JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYB to:

jeden z zębów, elementów koła zębatego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYB

TRYB to:

kategoria gramatyczna (na 4 lit.)TRYB to:

jeden z typów skali muzycznej (na 4 lit.)TRYB to:

sposób działania czegoś; sposób, czasami określony przepisami, w jaki np. sprawa jest prowadzona (na 4 lit.)TRYB to:

koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn (na 4 lit.)TRYB to:

w harmonijce tonalnej: rodzaj skali, gamy, tonacji (na 4 lit.)TRYB to:

np. rozkazujący (na 4 lit.)TRYB to:

orzekający - nie w maszynie (na 4 lit.)TRYB to:

kategoria gramat. czasownika (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.859

NEREIDA, SKRZYDŁO, ATOMIZM, MUSZLA PIELGRZYMIA, NOSOROŻEC, ZESTRÓJ AKCENTOWY, PORZĄDEK JOŃSKI, MEZOATOM, OKAPI, RZEKOTKA OLBRZYMIA, NAZWA JEDNOSTKOWA, PUZZLE, LASKA, ŚCIANA, MAŁY RUCH GRANICZNY, JĘZYK HAUSA, KALETKA, SYSTEM FINANSOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA, POWTARZALNOŚĆ, MONOCENTRYZM, ROKIET CYPRYSOWATY, MIKROBIOTA, WIESŁAW, KRÓLIK DZIKI, ABU ZABI, WIENIAWSKI, SONDA INTERNETOWA, MAMUT KARŁOWATY, PIŁKA WODNA, WIELOSTYLOWOŚĆ, CLARKE, HUZAR ZWYKŁY, ASTURYJSKI, ŚLUZICE, NAZWA OGÓLNA, WŁADYSŁAW REYMONT, SPRZĄCZKA, DYSTONIA TORSYJNA, KRĄG KULTUROWY, KRAINA, BANK ZRZESZAJĄCY, SEMEM, DROGA BEZPRZETARGOWA, TERMORENOWACJA, NAT, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PODWOZIE, HÄNDEL, WAGNER, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, SUMA ZBIORÓW, CYNKOGRAFIA, CZYSTOŚĆ, RYTM, LEASING, HINAJANA, INDIAŃSKI, STOLARKA OTWOROWA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, KATASTER, TRYB, CZĘSTOKÓŁ, ŻARŁACZ LUDOJAD, ZESTAW, DZIEKOŃSKI, KARABINEK, GRZYB PRAWDZIWY, PRINCESSA, RICHTER, MASYW, WSPÓŁGRACZ, BLIŹNIACZOŚĆ, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ANGSTROM, AUSTRIACKI, KOŁA, NATAN, STRZAŁKA, SMERF, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, EUKARIOT, KOMPOZYCJA, BAJKONUR, ASTRA, ODCINEK, POROBNICA, BROŃ CHEMICZNA, THOMSEN, NIT, JELEŃ ALFREDA, POWTARZALNOŚĆ, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, TRAKTAT, HEIFETZ, OBERON, HETEROTIS, NEGATON, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, SALWINIOWATE, KWADRANT, EMMERSON, EUROPA, MECHANIZM KIEROWNICZY, OCIOS, SHEMICI, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, ANTENA YAGI-UDA, STROIK, PASEK NARZĘDZI, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, SKOK, GWINT ZŁĄCZNY, WOLNOBIEG, CZIRLIDERKA, TOWIAŃSZCZYZNA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, JĘZYK DARDYJSKI, ROPUCHY NOSATE, NUTRIOWATE, MATERIAŁ ZECERSKI, PUCH, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ZBLIŻENIE, ODBÓJ, CESJA NALEŻNOŚCI, OWCA GRUBOROGA, KONTRA, ICHTIOSTEGA, LUINI, AGRAFA, OCHRONA ŚRODOWISKA, GEN