FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANOWANIE to:

fakt, że się panuje; władza - uprawnienie do zwierzchnictwa nad jakąś grupą, możliwość sprawowania rządów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANOWANIE

PANOWANIE to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)PANOWANIE to:

bycie władcą, monarchą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.489

PIONEER, MIKROCHIRURGIA, KORONIARZ SERCATY, ANGIELCZYK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, BLOK SOCJALISTYCZNY, MOHRG, PARAMAGNETYZM, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, OBSERWATOR, KOCIOŁ, KROCHMAL, MYDLARNIA, POMYŁKA FREUDOWSKA, NIEBO, PENITENCJARYSTYKA, ALUZJA LITERACKA, SZTANGA, DYWIZJON RAKIETOWY, BOCZNIAK, LAMPA CROOKESA, JĘZYK WIETNAMSKI, DOMOKRĄŻCA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, SKALA PODATKOWA, WOODSTOCK, ERGONOMIKA, POLDER, KRATKA, ASPIRANT, TROLLING, BUTERSZNIT, INDIAŃSKI, POWŚCIĄG, BECZKARNIA, FROTER, INSTAGRAMERKA, NOWOBOGACKI, BOCIAN, PODKATEGORIA, PLANTAN, RYTM, KUSZYK, KILOMETR ZEROWY, POZWANY, AWANS, PAMPERO, PRZEZNACZENIE, KOMPETENCJA, JUMPER, ADAMITA, NAŁOGOWOŚĆ, KARMA, OSAD ABYSSALNY, KARBOWY, CHRZEST PRAGNIENIA, WIECZORÓWKA, GEOLOGIA NAFTOWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, TERAPIA BEHAWIORALNA, GERIATRIA, CZASOPISMO, WSKAŹNIK, PAPILOTEK, PODKŁAD, PRÓBA, GODZINA POLICYJNA, PATRON, ELDAR, NIEGOŚCINNOŚĆ, WZGLĄD, JIAMUSI, BÓJKA, SKOMPROMITOWANY, CHOROBA TAYA-SACHSA, GIMNASTYKA, WELS, ZAWIKŁANIE SIĘ, BIKRON, TUŁACZ, DWUTLENEK SIARKI, MANDAT WOLNY, PORTUGALSKOŚĆ, MARNOTRAWSTWO, KULA, PRZEWÓD, NADINTENDENT, MALOWANIE, KONTYNGENT TARYFOWY, STRÓJ PLAŻOWY, PION, AKTANT, LINIA BRZEGOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, BOVET, KANAPKA, DUBNA, KALININ, SZAROTA BŁOTNA, SPIKER, FREISING, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, TOŃ WODNA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KOTOR, SZEJK, MOTYW, MAGADAN, PORÓD OPÓŹNIONY, VALLEJO, PASIECZYSKO, KANION PODMORSKI, MODEL, UMOWA O PRACĘ, WSPÓŁUCZEŃ, CZYRACZNOŚĆ, PROTEKTORAT, INTERNAT, SAMODZIERŻAWIENIE, HEGEL, ARCUS TANGENS, PÓŁNOCNY ZACHÓD, PERIODYK, RYNEK, OMSK, ULSAN, OBSUW, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, TIOMERSAL, WYKROCHMALENIE SIĘ, WĄŻ, SKRZYWDZONY, CYWIL, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, BAŁCHASZ, GÓRNICTWO NAFTOWE, GRAFIK, RĘKOSKRZYDŁE, ZWINNOŚĆ, CHRZĄSTKA, DWUGŁOS, PRZEDMURZE, PUŁAPKA KREDYTOWA, CECHA POŚREDNIA, POBORCA, OSTRONÓG, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SZABAS, ARAB, SZTUKA KRETEŃSKA, DYSKRECJA, TARCIE, KURIER PODHALAŃSKI, PAJĘCZYNA, CUMMINGS, ROZSTRZAŁ, KRAJNIK, BUFFETING, KOMPETYCJA, NARĄBANIE SIĘ, PROKARBAZYNA, WIRTUALIZACJA, ATALIA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, FORMA, KOTEWKA, IZOLATKA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, NAKSKOV, KASA ZAPOMOGOWA, WYZNAWCA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, USZTYWNIACZ, PUNKT KATECHETYCZNY, BÓJ SPOTKANIOWY, PERYFERYJNOŚĆ, UNIK, SZUWARY, CHAŁTURNICTWO, WYSPA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, CZAS, WYSTĘPOWANIE, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POJAWIENIE SIĘ, KOŃ KLADRUBSKI, ALEGORYZM, NASTAWANIE, FLISAK, WYRÓB CUKIERNICZY, SIODŁO, SASZETKA, UKŁAD HORMONALNY, PODKŁAD, STARY KOŃ, PRZYGODA, WIRTUOZERSTWO, MUROM, CHOROBA UHLA, TARANTELLA, REMIS, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SPORTSMEN, PULA, MSZYCZNIK, MORGAN, STROLLER, SERIALIZM, EONIZM, FLUWIOGLACJAŁ, PRAWO DŻUNGLI, ALARM POWODZIOWY, OŚLICA BALAAMA, MOTYW, KARTY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KLASA, HIPERTEKST, KARAFINKA, RANA, PAN, DRZWI, CHESTER, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KRAJ NAD WISŁĄ, LAING, WYGODNICTWO, CZKAŁOW, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PROMIEŃ ALFA, PŁASKONOS, LATAWICA, VIGO, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SUPRESJA, GRUCZOLAKORAK, POZYTYW, JĘZYK, PERCHA, FAZA ROZKWITU, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PARAZYTOFIT, SYSTEM NICEJSKI, PIĘTRO, JELEŃ DAVIDA, MOTYWIK, RYNKOWOŚĆ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PIASEK MOCZOWY, ZIELONA GRANICA, BECZKA BEZ DNA, SŁONIOWATE, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, BAŁKAŃSKOŚĆ, WETERYNARZ, BABA JAGA, STATEK KOSMICZNY, ARTYSTKA, POLEWA, ASUAN, BIURO MATRYMONIALNE, PŁYN, DEPRESJA, OBRZEŻE, KOMEDIANTKA, KLASTER, EFEKT FISHERA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WODZA, NAKIEROWANIE SIĘ, KASHI, ZAPŁATA, DONIECK, POKUSA, RUCH, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, OSOBISTOŚĆ, SPLĄTANIE, DELIKATNOŚĆ, TERIOLOGIA, RACJONALIZACJA, JĘZYCZEK U WAGI, NAPŁYW, DJ, NEUROEKONIMIA, ŻWAWOŚĆ, LISZAJ CZERWONY, GOOLE, ROZKŁAD, OBIJACZ, RUMUN, SINOP, TRZPIEŃ, ODSTĘPSTWO, DESKA KLOZETOWA, TOŃ, ?DOMINACJA NIEPEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANOWANIE fakt, że się panuje; władza - uprawnienie do zwierzchnictwa nad jakąś grupą, możliwość sprawowania rządów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANOWANIE
fakt, że się panuje; władza - uprawnienie do zwierzchnictwa nad jakąś grupą, możliwość sprawowania rządów (na 9 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FAKT, ŻE SIĘ PANUJE; WŁADZA - UPRAWNIENIE DO ZWIERZCHNICTWA NAD JAKĄŚ GRUPĄ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA RZĄDÓW. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast