REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATONOGI to:

Remipedia - gromada skorupiaków (Crustacea) opisana na podstawie okazów kopalnych; w roku 1979 odkryto pierwsze współcześnie żyjące łopatonogi; do tej pory poznano nieco ponad 10 gatunków żyjących obecnie, zamieszkują one głównie Karaiby i Australię, wszystkie współczesne gatunki są ślepie i żyją w głębokich jaskiniach wypełnionych wodą morską (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.241

INTUICJONIZM, WZNIESIENIE, SPAWĘKI, HEMOROID, KONGRES WIEDEŃSKI, WERBENOWATE, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, CHOINA, WIERTŁO DZIAŁOWE, CIENKOPANCERZOWCE, FALANGA, KUWETA, SODA, POMAK, DEBLISTA, PROFUNDAL, WOSK MONTANOWY, CZERWONA KSIĘGA, PÓŁKA SKALNA, CHARTER, NATRYSK, TAHITI, RAK PRĘGOWATY, PORTRET PAMIĘCIOWY, ŻYWICZLIN, KIELICH, ZAWAŁA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, PODSZEWKA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GORYCZKA, PREFEKT, FREEGANIN, KORMORAN SROKATY, TAWROSZ, LASONOGOWATE, BORAKS RODZIMY, PUSTOROŻCE, BANAN, BIODOSTĘPNOŚĆ, SAAB, WĄSONÓG, GERBILE, PETRELOWATE, ORKA, RATTAN, PSZCZOLINKI, AGUTIOWATE, BEZPŁUCNIKOWATE, KRZYŻAKOWATE, KONWERSJA, VIVALDI, PARZYSTOKOPYTNE, KRYL, REPETYCYJNOŚĆ, LUGIER, SZYNSZYLA DUŻA, KARNY, LANCER, MAKADAMIA, IGUANA, PAŹDZIERNIK, TANIEC BRZUCHA, BASZTA, IRS, WZORZEC UMOWNY, MANAT AZERBEJDŻAŃSKI, SKOCZNIA NORMALNA, JEŻ MORSKI, E-POCZTA, UŁANKA, PAJĘCZAKI, REOFILE, KIOGA, RYBOŁÓWSTWO, BÓBR ZWYCZAJNY, SSAK MORSKI, BOTFORTY, ASYMPTOTA, EDAFOZAURY, MASECZKA, KARMAZYN, MUSZLOWCE, LEPTOPLEURON, CINQUECENTO, DOMINANTA STYLISTYCZNA, CEDRZYNIEC, POMELO, BARKAS, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, PARAGRAF, EMMERSON, DOM, CYKADA, GUZEK, CZERWONA SOJA, WĘGIERKA, ORGANDYNA, ZANOKCICA CIEMNA, KOCZKODANOWATE, DZISIEJSZOŚĆ, NASTROSZEK, CUKINIA, CRO-MAGNON, CHMIELOGRAB, KRONIKARZ, OGRÓD JORDANOWSKI, MIMETYZM, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, NAWIEWNIK, GWIAZDA NOWA, CHABLIS, PRZEROST, DZIĘCIOŁ, DYNIA, FUNKCJA OGRANICZONA, SYRYJSKI, ATEMOYA, GLIBENKLAMID, WESTERPLATCZYK, DOBYTEK, MYSZOWATE, CZYN LUBIEŻNY, ZLEW, CHROMOSOM PHILADELPHIA, PELONEUSTES, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ZARAZA, 126P, SLUP WOJENNY, DENDRORYNCHOID, COLE, KWOTA BAZOWA, ELYAN, CZAPLA BIAŁA, DRIAKIEW, PIERIEDWIŻNIK, KAZARKA, BOCIAN, BAWEŁNA, GRUPA TORSYJNA, GOLF, MIERNIKOWCOWATE, RODAK, PRZĘŚLOWATE, SERŻA, SEWELE, KABACZEK, SZYMPANS ZWYCZAJNY, PYCHA, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, WĘGORZOKSZTAŁTNE, PSALTERIUM, ZAKWAS, ORDOWIK, PIRAMIDA, ŻŁÓB, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PIŁKA NOŻNA, EKRAN WODNY, KEBRACZO, SKACZELE, HOTENTOCKI, KANWA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, PALEONTOLOGIA, MICZMAN, PANEW, GALICKI, WODY ŚRÓDLĄDOWE, BEZWODNIK KWASOWY, NASIĘŹRZAŁ AZORSKI, DZIEŃ, SKALA PODATKOWA, ZANOKCICA, TRACZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DOMEK, FREGATA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, KREODONTY, OŚWIETLENIE, PIRI-PIRI, LĄDZIENIE, PARWOWIROZA