MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESIERKA to:

miesiarka, Megachile - rodzaj owada z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) z rzędu błonkoskrzydłych, w Polsce reprezentowany przez ok. 20 gatunków, z których największe osiągają prawie 2 cm, ale większość ma około 1 cm; samice zbierają pyłek kwiatowy na szczoteczkę brzuszną na spodzie odwłoka, przy okazji zapylając wiele roślin, w tym wiele motylkowych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.264

PRZERZUT, TRZASKACZE, EDYKUŁ, NOROSZ ZIEMNY, JEDNOSTKA CZASU, BAMBUS, TORFOWIEC ODGIĘTY, GNIAZDÓWKA, JANCZARY, ZIELONA KARTA, SZLACHTA, WŁODARZ, LANGUR KSIĄŻĘCY, WCIĄGARKA, JODYNA, GRAETZ, BAŻANT, WĘGORZOWATE, PARAPETÓWKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DRABINIAK, KLASA ŚREDNIA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, KRAKUSKA, FREZJA ODGIĘTA, DELFIN SZARY, BONITO, WIĄZANIE ATOMOWE, KAPTURNICA, KAPITUŁA KOLEGIACKA, KAPUSTA BIAŁA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, JAJKO, POLNIK PÓŁNOCNY, SZANTA, BĄCZEK CIEMNY, CZERNIEC, KREDYCIK, CIS WALLICHA, AUROR, PŁAZY OGONIASTE, SOSNA ZWYCZAJNA, KAMERDYNER, JAJCE, SILNIK, ŚLUZ SZYJKOWY, AŻUR, WIÓR, BIGBIT, SAMOCHÓD POŻARNICZY, WKRĘTAK, PETREL CIEMNY, ŻBIK, KORALODZIÓB, POROSTNICA, EUGLENA ZIELONA, BARCZATKA RYMIKOLA, OŚCOWATE, ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA, IMMUNITET SĄDOWY, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, LASONOGOWATE, PANEK, SZYNSZYLA MAŁA, BEKAŚNICE, MIT, PIECZYWO CHRUPKIE, NIRWANA REZONANSOWA, PODPÓR, KAPUSTNA PALMA, KĄT SKIEROWANY, MAHAWANSA, BILBIL PLAMISTY, PRZYSŁÓWEK, KWEZYTOZAUR, POZIEWNIK, ALUMINOGRAFIA, JEŻÓWKA, KOSODRZEWINA, FOKA, GRZYB ZIARNISTY, KUKUŁKA, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, ZABÓR, ROGATNIK BIAŁOGARDŁY, WCIORNASTEK, SIERPOWIEC WŁOSOLISTNY, KOCZOWNICE, RACZEK, ETYL, OBLIGACJA MUNICYPALNA, KORDYLINA, BELLADONA, JOIK, MANEWR PRINGLE’A, SZWEDZKI STÓŁ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, BANKIWA, IBISOWIEC, JĘZYK PENDŻABSKI, HISZPAŃSKI, KIEŁŻ ZDROJOWY, SMERFETKA, KSIĄŻĘ, KÓŁKORODEK, STAŁA MICHAELISA, TWARDY DYSK, SZYPSZYNIEC, KOLIBER MODROGŁOWY, TAKSON MONOTYPOWY, ELEKTOR, CYPRYS WIECZNIE ZIELONY, SKANER, AKUCZI, OPCJA BARIEROWA, PARALELIZM, WIDŁOZĄB ZIELONY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KAPILARA, ENCYKLOPEDYZM, DANIEL, KAPTUR, STUDNICZKOWATE, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WIĄZANIE JONOWE, CZAPLA MASKOWA, LEKCJA POGLĄDOWA, ZASTAWKA, CHRZEST, TORFOWIEC ŚRODKOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŻÓŁW MALOWANY, PINGWINY, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, PROMIENNIK, ŁUK GRECKI, ZACHYŁKA ROBERTA, OSŁONKA, MAJTASY, RANIUSZEK, NARTEKS, MOKRADŁOSZKA, CZOSNEK DZIKI, DELFIN KRZYŻOWATY, KOSZT PROSTY, DYSZA, PANTERA, BEZ, WĄSONÓG, ZAPARZACZKA, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, OSET, WYWÓD GENEALOGICZNY, FENOLOGIA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CHOTOJ, MANGABA OLIWKOWA, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, LASONÓG ZACHODNI, WOLNY STRZELEC, ZIOŁO, WYPIERDEK MAMUTA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, ARABSKI, OPOSY AUSTRALIJSKIE, PAŁECZKA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, GOŁYSZEK, CHARLES, DWADZIEŚCIA JEDEN, WŁOCHACZ NAJABŁONIAK, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY PSI, FRANK, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, OSUTKA SOSEN, GRUSZE WSCHODNIE, INGRESJA MORZA, WINDSOR, IBIS