GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA HODOWLANA to:

grupa zwierząt jednej rasy, które są spokrewnione przez wyróżniającego się przodka (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.341

PARADOKS RUSSELLA, FINEZYJNOŚĆ, MOBILE, SEKWOJA, SIEDZIBA, FILOLOGIA CHORWACKA, OGNISKO, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, MONDEO, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ASTROLOG, OLEJÓWKA, JĘZYK BRETOŃSKI, ZAPALNOŚĆ, DYLATACJA CZASU, BULWA, MONILIOZA, JĘZYK DAHALIK, DOBRO NORMALNE, KAPRALSTWO, FIZJOPATOLOGIA, WILCZAR, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CZERWONA BURŻUAZJA, PODGRZEWACZ, BIURO PODAWCZE, MŁOTNIK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, BEZDNO, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, DOM STARCÓW, CANON, ERICKSON, TEST ŁOSIA, HUTT, BŁONA LOTNA, CIAŁKO ZIELENI, AKTORSTWO, UBOŻENIE, IGŁY, PASAŻ, SZAFARZ, DWUWARSTWOWOŚĆ, NEORENESANS, XHOSA, REKOMPILACJA, TERMOMETR CIECZOWY, CHEMIA, JĘZYK ARGOBBA, LEWOSKRĘT, NA PIESKA, TKACZ, SZWABSKI, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, BUFOR, PRINT, CHOROBA PRIONOWA, WÓŁ, KARMEL, PARTER OGRODOWY, ŁAŃCUCH EULERA, KOPEĆ, PRZYBŁĘDA, KONTYNUATOR, ORGANOWCE, RAPORT FISCHLERA, ALUMINOGRAFIA, PŁUCZKA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, IRTYSZ, KARTA MOBILIZACYJNA, BULTERIERKA, OSTADE, GEST KOZAKIEWICZA, ŁUK DŁONIOWY, POLITYKA ZDROWOTNA, RDZA, WIRTUOZOSTWO, OŚ OPTYCZNA, SMUTNI PANOWIE, SORABISTYKA, MIESZKALNOŚĆ, FAHRENHEIT, GARNEK PODLODOWCOWY, ŻYŁA JĄDROWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, KATAFALK, MEGAPOLIS, FELOPLASTYKA, PRZYLGI, BRUDNA ROBOTA, CHEMOTROPIZM DODATNI, PERKOZ DWUCZUBY, ANTYFUTBOL, KONSTYTUCJA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BEZCZELNIK, PODZIEMIE, KOŃ JOMUDZKI, TWIERDZENIE CEVY, PĘTLA NEFRONU, KURZ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, BAR SAŁATKOWY, BUDYNEK GOSPODARCZY, PRZELĘKNIENIE, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, WYWROTNOŚĆ, MOLESTACJA, SPECGRUPA, FILM MUZYCZNY, PÓŁROZKROK, GRACKA, DELEGACYJKA, TICO, PATROL, PRAWOMOCNOŚĆ, KATION AMONOWY, ZASPA, SŁUŻBISTKA, STRÓJ PLAŻOWY, POCIĄG SZPITALNY, AFRODYZJE, GRZYB, NADPRZESTRZEŃ, MSZYCZNIK, HASŁO, SILNIK GAŹNIKOWY, CZYTANIE WYBIÓRCZE, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, TEMAT, NOSACZ, PORT MORSKI, WEKSYLOLOGIA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ŚMIECIARZ, LICZBA HITTORFA, ILOCZYN MIESZANY, STAN ŚREDNI, NIETOLERANCJA, WEST COAST SWING, LEWICA, WIELKA CHOROBA, OSAD, EKRAN, BENIAMINEK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ANGORYZM, GROTESKA, REZYGNACJA, FLORYSTA, RDZEŃ GRAFU, KICZUA, GAZPACHO, PARALAKSA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, DACH PULPITOWY, CUGI, JELEŃ, WALECZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, HEKSAMETR, CHAM, SPLUWACZKA, RYK, WROTA, CZERWONA GWARDIA, ATRAPA, NYALA, PROZODIA, CHIKUNGUNYA, SYGNAŁÓWKA, DZIEŁO POŚREDNIE, REKWIZYCJA, EPOLET, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, LIMAKOLOGIA, NOUMENON, IMPULSYWNOŚĆ, OFTALMOLOG, STOPNIOWALNOŚĆ, RUTYNIARZ, BYDLEŃ, LICZBA NIEPARZYSTA, STOR, CYKORIA, JESIOTR, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, MOTYLEK, SPŁYW, KAUCZUKOWIEC, KIZIEK, MOWA KOŃCOWA, ŚLIZGACZ, RODZAJ, ROŚLINA NASIENNA, FONDUE MIĘSNE, INTERNUNCJUSZ, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, ODNIESIENIE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, BRÓDKA, IMPAS, KOSZARNIAK, SZTURMÓWKA, SUTENER, ITINERER, KOŁODZIEJ, SYNONIMIKA, POGODNOŚĆ, PUNKT PRZYSŁONECZNY, PUNK, PISMO URZĘDOWE, BUDA, PĘCINA, RAKI, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, DYSCYPLINA SPORTOWA, JAWAJSKI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, BRZUSIEC, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, IBERYSTYKA, MIESZANKA, EKONOMIA KLASYCZNA, KUMA, JEZIORO SUBGLACJALNE, TOLERANCJA, WASAL, PŁYWACTWO, PLOTER ROLKOWY, MOC WYTWÓRCZA, KAFKA, NOOB, SYMETRIA FIGURY, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, STATYKA, TRAWERS, OGNISKO, DYSTANS, KLIENT, GRIGORIJ POTIOMKIN, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WOLEJ, CZTEROPOLÓWKA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, PIERŚCIEŃ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, LUSTRO, UŁAMEK PIĘTROWY, CHODZĄCA REKLAMA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, FLESZ, RESTART, WENEROLOGIA, DZWONY, SZTAFAŻ, ANKSJOGENIK, WOKALIZA, PROGRESJA, JATKA, SKAŁKA, MORESKA, BIAŁY KARZEŁ, GNIOTOWCE, NIEUDOLNOŚĆ, SITCOM, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KORZENIE, ZROBIENIE RUCHU, ANALIZA WARIANCJI, TEKSTOWOŚĆ, KOREKTOR, ALNICO, AKTYWNOŚĆ, SCÉNIC, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, CERATOFYLLID, WĄTEK, BARIERA DŹWIĘKU, RAFA, CZUPRYNA, MARSZ, TWORZYWO, BRAT MNIEJSZY, ZIEMIA, ŻAKINADA, KONSERWATYWNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, UPADEK, ALASKAN HUSKY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PEJZANKA, ?EKSPERIENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA HODOWLANA grupa zwierząt jednej rasy, które są spokrewnione przez wyróżniającego się przodka (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA HODOWLANA
grupa zwierząt jednej rasy, które są spokrewnione przez wyróżniającego się przodka (na 14 lit.).

Oprócz GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - GRUPA ZWIERZĄT JEDNEJ RASY, KTÓRE SĄ SPOKREWNIONE PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PRZODKA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast