TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOTEZA GAI to:

teoria zakładająca, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować optymalne warunki do życia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.029

IKAR, KSEROFIT, PIEŃ, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, GHOUL, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, OSTADE, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, PERYGEUM, KATAKLIZM, ANTROPOIDY, ŻNIN, PEŁNIA, VIKING, MIECHERA, KOSZT ALTERNATYWNY, GRABARZ, SKIOFIT, WALE GŁADKOSKÓRE, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, ATM, GAŁĘZIAK, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, NAUKI O ZIEMI, TEORIA, DOŻYWOCIE, EKIPA, WAPER, ARCHEOLOGIA, MIKRORZEŹBA, SIAD KLĘCZNY, NIEBOSKŁON, ZESPÓŁ WOKALNY, DELTA, SZNUR TYLNY, EKWIPARTYCJA, JAMRAJ, SSAKI ŻYWORODNE, DELFIN ZWYCZAJNY, PROMIENIOPŁETWE, PION, DENIS, WARUNKI, PARKIETAŻ PENROSE'A, SZAKAL, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, PSZCZOŁA SKALISTA, TEORIA DESKRYPCJI, PAJACYK, TEORIA GALOIS, DRZEWNICA GÓRSKA, IKONA, JĄDRO ZIEMI, APOLLIN, SKALA INWERSJI, DZIAŁOSZYN, POZWOLENIE EMISYJNE, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, STRATYFIKACJA, MURARKA OGRODOWA, KALEB, HYGROPSAMMON, ROK, POLE, MAKSYMA, ERA EOFITYCZNA, WSPÓLNY CZYNNIK, MACIERZ ALTERNUJĄCA, WYWIAD, KRETOWATE, JAMRAJ, HALLEY, MORFOGENEZA, OZONOSFERA, LAKONIZM, INSTYTUT ŚWIECKI, HIPOTEZA SUSLINA, TEORIA REKURSJI, MIASTO WOJEWÓDZKIE, KORYTARZ, ISTOTA NADPRZYRODZONA, PREFERENCJA, CHRZĄSTKA, REAKCJA NIEODWRACALNA, KLEPISKO, MEZOZAURY, PROCES EGZOGENICZNY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, BANDA, KEM, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, HIPOTEZA HANDICAPU, HELIOCENTRYZM, SŁONIOWATE, RATOWNIK MEDYCZNY, WSTRZĄS TEKTONICZNY, NOMADYZM, CZAPLA BIAŁA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, GIMNASTYKA, HOMOSFERA, EPIFIT, RZEŚKOŚĆ, NOOSFERA, PALEOKLIMATOLOGIA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, EROS, PORTINARI, GĄSZCZAKI, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KASZTELANIA, ODPRAWA WARUNKOWA, METAMORFIZM WSTECZNY, ZWIĄZEK KOMUNALNY, PACAN, LEPILEMUROWATE, ROZWÓJ ZALEŻNY, PARÓWA, TEORIA GIER, ŚRODOWISKO, KOSTNIAK KOSTNAWY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, DZIURA, APEL, GAWORZENIE, RELACJA TOTALNA, PASYWIZM, EKONOMIA ROZWOJU, MONOLOG WEWNĘTRZNY, TRZĘSIENIE ZIEMI, MEDIACJA, PUNKT, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PASTICCIO, OGNISKO RODZINNE, CZERNIK, OLEWACTWO, RYBA DRAPIEŻNA, NECEL, GRÓB, PROTISTY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZERO BEZWZGLĘDNE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BYŁA, KARA GŁÓWNA, ZWEIG, WIARA, AKTUALIZM, TREN, DRIAKIEW, RYBY SŁODKOWODNE, ZESKOK, PLASTYKA, WALLAROO CZARNY, ANTYSZACHY, KRETOWINA, STEROWANIE OPTYMALNE, FUNKCJANA, FALANDYZACJA, MINUTA CISZY, MEZOSFERA, ELIKSIR ŻYCIA, EWOLUCJA KASKADERSKA, GÓRNE, TRIUMWIRAT, RAPTULARZ, BAZA ORBITALNA, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, UKŁAD ODOSOBNIONY, IZOTROPOWOŚĆ, STERN, BŁĘKIT, JEZIORO EUTROFICZNE, KARSIN, GRUNT, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, HUCZEK, MINERSTWO, SZKLANKA, EKOSFERA, OSTRY BRZUCH, ŚNIEG, SYLIKON, AMADJUAK, BRONA KOLCZASTA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, DOM, OSTATECZNOŚĆ, PARTNERKA, SKLEROMOCHL, DOBROSTAN ZWIERZĄT, TAKTYKA, ŚWIATOWOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, JESIOTR KASPIJSKI, PROFESJA ZAKONNA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, DZIOBAK, MURGER, CWENARSK, CYKL HYDROLOGICZNY, MIKROELEMENT, EKOLOGIA, PRACA WYJŚCIA, GEOLOGIA REGIONALNA, RUGI, PRZEŻYCIE, KUTYKULA, POSEJDON, BON VIVEUR, MIKROFON CEWKOWY, KRZYŻYK, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GAŁĄŹ PRAWA, EKLOGA, ĆMA, GRUDA, DELFINY OCEANICZNE, OKRĄG OPISANY, SZKARADZIEJSTWO, PROBANTKA, ZMOWA CENOWA, KOMBINATORYKA, WSTRZĄS, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, GOŁOLEDŹ, COOK, LEMIESZ, ZNAK TOPOGRAFICZNY, BIEDOTA, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, LĄDZIENIE, TRZYDZIESTOPAROLATKA, ROCKOWIEC, MECHANIKA KWANTOWA, RYBY KOPALNE, UBÓSTWO, DIONIZYJSKOŚĆ, ETOS, AMNEZJA DZIECIĘCA, GNOJOWNIK, OTW, DZIENNIK ODBIORCZY, CAŁOŚĆ, AINTELEKTUALIZM, BOWLS, PAK LODOWY, RYBA AMFIDROMICZNA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KROCZKI, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, MONOCENTRYZM, JEŁOP, ATOMIZM, DRENAŻ MÓZGÓW, WODY ŚRÓDLĄDOWE, DEPRYWACJA RELATYWNA, BAGNIK, GALAGO, CIŚNIENIE STATYCZNE, TEORIA STRUN BOZONOWYCH, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, KOSMOS, DROBNICA, ŚMIERĆ KLINICZNA, GŁOWICA REWOLWEROWA, EMMERSON, EBNAR, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, KOZIOŁ OPOROWY, POLITYKA KURSOWA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, HUNCWOT, TRASZKA GRZEBIENIASTA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, AKTYNOMETRIA, PIEŃ MÓZGU, RZEŹWOŚĆ, CHEMOAUTOTROFIA, EXPLORER, GIPSOTEKA, PAŁANECZKA MAŁA, OKNO TEKTONICZNE, DOM OTWARTY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PUZZLE, ŻÓŁTY ALARM, STRAŻ, FOLBLUT, ZASIEW, REZONATOR, FUNDUSZ SOŁECKI, AGLOMERACJA, ?NASTROSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.029 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOTEZA GAI teoria zakładająca, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować optymalne warunki do życia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOTEZA GAI
teoria zakładająca, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować optymalne warunki do życia (na 11 lit.).

Oprócz TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TEORIA ZAKŁADAJĄCA, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY ŻYJĄCE NA ZIEMI DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE, ABY ZACHOWAĆ OPTYMALNE WARUNKI DO ŻYCIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x