SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYWAK to:

szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYWAK

PŁYWAK to:

mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 6 lit.)PŁYWAK to:

specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 6 lit.)PŁYWAK to:

drapieżny chrząsz z rodziny pływakowatych (na 6 lit.)PŁYWAK to:

urządzenie regulujące poziom paliwa w gaźniku (na 6 lit.)PŁYWAK to:

spodnia część podwozia wodnopłatowca w kształcie łodzi (na 6 lit.)PŁYWAK to:

wodny, latający chrząszcz, tylne nogi przystosowane do pływania (na 6 lit.)PŁYWAK to:

kraulista (na 6 lit.)PŁYWAK to:

sportowiec w basenie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.959

BUŁGARSKI, WIROLOT, SKRAJNOŚĆ, WIELORAK, WANIENKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, WYPRAWA, KALKA, TUBING, MASWERK, KSIĘŻUNIO, DZIELNICA, LORDOSTWO, PŁYTKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PULPA, FILET, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ABRAZJA, SZUM, SŁAWA, FLANSZA, NACZYNIE, PROWENIENCJA, KOMORA MINOWA, PEŁNIA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, BUŃCZUK, MNICH, CHLAJNA, ELIPSA, LINIA MONTAŻOWA, DACH ŁAMANY, HIPOTEZA ZEROWA, DRAMATOPISARSTWO, KARETKA, PREFORMACJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, MELANIZM, GARMAŻERNIA, TRANSFUZJA KRWI, STOŻEK MORSE'A, ELIZJA, OPŁATA ADIACENCKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, POJEMNOŚĆ POLOWA, MAŁPA, OKRĘT HYDROGRAFICZNY, REDAKTOR NACZELNA, STRZYKAWKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, LEMONIADA, FROTAŻ, SALCESON, ZGRUBIENIE, SPITZ, ODWODNIENIE, STYL, SZTUKATERIA, PIRAT, ALTERNATYWA, PRZEPALANKA, LAS OCHRONNY, PRZEJRZYSTKA, ŁATA, SAMOWOLA, MONOGAMIA, BANIECZKA, GLIPTYKA, BANIA, NOBEL, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SALADA, KAPLICZKA, GRADUAŁ, PŁACHTA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, MESZEK, ZŁĄCZE, CENTURIA, FETYSZYZM, PIECHUR, KOMBATANT, KALKA JĘZYKOWA, MATERAC, KOMORA GORĄCA, KASA, PRZEWŁOKA, SLAJS, PILOT, KOPIA, ZIMOCHÓW, HETEROATOM, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SUBSTANCJA DODATKOWA, KUŹNICA, GÓRALSKI, ROBOTA GÓRNICZA, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, BABINIEC, ZMYWACZ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MOTYL DZIENNY, STRACCIATELLA, GUMIDRAGAN, SAMOPAŁ, TIOSÓL, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, OMFALOMANCJA, AUTOMAT, CIAPKAPUSTA, TOR REGATOWY, PYSZOTA, IZOLACJA, EMBRION, KASKADA, DEZASEMBLER, ABORCJA, TWÓR, BIOKOMINEK, GRODZA, WYŁĄCZNIK, BEZCZYNNOŚĆ, MOCZYDŁO, ZDRADLIWOŚĆ, LINIA WODNA, SIÓDEMKA, KOTŁOWNIA, TRÓJKĄT, ORNAMENT, BANK DOMICYLOWY, PRZEGRYZEK, KURHAN, KONTYNGENT CELNY, PUNKT ASEKURACYJNY, PAPROĆ DRZEWIASTA, PRZEDSIĘBIORSTWO, KOMORA, DŻINSY, TEST ATOMOWY, STOPIEŃ ETATOWY, TARCZA, PACHOLĘ, SPŁYW, KAPUSTA KISZONA, ŁAN POLSKI, ALARM POŻAROWY, LINIA BRZEGOWA, EPISKOPAT, SKRZYPOWE, ŁUPIEŻ PSTRY, SCENARIUSZ, KOMPENSACJA, NASIONNICE, RĘKAWICA, UKŁAD URBANISTYCZNY, SZABER, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SEKS ANALNY, CZYSTKA ETNICZNA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, EROZJA WODNA, LESŁAW, DOROTA, OBRAZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, REKOMENDACJA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BEZWODNIK, TYGIEL, MEZOTERAPIA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, TAMA, NEKROPOLA, ŚWIETLISTOŚĆ, RYBOSOM, ZASIŁEK PORODOWY, BIEGUNKA, FRESCO, KOLORYSTYKA, ZBRODNIA, LUNETA, PANEL STEROWNICZY, OSTINATO, JELEC, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SEŁEDEC, KRYTYCZNOŚĆ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, PAROWANIEC, PARKIET, SZEŚĆDZIESIĄTKA, EKSPLOATACJA, SYNTETYK, MORENA CZOŁOWA, KOMPLIKACJA, ZNAK NAWIGACYJNY, REPRESOR, DZIEWIĄTKA, NOKAUT TECHNICZNY, SILNIK ZAMKNIĘTY, BATERIA, FORMANT, OBRĘCZ, MISTRZ, MYJKA, KROSNO, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, HEL, FALA, ARMSTRONG, MRÓWKA FARAONA, SNICKERS, BURT, KĄDZIEL, ŁZAWNIK, PÓŁGOLF, ACEFALIA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, BAGAŻ, ŚLUZA WAŁOWA, GRUPA ETNICZNA, MIĘTÓWKA, EWOKACJA, ROZPADLISKO, WALNE ZGROMADZENIE, PRESKRYPTYWIZM, WYCHÓD, OKULARY, MAGNES, KANAPKA, SZUBIENICA, ALASKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, CEMBROWANIE, RODAMINA, PROPAROKSYTON, GOŚCIU, ZGNIATACZ KCIUKÓW, WYRĘBA, MASKA, AFERKA, ŚLONSKI, DYSKIETKA INSTALACYJNA, LICENCJA PRAWNICZA, MOSH, TALERZ, MORWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZEWRÓT, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MASZYNA DO PISANIA, DRUK, WIDMO ATOMOWE, NOŻYK, KNEDLIK, PIÓRO, LAMA, CIERŃ, FERMENTOR, PENSJA, SEPTET, BALON, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, REPUTACJA, KANAŁ TEMATYCZNY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ZIELONE, JEZIORO ENDOREICZNE, DAUSSET, POLEWA, OBRUS, OPINIA, GÓRKA, BĄK AMERYKAŃSKI, DOKUMENT, MAPA HIPSOMETRYCZNA, KRUCHAWECZKA, SZKŁA, RUSKI, DELFIN RISSO, STEREOTAKSJA, UPRZĄŻ, UNDERGROUND, BUJOWISKO, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, TERAPIA ODRUCHOWA, PRAWNICTWO, SUPERKOMBINACJA, BRZOZA OJCOWSKA, ŚMIECIARZ, OBSTRUKCJA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ?OGRÓDEK DZIAŁKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYWAK szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYWAK
szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 6 lit.).

Oprócz SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast