PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROCES NIEODWRACALNY to:

proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.170

PŁASTUGA, KONTRAFAŁ, PROSTA, REZONATOR KWARCOWY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, EKSKLUZYWIZM, TRENER, PRZEGRUPOWANIE, PODEJRZANA, SINGIEL, NARKOTYK TWARDY, AKCENT PAROKSYTONICZNY, ZESZYT W LINIE, FORMACJA DEFENSYWNA, MLECZNIK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, OBRAZ, SYMPATYCZNOŚĆ, PISMO DEMOTYCZNE, DIONIZYJSKOŚĆ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SPECYFIKACJA, INOZYTOL, IMPRESARIAT, PODTLENEK AZOTU, SYSTEM EKSPERTOWY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, CIELENIE LODOWCA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PRZYSŁÓWEK, WINIFIKACJA, KILKAKROTNOŚĆ, WYWIAD RZEKA, ZNAKOMITOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, OPĘTANIE, MONOGAMIA, OŁTARZYK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, CENTRALNE OGRZEWANIE, MARYNISTYKA, SZCZWANY LIS, SKIPASS, ODŚRODKOWOŚĆ, ŁABĘDZIA SZYJA, SIKSA, CZYTANKA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BĄBELKI, COSINUS, ARESZT, OBSERWACJA, MOL, JĘZYK EZOPOWY, POPULARNOŚĆ, KOLEŃ, SIEWNIK RZUTOWY, ZWÓJKOWATE, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KANTON, BUDIONOWSK, FIGHTER, MAKI ZŁOCISTY, EXLIBRIS, SYGNAŁ RADIOWY, KORONA, ODSŁONIĘCIE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, OBRÓBKA TERMICZNA, MIKROPRĄD, SILNIK BENZYNOWY, LAPICIDA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, PRĄD JEDNOFAZOWY, BAWOLEC, PODCIŚNIENIE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ANTENA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, IMMUNOSUPRESOR, PIĘĆSETKA, PCHACZ, SIKAWKA, PRONIEMIECKOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, MILLER, ULUBIENIEC, TELEFON, TOCZEŃ, OSTATNI KRZYK MODY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, KOZOJEBCA, DOSADNOŚĆ, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, BELLADONA, GLINIANE RĘCE, SATELITA SZPIEGOWSKI, KWACHA, WZMACNIACZ, WOLNOŚCIOWIEC, MAŚLAK, NIKCZEMNOŚĆ, RODELA, SAMOLOT BOMBOWY, WIRTUALIZACJA, LOKAJSTWO, WYJĄTKOWOŚĆ, DOBROĆ UKŁADU, ZBIÓR DYSKRETNY, AKSAMITKA WZNIESIONA, MILCZĄCA ZGODA, DOKŁADNOŚĆ, TAUTOLOGIA, PIERWSZOROCZNY, LIROGON ALBERTA, POCIĄGŁOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, HAMULEC LUZOWANY, ANTROPOLOGIA, PELYKOZAUR, LEJ POLARNY, WENUS, BULWA PĘDOWA, REKONWERSJA, ZAINTERESOWANY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KORMORAN PLAMISTY, ARESZT DOMOWY, PAUPER, SMARKATA, UPOŚLEDZONY, DARNIÓWKA, SIŁA, STRZECHWOWCE, SMOLUCH, NEWRALGICZNOŚĆ, SPRAWA, STARODAWNOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, FAZA, RYBY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PROSIACZEK, LICZBA BRINELLA, WÓZ KEMPINGOWY, NIEMKA, SPROŚNOŚĆ, TARCZA, ANTYHITLEROWIEC, HEL, ZALESIANIE, CIEMNOGRÓD, IZBA, REKRYSTALIZACJA, MACIERZ KWADRATOWA, MISIAK, MISIAK, TYTANOZAUR, DZIECINNA IGRASZKA, SZYBKI BILL, FAZA, PRZEGLĄD, ROZKŁAD, MISKA SOCZEWICY, POWIETRZNOŚĆ, SZKARADA, TURBINA GAZOWA, UNIWERSYTET, KONDOR KRÓLEWSKI, LITR, METAJĘZYKOWOŚĆ, BIURO SPISOWE, POLITYKA SPÓJNOŚCI, AZOTYN AMYLU, INFLACJA MONETARNA, DITHERING, SPEKTAKL BALETOWY, NORKA, DŻANNA, TOREBKA, NIEAKTUALNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, DOSADNOŚĆ, SYMBIRSK, PŁACHTA, GERRYMANDERING, RZECZYWISTOŚĆ, SYMPOZJON, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ODNOWA BIOLOGICZNA, PRZYCZYNA MATERIALNA, KOSS, WYCINKOWOŚĆ, STRONA POWODOWA, NEUSTON, TORFOWISKO NISKIE, LIST POLECONY, KONSEKWENTNOŚĆ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, SZKODNIK, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ARMARIA, WAPORYZACJA, ANEKS, METALOPROTEINA, ABSTRAKCJA, ROZMEMŁANIE, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, POLĘDWICZKA, WODOREK, PRZYMIOTNIK, GRZYB OKAZAŁY, WODOROST, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, INSTYNKTOWNOŚĆ, POTULNOŚĆ, BOJOWNIK, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, SABATARIANIZM, TONKIN, AKCENT INICJALNY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KSIĘGA AKCYJNA, TUNBERGIA MYSORSKA, WNĘTRZE, POLE WIROWE, ORYGINALNOŚĆ, HIV, OGNISKO, CENTRALNE, GATUNEK INWAZYJNY, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZEŚCIERADŁO, SILNIK BOCZNIKOWY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OBLEW, PLASTYCZNOŚĆ, HIPOSTYL, WIERZBA ENERGETYCZNA, KRÓLOWA, ORGANIZATOR, GORGONOPS, OSTROŻNOŚĆ, LEKTOR, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PŁONKA, WYGŁAD, CZART, SUPERRAKIETA, ANIMAG, HEADHUNTER, KRETYŃSKOŚĆ, GENERALIZACJA MAPY, KASZANA, KOŚĆ OGONOWA, ZŁO, LAMNOWATE, INKA, METROPOLIZACJA, KONTROLKA, SEMIOZA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KREDYT KONSORCJALNY, TLENOWIEC, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, AMH, STALÓWKA, GOLIZNA, SARDYNY, CYNGALIA, CHOROBA D'ACOSTY, KLAUZULA HORNA, TURBINA PAROWA, PIEC MUFLOWY, PODTRZYMKA, STŁUCZENIE, STOPIWO, BEKEREL, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ETMALOZA, IDYLLICZNOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PRZEMIANA IZOENTROPOWA, PROBLEM BAZYLEJSKI, INFIMUM, SYNONIMICZNOŚĆ, FUNKCJA RZECZYWISTA, SILNIK NA BENZYNĘ, MODRASZEK IKAR, 2-AMINOETANOL, ZNAK KOREKTORSKI, LINA PORĘCZOWA, KOMPRESJA DYNAMIKI, ?BIELMO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROCES NIEODWRACALNY proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROCES NIEODWRACALNY
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy (na 19 lit.).

Oprócz PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - PROCES TERMODYNAMICZNY, POWODUJĄCY WZROST SUMY ENTROPII UKŁADU I OTOCZENIA. NAZWA SUGERUJE, ŻE PROCES ODWROTNY DO DANEGO PROCESU NIEODWRACALNEGO JEST NIEMOŻLIWY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast