PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RURALIZACJA to:

proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 11 lit.)RUSTYFIKACJA to:

proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.625

KAPOT, CHRZEST, KONFIGURACJA, PROGRAM, PRZETRAWIANIE, OKCYDENTALIZM, TOLTEK, EKSPLANACJA, BITMAPA, ODTWÓRCA, FUTERKO, STRESZCZENIE, BIDA, SKAŁA WULKANICZNA, GRUPA, ZBĄSZYŃ, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, RACJONALIZACJA, PRZENIK, SAMODESTRUKCJA, PRZYSTĘPNOŚĆ, SAMOTRAWIENIE, ABSORPCJA, PERKOLACJA, GENERALIZACJA MAPY, SAMOZAGŁADA, POSTĘPOWANIE, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ADAPTACJA, NAWĘGLANIE, EROTYZACJA, WKLĘSŁODRUK, PIĘĆDZIESIĄTKA, KIT, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, PROCES DECYZYJNY, RUMUŃSKOŚĆ, FINITYZM, CIĄG, GENEZA, PRZESZCZEP KOSTNY, DOUBLE DUTCH, PROCES PERYGLACJALNY, ANTELAMI, KOSZMAR, PRZENIK, REGION WĘZŁOWY, BUŁGARYSTYKA, GAZYFIKACJA, SPECJACJA, ENUMERACJA, RUSZCZYZNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, AGONIA, ROŚLINOŻERNOŚĆ, GWIAZDKA, OBWÓD SCALONY, ŁAZY, MEGAPOLIS, AMALGAMAT, CIELENIE, BANKRUCTWO, NEOROMANTYZM, BAZA NOCLEGOWA, ANTYOKSYDANT, PIĄTKA, ZAKŁADKA, DEMARKACJA, EKLEKTYZM, WOKALIZA, OBSZCZYMUR, PSYCHIATRIA KULTUROWA, PRZEKĄTNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOMBINATORYKA, RAKONIEWICE, ANGIELSKOŚĆ, FRONTOLIZA, TEMPERATURA ROSY, EUKARIONT, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KRÓLIK, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, KLISZA KRESKOWA, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, KOCIE OKO, PROCES FLUWIOGLACJALNY, BŁONIE, SZÓSTKA, PRZEPROST, ADAPTACJA, TANIEC BRZUCHA, FORMACJA DYSKURSYWNA, UPADŁOŚĆ, CZKAWKA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, SYSTEM WYBORCZY, UBOGOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, RADKÓW, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ZESTAW, PROCES POZNAWCZY, PIONIZACJA, IZENTROPA, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, SAMOIDENTYFIKACJA, KULTURA OBRAZKOWA, KOPIA, IPEAK, TOLKMICKO, MAKROBIOTYKA, KONSTRUKCJA, PROCES JEDNOSTKOWY, PROCES HYDROTERMALNY, RUCIANE-NIDA, PROCES STACJONARNY, TRANSFUZJA KRWI, ASYMILATOR, IZOMORFIZM, DEKOMUNIZACJA, ŁĄCZNIK, SEDACJA, EKSFOLIACJA, PRZEMYT MRÓWCZANY, ROZKŁAD, TEST ŁOSIA, WYMIANA GAZOWA, DYFUZJA CHEMICZNA, KRYSTALIZACJA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, WAPORYZACJA, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, STACCATO, ETNOGRAF, ETNOLINGWISTYKA, KULTURYSTYKA, TRASOWANIE, SAMOZAPŁON, PROCHOWICE, GEOLOKALIZACJA, REJESTR, APOPTOZA, POLSKI, ŚWIECA ZAPŁONOWA, OKÓŁ, BIAŁORUSZCZYZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PŁYN, WYKONAWCA, AUTOREGULACJA, HELLENIZACJA, RUADA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, PARALELIZM, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, INICJACJA, PRZECIWOBRAZ, JAROWIZACJA, KROKODYLEK, RYZYKO NIEWYGASŁE, MORES, MELIORACJA WODNA, KOMBINACJA, BIAŁORUTENISTYKA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, DIAGONALA, REWOLUCJA AGRARNA, OCIOS, ORNETA, MROCZA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, CZĘŚĆ, SPAW, TRYB, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, USTROJOWOŚĆ, PODAŻ, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PRODUKCJA, PROCES TERMODYNAMICZNY, BARWICE, DEKORUM, UPGRADE, KLATKA PIERSIOWA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, EWAPOTRANSPIRACJA, RENATURACJA BIAŁKA, KOROZJA, MOSTEK, LAKONIZM, TABLOIDYZACJA, PANORAMA, RELATYWIZM MORALNY, ENDURO, OSMOZA, WENTYLACJA MECHANICZNA, IMMUNOCHEMIA, GWAJAK, SPOINA, RÓWNIAK, LISTA, APROKSYMACJA, FABULARYZACJA, INTEGRACJA, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, KONURBACJA, DZIAŁOSZYN, OPOZYCJA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, FITOFAGIA, BARCZEWO, KATASTROFA BUDOWLANA, LOT SZYBOWCOWY, IKONICZNOŚĆ, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, TRANSEKT, CIELENIE SIĘ LODOWCA, GWINT ZŁĄCZNY, MACIERZ STOCHASTYCZNA, PROBLEM DELIJSKI, HARMONIA, CHIŃSKOŚĆ, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, JUDAICA, BOŚNIACKOŚĆ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, FORMA PRZESTRZENNA, PASTORALE, BRODOWSKI, TENIS, REALIZM MORALNY, CEPY, MENEDŻMENT, TRÓJPOLÓWKA, UNDEAD, AUTODESTRUKCJA, LOKACJA, PODGRUPA, SEKWENCJA, SPAJAK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, EUROCENTRYZM, ORNAMENTYKA, CYKL LITYCZNY, DEKARBONIZACJA WODY, TOBOLSK, SUPRESJA, ZESTAW, ODCZYN ZAPALNY, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KOPUŁKA, FORT, SINDH, ROZPLOT, PRZECIWSOBNOŚĆ, FLAMBIROWANIE, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, PROTETYKA, GRECKOŚĆ, MITOZA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WIĄZANIE, STOPER, ZWARCIE, INICJATYWA OBYWATELSKA, ALBAŃSKOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, TERMORENOWACJA, EUKARIOT, SYNTEZA, DYFUZJA, AGLOMERACJA, PUCHLINA WODNA, ZABYTEK, FIGURA RETORYCZNA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, SYSTEM POMIAROWY, PRZEMIANA IZENTROPOWA, ANTENA YAGI, AUSTRIACKI, IRANIZACJA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, SELEKCJA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ASYMILACJA, WINIFIKACJA, IDIOMAT, BĄBEL SPEKULACYJNY, KOLOKACJA, FRASIK, DYKTANDO, MYLONITYZACJA, ?GRADACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RURALIZACJA proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 11 lit.)
RUSTYFIKACJA proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RURALIZACJA
proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 11 lit.).
RUSTYFIKACJA
proces polegający na przenikaniu elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miast (na 12 lit.).

Oprócz PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PROCES POLEGAJĄCY NA PRZENIKANIU ELEMENTÓW KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI WIEJSKIEJ DO MIAST. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x