SPRZĘŻONY, KRATOWNICA, KWAS SIARKOWY, KONSTABL, KONWERGENCJA, ANANKE, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, BAUHIN, SOLO, GWIAZDKA, ZAKLINIEC, KOŁA, ZESTRÓJ, TRYB, FUNKCJANA, PORÓD NATURALNY, HELIKOPRION, FRYBURG, NERW KRTANIOWY, PIERÓG, PETTY, SWERCJA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MORGA, KURHAN, INTEGRACJA, SPAW, SINOPE, KARTACZOWNICA GATLINGA, MOKASYN HIMALAJSKI, JEDNOŚĆ, DARON, BINI, NIEKOMPLETNOŚĆ, WYRAK, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, DUBAJ, KOREAŃSKI, JEDEN, KANGUR OLBRZYMI, JELEŃ BIAŁOWARGI, OKSOKWAS, ZLEWKA, METASEKWOJA, ARYSTOTELES, BLASZKOWIEC, BARWA PODSTAWOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, FOBOS, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, ETIOLOGIA, MONOPOL NATURALNY, POLE BRODMANNA, CUVIER, OBWÓD SCALONY, SSAK JAJORODNY, BUDOWANIE, LUJEK, TANDEM, ZESTAWIK, WIDEOROZMOWA, DYSOCJACJA, PROPORCJA, BIEG BEZPOŚREDNI, WYBIEG, SKOK PĘTLICOWY, ANALOG, ZAMEK, MIRANDA, UKŁAD PIASECKIEGO, CIEPŁO, LIMMU, ŁĘK TYLNY, LINDROS, UKŁAD, SINGIEL, TRÓJKROK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, PAKARANOWATE, BLOK, KRYZA, UCIOS, HALOGENOPOCHODNA, PRZETARG OFERTOWY, BEZNÓŻKOWCE, ALERCE, JĘZYK WU, DENTYSTA, DUJKER MODRY, AMALTHEA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PIERCE, CALLISTO, IDIOM, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KRÓLIK, GIEROWSKI, GORCZYŃSKI, SZESNASTKA, HOPKINS, CHAGALL, GEOGRAFIA FIZYCZNA, NALOT FALOWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SILMARIL, KĄTOZĘBNE, OTWÓR KULSZOWY, SUMA PROSTA, RAMIENICA KOSMATA, DŁUTAK, RACJONAŁ, GMATWEK, RAK, RAMIENICA OMSZONA, ASYMILACJA FONETYCZNA, KARETKA REANIMACYJNA, NAKŁADKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PROGRAM, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, STACJA, RABUNEK, OCZKO, ROMB, NORNICA RUDA, KOMITAS, SANSSOUCI, REPARACJA, PETEINOZAUR, KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBRZĄDKU ORMIAŃSKIEGO, OBWÓD ELEKTRYCZNY, GADOCHA, GWAJAKOWIEC, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, JEDENASTKA, BREAKDANCE, ŁĄCZNIK, WIELOETATOWOŚĆ, KIT, AKSJOMAT PASCHA, NIPKOW, KLIMAT KONTYNENTALNY, REMBRANDT, WIELOETATOWOŚĆ, TARANTINO, CYNKOTYPIA, GRZBIETOPŁAT, PSYCHOSOCJOLOGIA, BUXTEHUDE, POSTKOLONIALIZM, MIĘSIEŃ POCHYŁY, CYBIS, KUCHMISTRZOSTWO, ZESTAW, UKŁAD DYSKRETNY, OHIO, OPERA BUFFO, ZACISK, PRZEKŁADNIA PASOWA, ARIEL, HENTAI, ROPUCHY STRUMIENIOWE, KÓŁECZKO, WIDELEC, NATORP, ?TABLICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYB jeden z zębów, elementów koła zębatego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYB
jeden z zębów, elementów koła zębatego (na 4 lit.).

Oprócz JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - JEDEN Z ZĘBÓW, ELEMENTÓW KOŁA ZĘBATEGO. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x