IMPERIUM GHISCARI, API, IDEALIZM, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, NASTROSZ LIPOWIEC, ROZDŹWIĘK, ODŁÓG, PRZEPAŚĆ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OBCIĄŻENIE, JOTA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, NÓŻ NA GARDLE, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DODAJNA, REFLEKTOR, ZAGRANICZNOŚĆ, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, ODŻYWCZOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, OŚWIECONOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, KANCER, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, CUDO, MANUFAKTURA, NIEPOKOJENIE SIĘ, SAMORZĄDNOŚĆ, PRZERABIACZ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, WERBLISTKA, MAKROPIERWIASTEK, OSKARŻENIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, POWRÓT, VOYAGER, ARAGO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SZATA DEJANIRY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, FAJKA WODNA, SURFAKTANT, OSTOJA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, WIZUALNOŚĆ, HAPLOTYP, RZEŹWOŚĆ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ŁADNA HISTORIA, WYCIEK, PRZEKAZ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, KOMPETENCJA, BIOFLAWONOID, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, NIENATURALNOŚĆ, ZŁOTOŚCI, EKSPARTNER, PODPARCIE, SMAK, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SACHALIŃSKA, RELACJA ZWROTNA, UCISK, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, POWINOWACTWO, WSPOMINKI, POZAŚWIAT, ŁUK BLOCZKOWY, BEZLOTKI, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, REAKCJA KATALITYCZNA, NAZWA ZBIOROWA, ANTYWIRUS, KOMUNIKATYWNOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, STANOWISKO, SĄD I INSTANCJI, PIES STRÓŻUJĄCY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, BULANŻERIA, GRAF NIESPÓJNY, SUPERPOZYTYW, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, TERMIN ZAWITY, KLEJÓWKA, WIERTACZ, PODSTAWA POTĘGI, DIAFTOREZA, EUROSTREFA, BARCZATKA, WSZETECZNOŚĆ, BYLINA, LICZBA PRZESTĘPNA, POPĘDLIWOŚĆ, POPOVER, KOZIBRÓD, BAKARAT, KURURO, CZUWAK AKTYWNY, WYGODNICTWO, PARABOLA SZEŚCIENNA, PAS PLANETOID, RODZICIELSKOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, DZIOBAK, KAUCZUK NATURALNY, RABV, WARTOŚĆ DODANA, RZECZ RUCHOMA, MIĘKKIE SERCE, MOMENT, ŁADOWNICZY, SZEREG NEPTUNOWY, JODŁA SYBERYJSKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, ECCHI, SOLIPSYZM, FAKTYCZNOŚĆ, FORMA, BUJOWISKO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, DROGA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ALTERNATYWA, JUDASZ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, MARA, ANALIZA PORTFELOWA, PORZĄDNIŚ, LOKATA RENTIERSKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SZCZEP, PRÓŻNIA, OZNACZENIE, PISTOLET, ODJAZD, PONĘTA, GRUPA IMIENNA, BIOPOLIMER, PAPROĆ DRZEWIASTA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, PUSTYNNICA KATOLICKA, KOŃ TORYJSKI, PŁUG WIRNIKOWY, WSPÓŁUCZENNICA, BOLSZEWIZM, KARTA PRZETARGOWA, ANTYPOLSKOŚĆ, BARANEK, MIECZ OBOSIECZNY, ZMIANA, RAWIK, ZAIMEK, TYMOLEPTYK, CIĄG GŁÓWNY, ABOLICJONISTA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DELICJE, KOLUMNA AMUNICYJNA, ZJAWISKO, NIEOBFITOŚĆ, WYŚWIADCZANIE, RYCZAŁT, DYFERENCJA, SUPERKLIENT, PRZYCZYNEK, RYCERSKOŚĆ, POWAB, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PŁETWOJASZCZURY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SP. Z O.O, PTASZNIK GOLIAT, REGIONALNOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, PIRAMIDKA, HETMAN, LOGOGRAF, MAŁY, MAKABRYCZNOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, CEGŁA SUSZONA, SROGOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ROZPOREK, CZASOWNIK, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, DELEGACJA, SEGREGACJA RASOWA, DOWCIPNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, DŁUGOSZPAROWATE, ATRYBUCJA GLOBALNA, HALIT, PAPA, SPÓR KOMPETENCYJNY, CZUBATOŚĆ, OGIEŃ, PAGI, PLEBEJUSZ, ARESZT DOMOWY, POCHODZENIE, NIECIEKAWOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, MIKROPRĄD, FIRLETKA, NIEPOPULARNOŚĆ, WIEK ZGODY, NAWA GŁÓWNA, DOM PRZYSŁUPOWY, NASYCANIE, ADWOKAT DIABŁA, WYDAJNOŚĆ, DEMONSTRACJA, DEKLARANT, SOKOLSTWO, PODEJŹRZON MARUNOWY, UPOŚLEDZONY, WYPAS, WIELOETNICZNOŚĆ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, ARTYSTKA, KONTRAPUNKT, BYLICA SKALNA, NIEZMIENNIK, CZYSTY ROZUM, NEOGNATYCZNE, ELOPSOPODOBNE, UPIEK, GRA CYLINDRYCZNA, WIDŁOWOŚĆ, PARASYMPATYKOLITYK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, DEWIACJA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, GALWANIZACJA, RYJOSKOCZKOWATE, HARFA CELTYCKA, OKRĘT LOTNICZY, SWAP WALUTOWY, DYSPROPORCJA, QUEBECKI, EGZOCENTRYZM, RYBY WĘDROWNE, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, RARYTASIK, NIECIĄGŁOŚĆ, TYTANOZAUR, RADAR GEOLOGICZNY, PSZCZOŁA MIODNA, NISZA, MIĘDZYPOKŁADZIE, PASSE-PARTOUT, FREZARKA KOPIARKA, WIDOWNIA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ?KRÓLIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBYTEK coś, co ubyło, czego jest mniej; różnica między tym, co było wcześniej i tym co jest teraz (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBYTEK
coś, co ubyło, czego jest mniej; różnica między tym, co było wcześniej i tym co jest teraz (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - COŚ, CO UBYŁO, CZEGO JEST MNIEJ; RÓŻNICA MIĘDZY TYM, CO BYŁO WCZEŚNIEJ I TYM CO JEST TERAZ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x