DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IDIOM to:

dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 5 lit.)IDIOMAT to:

dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 7 lit.)IDIOMATYZM to:

dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IDIOM

IDIOM to:

dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 5 lit.)IDIOM to:

problem dla tłumacza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.383

KASZMIR, NIEPOKORNOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, POKŁAD STATKU, KONTUR, JEDNORAZOWOŚĆ, WSZY, HALOGENEK ALKILOWY, HISZPAŃSKIE BUTY, REDOWA, HOL, ŚLICZNOŚĆ, KRECIK, OBRĘCZ, RADA PRACOWNICZA, AGNOZJA CZUCIOWA, ŁAŃCUSZEK, CYTOSTATYK, PORÓD NATURALNY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SKARPETKA, ANONEK, DATOWNIK, DEALER, KŁĄB PSZCZELI, FECHTY, OWAD, WYSYP, GALISYJKA, GLOTTODYDAKTYKA, MROŹNIA, JEDWAB, FILM WOJENNY, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, EDYKUŁA, NERW ODWODZĄCY, OSIEMNASTY, SPLĄTANIE, ROSZCZENIOWOŚĆ, DOKUMENT, ŁASICA, WOJSKA PANCERNE, WÓZEK, SYDEROFIR, NAWIETRZNIK, ZANIECZYSZCZENIE, TYROMANCJA, JAKUBKA, ŚMIGŁO, REKRUTER, TREND ROZWOJOWY, ENERGIA GEOTERMICZNA, RÓJKA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, BEŁT, PRZEWÓD SĄDOWY, CHOŁODEĆ, IMIGRACJA, SNIFFER, MARINA, KARAWANA, BOCZEK, PUCHLINA WODNA, STRATEGIA, KABRIOLECIK, DWUDZIESTY DRUGI, MATA GRAWITACYJNA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, PRAWO GŁOSOWE, HOHENZOLLERNOWIE, BODZIEC PROKSYMALNY, TAKT, REGENERATOR, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, MUSZTARDA SAREPSKA, ESKONTO, GRUSZKA, WOREK, PRZEPITA, SYFON, BOOROOLA, SĄD I INSTANCJI, BON VIVEUR, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KASETOWIEC, EUDIMORFODON, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ŻUŻEL, DNO, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, MAKSYMALIZM, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, WOK, UTYLITARYZM, RZEMIOSŁO, WYCINEK, JAMRAJ BRUNATNY, PRZEGUBOWIEC, PEDIATRIA, OMLET, NORMANDZKI, ANTROPOLOGIA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, STRZAŁKA, ZAWORA, AKREDYTACJA, PLASTYKA, PARAPECIK, MAJĘTNOŚĆ, JEJMOŚĆ, EDYTORSTWO NAUKOWE, OBRÓT PIENIĘŻNY, WIERZCHNICA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ROZNOSICIEL, POTĘPICIEL, TRUTEŃ, ROZBITEK, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KLINKIER, SCHLANIE SIĘ, KOMBAJN ŚCIANOWY, MAJOWY ROBOTNIK, BALDACHIM, ADOPCJA, LENIWCE DWUPALCZASTE, GOLARZ, BAREŻ, LASKA, ASOCJACJA GWIAZD, FUZJA POZIOMA, RYNEK HURTOWY, RATA BALONOWA, FRANCISZKANIZM, SZAROWIPTERYKS, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ŻUBR WĘGIERSKI, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ŻAŁOSNOŚĆ, OSTATNIA WIECZERZA, NARZUT, RZECZPOSPOLITA, IMPREGNATOR, DWUZŁOTÓWKA, ZAPITA, ŁADOWACZ, MASZT, EWOLUCJA MOLEKULARNA, ISTOTA SZARA, SPRAWDZIAN, LOGIKA FORMALNA, GEST, RAZ, POSTERUNEK, ZDOBYWCA, ŻAŁOBA, PASO PERUANO, KORBACZ, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, MONTAŻYSTA, NIECHLUJA, HACJENDA, KAWALER, BOHATER LIRYCZNY, AMPUŁKA, MIKROMETR, RUMSZTYK, CECHA, TABUIZACJA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, WSPORNIK, SIŁA NOŚNA, KOBYŁA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, MELIORACJA WODNA, ESSEŃCZYCY, SILNIK TŁOKOWY, AUTOMORFIZM, INSTRUKCJA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OSIEMNASTKA, SŁOWO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, OCHRONNIK, PRZESTRZEŃ LINIOWA, WSPÓŁUCZENNICA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SIŁACZKA, BASEN, PRACOWNIK FIZYCZNY, CZĄSTECZKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ALLOMETRIA, CZASZA, KARP PO KRÓLEWSKU, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ZGŁAD, RYBA KOPALNA, BETONKA, GILOSZ, SŁUPISKO, WIATROWNICA, CHROBOTEK, ROZKŁAD, OSŁABIACZ PODRZUTU, MROŻONKA, ŁAMANY DACH POLSKI, WIRUS POLIO, DECERNAT, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, PRAGMATYKA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KONTROLER, PLACÓWKA RODZINNA, KAPELUSZ, BIS, KOMPETENCJA MIĘKKA, PISMO URZĘDOWE, NIESTEROWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ŚLIZGAWKA, SILNIK SPALINOWY, WĘŻOWNIK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PORT, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, SZLACHTA CHODACZKOWA, KOD KRESKOWY, WIELKA JEDNOSTKA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, KONFERENCJA, KNEDLE, MIESZALNOŚĆ, ŁUSKOWCE, WIDZENIE MASZYNOWE, VALLA, WZROST ZEROWY, AUT BRAMKOWY, DREWNO WCZESNE, MINOGOWATE, CZYNNIK PRODUKCJI, KLAWISZ NUMERYCZNY, JACHTKLUB, GRZYB NADRZEWNY, CHUJÓWKA, POMADKI, PIERÓG, CYKLOP, CENA SKUPU, REDAKTOR NACZELNY, MODLITEWNIA, UCHWYT, NAFCIARSTWO, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, RADIOBIOLOGIA, GAZOWY OLBRZYM, PIECZONKA, KOZAK, PÓŁCIEŃ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ABERRACJA, IRANIZACJA, BUŃCZUK, WZNOWIENIE, LAND, WIECHA, TAROK, MARKER NOWOTWOROWY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BOLSZEWIZM, MAŁY PODATNIK, KUSZYK, WIGILIA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, GUMBAD, DINODONTOZAUR, KOMUNA, STYLON, ŻABA LEOPARDOWA, WERSYFIKACJA, JĘZYK KENTUM, MASALA DOSA, CHOROBA PROMIENNA, CYMES, STRYJOSTWO, HORYZONT, WYDZIAŁ, CZWARTY ŚWIAT, KLAKSON, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, SYLWETKA, OBIEG SYNODYCZNY, PAKOWACZ, KOROZJA BIOLOGICZNA, ?PODSADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IDIOM dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 5 lit.)
IDIOMAT dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 7 lit.)
IDIOMATYZM dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IDIOM
dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 5 lit.).
IDIOMAT
dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 7 lit.).
IDIOMATYZM
dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 10 lit.).

Oprócz DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - DWU- LUB WIĘCEJWYRAZOWE POŁĄCZENIE, KTÓREGO ZNACZENIA NIE DA SIĘ SPROWADZIĆ DO SUMY ZNACZEŃ JEGO ELEMENTÓW SKŁADOWYCH. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x