POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOPOLIMER to:

polimer występujący naturalnie w organizmach żywych, przez nie produkowany; wchodzi w skład komórek, jest też budulcem w obszarach międzykomórkowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.190

TELENOWELA DOKUMENTALNA, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, PETRYWAŁ, PRZESZYCIE, ANAKONDA ŻÓŁTA, EKSTREMALNOŚĆ, PRZEDSCENIE, OMIEG KAUKASKI, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, CIEMNOGRÓD, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, OCEANNIKI, POWIERNICTWO, POKEMON, WODNICA, FASCIOLOPSOZA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ORYGINALNOŚĆ, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PÓŁZAWODOWIEC, KOŁNIERZ MARYNARSKI, POSTĘPEK, REMIKS, KEDYW, ZUPAK, DŁAWIDUDA, WOJAK, PATRONKA, SZYPUŁA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, HIPERFOKALNA, VOTUM, CZEŁKOWSKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, ENZYM RESTRYKCYJNY, MINISTRANTURA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, TOPOLOGIA, OTCHŁAŃ, NORWID, CZEREP, IDIOM, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, MPA, TON, KLUCZ UNIWERSALNY, LICZBA RZECZYWISTA, MASYWNOŚĆ, WELWET, MIASTO STAROŻYTNE, IMPLIKANT ISTOTNY, FORMIŚCI, KĘDZIERZAWKA, NIEDOTYKALNOŚĆ, CHWYTNIK, AGREGATOR, GALARETÓWKA AMANSA, MIECZ SZYBROWY, ZWÓJ NERWOWY, NAROŻNIK, RACJONAŁ, REGRESJA LOGISTYCZNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, GRZYB MAŚLAK, ZAPŁON, NIEJEDNOLITOŚĆ, WRÓBEL POŁUDNIOWY, WYSPIARSKOŚĆ, PRYMITYWIZM, KACZKA BIAŁOGARDŁA, GEN HIPOSTATYCZNY, PRODUKCJA, PAŁĄK, SYJON, POEMAT HEROICZNY, EFEKT, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, PELOTA, REOFIL, KREDKA ŚWIECOWA, ANTYSZACHY, CEDUŁA, TELEWIZJA, DOSTYCZNA, BEDŁKA MUCHOMOR, PLASTYKA, STYGAL, MERYTERIUM, SPOKOJNOŚĆ, WYSTAWNOŚĆ, INTELIGENCJA WERBALNA, INERCJALNOŚĆ, CACHAÇA, INDYWIDUALIZM, ADVOCATUS DIABOLI, MĘDRZEC, PTASZNIK ZDOBIONY, MROK, JUNKIER, NAWÓJ, BAZYLIANIE, KOŃCOWOŚĆ, NADRZEWNICA, WIATRAK, SKŁAD, OWOC ZBIOROWY, NIEZWYKŁOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ETANOLOAMINA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PIERWSZOROCZNY, SROGOŚĆ, CERKIEW HUCULSKA, STRAŻNICA, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, DZIARSKOŚĆ, BRAHMS, OBROŃCA, OBRÓT PODATKOWY, STREAMING, MIEJSCE SIEDZĄCE, WARIAT, ŻABA HISZPAŃSKA, WERBLISTKA, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, HULK, ZAPYLACZ, MIÓD, AUTOPREZENTACJA, PŁONIWOWCE, CHOROBA KRABBEGO, ALNIKO, ŁAPCZYWIEC, PASSACAGLIA, OBIEKT MOSTOWY, REGENERAT, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PŁYWACZEK, KRATKA ŚCIEKOWA, WARSTWA JASNA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, MOCNA STRONA, DYSK LOKALNY, WELITA, ZAKRES REAKCJI, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, URZECZOWIENIE, NIESZLACHETNOŚĆ, ADAPTER, DANIEL DUBICKI, HERMA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, NAREW, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, WIBROBETON, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, WYDAJNOŚĆ, RYNEK NABYWCY, JĘZYK PIDŻYNOWY, KORZEŃ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PAREO, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, OWCA ŚRUBOROGA, LENIUCH OSPAŁY, KOMENDATARIUSZ, WORECZKOWY, POZBYWANIE SIĘ, LAMUS, KABARDYNO-BAŁKARIA, FORMA PRZESTRZENNA, SKAKUNY, STAN SUROWY, SULFACETAMID, ELEKTROWNIA ADAMÓW, STERYLNOŚĆ, OPAT KOMENDATORYJNY, CZUHA, OMLET, POMOCNOŚĆ, ABNEGAT, PILOT, PANTOMIMA, PRZEWODNIK, FALKA, PĘTLA, TYFUS OSUTKOWY, FAWORYT, RACHUNEK BIEŻĄCY, EUBAKTERIE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, ODTLENIACZ, OPRAWA, STAROINDYJSKI, PUDEŁKO, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, POETYKA, KOŃ DOMOWY, REFORMA ROLNA, ZAJĄCZEK, OLEJARZ, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, ETIOPSKI KLASYCZNY, PORYK, MULTILATERALIZM, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, MIKROOTOCZENIE, PIGWA POSPOLITA, BEZROBOCIE UKRYTE, OPRZĘD, DONICA, KIFOZA, MGŁAWICOWOŚĆ, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, CEMENTACJA, EWKA, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, DIABEŁ WCIELONY, BADANIE, CELLULITIS, GNIAZDO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZAPARZACZKA, NIKAB, RACJONALIZM, KLISZA, PISARZ, TUNELOWANIE, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, MAGOT, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, LAMPA OBRAZOWA, MIĘSO RYBY, CZEKOLADA MLECZNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, AEROZOL, SELADANG, KLIMAT STEPOWY, ŚWIETLIKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, FANPAGE, WIERSZ, GRADACJA, STAROŚĆ, KONFISKATA, SPÓJNIK, CETIOZAUR, SPEKTROMETRIA MAS, SKĄPOSZCZETY, LUJ, CZEPIAKI, HERETYK, SKINNY, HELMINT, GRAFIK, STANOWISKO, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, GŁUCHOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, KOROŁAZ CIEMNY, PADÓŁ, DALMIERZ OPTYCZNY, LITERATURA WAGONOWA, PROMIEŃ BETA, BATYPELAGIAL, SOPRANISTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, JAŁÓWKA, KOŃ POZNAŃSKI, ZMIERZCH CYWILNY, ŻABA ARLEKIN, DYSKOGRAFIA, WZMACNIACZ, IRISH DRAFT, KINAZA BIAŁKOWA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, POCZUCIE WINY, POTOP, IRREDENTA, PRYZMAT PENTAGONALNY, REGUŁA GLOGERA, IMIENNICTWO, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SUKNIA, RURA OGNIOWA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, MODRASZEK NAUSITOUS, WIDMO, KOLBOWIEC OLCHOWY, CIAŁO NIEBIESKIE, DŻUNGLA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, KRZYŻ POKUTNY, WPŁYWOWOŚĆ, ?LEJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOPOLIMER polimer występujący naturalnie w organizmach żywych, przez nie produkowany; wchodzi w skład komórek, jest też budulcem w obszarach międzykomórkowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOPOLIMER
polimer występujący naturalnie w organizmach żywych, przez nie produkowany; wchodzi w skład komórek, jest też budulcem w obszarach międzykomórkowych (na 10 lit.).

Oprócz POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POLIMER WYSTĘPUJĄCY NATURALNIE W ORGANIZMACH ŻYWYCH, PRZEZ NIE PRODUKOWANY; WCHODZI W SKŁAD KOMÓREK, JEST TEŻ BUDULCEM W OBSZARACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x