PSÓW, WODA-WODA, DŻIG, KRETOJEŻE, CZARNA WDOWA, MIODOJADEK OLIWKOWY, NEUROFIBRYL, CHILI, LAPILLI, ŻARŁACZOWATE, PARDWA, TUCERNA, ZASIEKI, GALASÓWKOWATE, AKLIMATYZACJA, MAPA KATASTRALNA, EPIFIT, BARWNIK NATURALNY, PRZEWIDYWANIE, GRUSZLA, SAŁATKA, DEDUKCJA, TRZECIORZĘD, AMAZONKA, AEDICULA, AMPUŁKA, SOŁOWJOW, WĘŻOWNIK, DWUPRZODOZĘBOWCE, KISZKA WĄTROBIANA, FLAMENCO, GUAWA, UKŁAD REGULARNY, CHLEBEK PSZCZELI, PTEROZAURY, BANANA SPLIT, RAZBORA, KANIUKI, KRASPEDODON, NORI, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, DŁUGOODWŁOKOWE, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, SPRZĄGLE, ŻABA ŚMIESZKA, KUPNO, PACHISI, GRAF KOMÓRKOWY, DOLINA RYNNOWA, BEZJĘZYKOWE, RYJEK, TORFOWIEC OSTROLISTNY, GAZELA, NORNICA RUDA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, PERSEWERACJA, BĄCZEK, DEREŃ, RACKA, CYKL PŁCIOWY, RUMIAN, KAHAŁ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ŚLEDZIOWATE, BRZOSKWINIA, MISA MARTWICOWA, LABIRYNTODONT, KRAŚNIK, SKRĘTKOWCE, BRZEG, OLSZA, MAŁPY SZEROKONOSE, STAWONOGI, KRONSELKA, STAŁY LĄD, SEAT, KOSZULA NOCNA, BAS-RELIEF, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, CHIŃSKIE CEREMONIE, JARMULKA, WORKOLOT KARŁOWATY, DOLOMIT, KUTYKULA, KISIEL, BEZŻUCHWOWCE, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, WARZYWO KAPUSTNE, STERNICZKA MASKOWA, MAIL, GRAB, TEFF, KOTIK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SZADOK, GWARA LUDOWA, LOBO, JAMÓN IBÉRICO, KNOT, REJESTR OKRĘTOWY, PORĘCZE, PRĘDKOŚĆ FALOWA, OKAPI, MYSZOŁÓW, NOSOROŻEC BIAŁY, DRZEWO CHLEBOWE, ZASKARŻENIE, NUTRIOWATE, RAK SZWEDZKI, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, TORFOWCOWATE, ?JURA BRUNATNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATONOGI Remipedia - gromada skorupiaków (Crustacea) opisana na podstawie okazów kopalnych; w roku 1979 odkryto pierwsze współcześnie żyjące łopatonogi; do tej pory poznano nieco ponad 10 gatunków żyjących obecnie, zamieszkują one głównie Karaiby i Australię, wszystkie współczesne gatunki są ślepie i żyją w głębokich jaskiniach wypełnionych wodą morską (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATONOGI
Remipedia - gromada skorupiaków (Crustacea) opisana na podstawie okazów kopalnych; w roku 1979 odkryto pierwsze współcześnie żyjące łopatonogi; do tej pory poznano nieco ponad 10 gatunków żyjących obecnie, zamieszkują one głównie Karaiby i Australię, wszystkie współczesne gatunki są ślepie i żyją w głębokich jaskiniach wypełnionych wodą morską (na 10 lit.).

Oprócz REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - REMIPEDIA - GROMADA SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA) OPISANA NA PODSTAWIE OKAZÓW KOPALNYCH; W ROKU 1979 ODKRYTO PIERWSZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE ŁOPATONOGI; DO TEJ PORY POZNANO NIECO PONAD 10 GATUNKÓW ŻYJĄCYCH OBECNIE, ZAMIESZKUJĄ ONE GŁÓWNIE KARAIBY I AUSTRALIĘ, WSZYSTKIE WSPÓŁCZESNE GATUNKI SĄ ŚLEPIE I ŻYJĄ W GŁĘBOKICH JASKINIACH WYPEŁNIONYCH WODĄ MORSKĄ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x