TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRĄBKA to:

Tubaria (W.G. Sm.) Gillet - rodzaj grzybów należący do rodziny strzępiakowatych (Inocybaceae); rosną na próchniejącym drewnie lub na ziemi, na leżących lub zagrzebanych kawałkach próchniejącego drewna (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRĄBKA

TRĄBKA to:

instrument dęty blaszany; najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne (na 6 lit.)TRĄBKA to:

haustellum, proboscis - wieloznaczny termin stosowany w zoologii dla określenia wydłużonego, nieparzystego przydatku na głowie niektórych zwierząt, głównie bezkręgowych, zazwyczaj połączonego z otworem gębowym i służącego do pobierania pokarmu (na 6 lit.)TRĄBKA to:

niewielkie urządzenie wzmacniające dźwięk (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.981

ŻYWOTNIKOWIEC, ILUZJA PIENIĄDZA, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, SARDELA AUSTRALIJSKA, ZEBRA GREVY'EGO, SZNUR, LESZCZ, PLURALIZM, GÓRNE, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, MANDAT, SOS, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SIOSTRZYCZKA, POMORSKI, STROIK, WSPOMAGACZ, METRYKA, RECEPTARIUSZ, ZATOKA, CHIMERA, NOPCSASPONDYL, STYL, KATAPULTA, CZOŁOCZUB CZERWONOOKI, OSNUJA CZERWONOGŁOWA, STERYLNOŚĆ, NADSCENIE, ODPŁYW, SZUM NADMIAROWY, HURTNICA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, MURENA BRUNATNA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, CEBULICA TRÓJLISTNA, HEDWIGIA RZĘSOWATA, SZPULKA, PĘTLA, GWARA, PRZESTĘPNOŚĆ, LODOWIEC GRUZOWY, WSZYSTKOŻERCA, ANAKONDA PARAGWAJSKA, ALOZA CHIKORA, ALARM BOJOWY, CZEK IMIENNY, OSIOŁ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, MROK, MYSZ PANCERNA, MARA, CIASTO MAKARONIKOWE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KRĄP, GŁODÓWKA, REN, PRZEKRASEK, TRZMIEL SZARY, ASTER ZWISŁY, KRATER PASOŻYTNICZY, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, PRZEDZIAŁ, TKANKA STAŁA, DROŻNOŚĆ, WOLE OCZY, KOŃ KIŃSKI, SKROBAK ALPEJSKI, OSIEMDZIESIĄTKA, GARBOWNIK, OBCHODOWY, ESKONTO, PODGRZYBEK, ZŁOTOWŁOS, FOSA, ŁYSAK, KOŁO, WYJEC PŁASZCZOWY, KUKUŁKA, CHWASTNICA DROBNOKŁOSOWA, KUSACZ, IRGA BŁYSZCZĄCA, CZASZA LODOWA, DZWONECZNIK, KANGUR RUDY, DEMONSTRACJA, JESION WYNIOSŁY, STACJA, SKUTOZAUR, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PROPAGANDA, POSIADACZ ZALEŻNY, POTRÓJNOŚĆ, POJAZD SILNIKOWY, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, WAHADŁÓWKA, KOSZATNICZKA, MATKA, OBRAZ, HADIS, GŁOWICA KONWENCJONALNA, OBJAW, PÓŁKA SKALNA, MLECZAJ LEPKI, GRUBODZIÓB, PLATFORMÓWKA, UKŁAD FIZYCZNY, REN, KRAN, TEŚCIK, ZROSTNICZEK SKALNY, UJĘCIE, PARALELIZM, KLIMAKS, OCZKO, SKOCZKOWCE, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, BILBIL KRESKOUCHY, KONSOLA STEROWNICZA, CZOPEK, KACOWE, KOCHAŚ, ŻABA ROGATA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, LIDER, FUTURE SIMPLE, KASZTANÓWKA PRĄŻKOWANA, MISIURKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, PIÓROPUSZNIK, TURZYCA ŚCIŚNIONA, STROIGŁA CHIŃSKA, KINO, FIGURA, ANTIDOTUM, CZARNA KSIĘGA, TORFOWIEC, FORMACJA SKALNA, ŚWISTAK MENZBIERA, PARMA, OBSUWISKO, SAMOCHÓD OPANCERZONY, BARCZATKA SOSNÓWKA, ZWÓJKA, PINGWIN ADELI, KUSACZ BIAŁOOKI, STROIGŁA, BOŻODAJNIA, OPERATOR KABLOWY, PAWIAN CZAKMA, WSCHÓD, WIELKOŚĆ SKALARNA, TURNIURZYK SAWANNOWY, RUMIANEK, ŻEGLUGA, SIKORA UBOGA, RZAZ, SZAKŁAKOWATE, SONIFIKACJA, ARMILLA, TĘCZANKA NIEBIESKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WZIĘCIE POD WŁOS, SZAŁAŚNICTWO, MUŁ, KACZKA KRAKWA, TRYMETR JAMBICZNY KULAWY, UNIFORM, SYSTEM ZARZĄDZANIA, WARIACJE, KOPALINA SKALNA, KURTOKRASKA RUDOGŁOWA, PARAGRAF, FENKUŁ WŁOSKI, ROŻENIEC, JUJUBA, KARAZJA, TŁUMIK, PRAKTYKA, RĄCZNIK, SKOCZ GRZEBIENIASTY, SARDYNOPS, PEGMATYT, KWATERA GŁÓWNA, RADIESTETA, CZAGRA SZARA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ELEKTROLIT, CIASTO TRZECH KRÓLI, SOSNA MASSONA, GAELICKI, GŁADŹ, SARONG, SIERPIEC, BEDŁKA FIOLETOWA, MAŁGORZATKA, WÓZEK, KARB, PSTRĄŻEŃ SREBRZYSTY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, MORENIA PAWIOOKA, KORMORAN WSPANIAŁY, WODNICA KAMERUŃSKA, KWILAJA, SYSTEM ZNAKOWY, ZANOKCICA KLINOWATA, PODSADNIKOWCE, KOLACJA, TORFOWCE, GAMBIR, SWÓJ, JACK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, BAR MLECZNY, TRZMIEL RUDOSZARY, KATAPULTA, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, SKRZYDLATE SŁOWO, PIERÓG KARELSKI, CUGOWIEC, ODKOS, PLEZJOZAURY, PATOGENNOŚĆ, STREFA BUFOROWA, WIATR KATABATYCZNY, APOLOGIA, OBIEKT, ŚNIEŻYCZKA IKARYJSKA, ZATRWIAN, ASTER LANCETOWATY, DZIECINA, PSIZĄB BIAŁAWY, OKRAJKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CZYNNIK BIOTYCZNY, BATRACHOGNAT, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, USZAK, DOM WOLNOSTOJĄCY, MATECZNIK, ZŁOTOLOTEK, NEKTAROJAD MALUTKI, ERA PALEOFITYCZNA, WESTFALKA, KRZAKÓWKA SZAROGŁOWA, WIOŚLAK, DRZEWO RÓŻANE, GAZ BOJOWY, SZAL, SZAFRAN INDYJSKI, BEZLIST OKRYWOWY, DELFIN UZDECZKOWY, BURZYK OKULAROWY, GUAWA, KIJAK, KALANDRINIA, GRUSZA SYRYJSKA, WELON, KORMORAN MODROGARDŁY, STOLIK, BASZŁYK, ALEKTROZAUR, WOMBAT SZORSTKONOSY KREFFTA, LIMBA SYBERYJSKA, ALARM POŻAROWY, KREMÓWKA, ZIOŁO, ODPŁYW, SŁUŻALCZOŚĆ, FACH, KIOSK, BARBET, ZĘBORÓG PURPUROWY, NORNIK ZWYCZAJNY, LOFIKS, FUNKCJA, BUZA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, BOCZNOTRZONOWIEC, FLAKONIK, BIAŁOCZÓŁKA, OWCE, LĄDZIEŃ, SENTYMENT, SZCZĘTKA, AKADEMIA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, STÓŁ, PAROWANIEC, ŚWIEŻAK, APOGEUM, WĘŻYNKA, PATRIARCHALIZM, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, BOROWIAK KANADYJSKI, ŁAWA KOMINIARSKA, ?SALAMANDRA ŹRÓDLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRĄBKA Tubaria (W.G. Sm.) Gillet - rodzaj grzybów należący do rodziny strzępiakowatych (Inocybaceae); rosną na próchniejącym drewnie lub na ziemi, na leżących lub zagrzebanych kawałkach próchniejącego drewna (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRĄBKA
Tubaria (W.G. Sm.) Gillet - rodzaj grzybów należący do rodziny strzępiakowatych (Inocybaceae); rosną na próchniejącym drewnie lub na ziemi, na leżących lub zagrzebanych kawałkach próchniejącego drewna (na 6 lit.).

Oprócz TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TUBARIA (W.G. SM.) GILLET - RODZAJ GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY STRZĘPIAKOWATYCH (INOCYBACEAE); ROSNĄ NA PRÓCHNIEJĄCYM DREWNIE LUB NA ZIEMI, NA LEŻĄCYCH LUB ZAGRZEBANYCH KAWAŁKACH PRÓCHNIEJĄCEGO DREWNA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x