AMERYKAŃSKI, ANTENA FERRYTOWA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, TRWAŁA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, BIELIZNA, KURAK, PERUKARZ, KONWERSJA, SZTUCZNY LÓD, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SZELF, KORMORAN NAKRAPIANY, SINIAK, PIEROGI RUSKIE, AŁYCZA, MADAGASKOLOTKA JASNOOKA, RZEPY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PARKAN, LEGWAN FRĘDZLASTY, RZUT RÓWNOLEGŁY, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, DEZINSTALACJA, PLISZKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, RAMIENICA KRUCHA, BOROWIK SINIEJĄCY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ORZECH WŁOSKI, DEKIEL, KWIATUSZEK, CIEMIERZYCA, PYZA, ŻÓŁW BIRMAŃSKI, DESZCZÓWKA, MAMBA, POŻEGNANIE, ŚWIERGOTEK, BLEKOT, KRĘCIEK, ACHELOMA, RYJÓWKA, JAZ ZASTAWKOWY, JELEC, WIDLISZEK, ŻURAWIE KORONIASTE, TEMPERA, OBLIGACJA KOMUNALNA, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, ŻÓŁW BARWNY, SATYRA, PACIORECZNIKOWATE, RASZPLA KALIFORNIJSKA, WANGA SROKATA, ZIARNOPŁON, MESZEK, ZAWOJKA, TARCZA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, CIŚNIENIE ŻYLNE, CZARNI JEŹDŹCY, NAGANIACZ, PUZANEK AGRACHAŃSKI, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, TRAFIKA, JAŁOWIEC, EDREDON OKULAROWY, OLEJ RYCYNOWY, EUROWALUTA, KOLEGIATA, PRĄTNIKOWE, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, REZERWA, GAZELE, UZBECKI, FOLWARK, TUSZ, METRONOM, OBUNOGI, SZPATUŁKA, DRZEWO GUTAPERKOWE, METODOLOGIA NAUK, CZYNNOŚĆ PRAWNA, MANGABA CZARNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, BYLICA MIOTŁOWA, KWILMEZAUR, SKAT, SZACHY KORESPONDENCYJNE, PETREL WĘDROWNY, KUKUŁA PŁOWA, ETYKIETKA, MUSZKATELA OKULAROWA, PSZCZELNIK, KUSACZ ZAROŚLOWY, NORMATYWISTA, ŻÓŁTY GUZEK, BOCZNOTRZONOWIEC, WKLĘSŁODRUK, SZLACHAR, EUKLIDES, GALERY, PUSTKOWIK KRESKOWANY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, PŁAT CIEMIENIOWY, ALBATROS BIAŁOCZELNY, PRZĘDZIOREK AGRESTOWY, SAMBA, MACZUGA SKALNA, TURKANA, PAŃSZCZYŹNIAK, PROLOG, PETREL MASKAREŃSKI, AGREGACJA, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, CHLAJNA, PERKOZ MAORYSKI, BIRGINIAK, ?OCHMISTRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESIERKA miesiarka, Megachile - rodzaj owada z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) z rzędu błonkoskrzydłych, w Polsce reprezentowany przez ok. 20 gatunków, z których największe osiągają prawie 2 cm, ale większość ma około 1 cm; samice zbierają pyłek kwiatowy na szczoteczkę brzuszną na spodzie odwłoka, przy okazji zapylając wiele roślin, w tym wiele motylkowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESIERKA
miesiarka, Megachile - rodzaj owada z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) z rzędu błonkoskrzydłych, w Polsce reprezentowany przez ok. 20 gatunków, z których największe osiągają prawie 2 cm, ale większość ma około 1 cm; samice zbierają pyłek kwiatowy na szczoteczkę brzuszną na spodzie odwłoka, przy okazji zapylając wiele roślin, w tym wiele motylkowych (na 9 lit.).

Oprócz MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - MIESIARKA, MEGACHILE - RODZAJ OWADA Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) Z RZĘDU BŁONKOSKRZYDŁYCH, W POLSCE REPREZENTOWANY PRZEZ OK. 20 GATUNKÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE OSIĄGAJĄ PRAWIE 2 CM, ALE WIĘKSZOŚĆ MA OKOŁO 1 CM; SAMICE ZBIERAJĄ PYŁEK KWIATOWY NA SZCZOTECZKĘ BRZUSZNĄ NA SPODZIE ODWŁOKA, PRZY OKAZJI ZAPYLAJĄC WIELE ROŚLIN, W TYM WIELE MOTYLKOWYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast