RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD TERMODYNAMICZNY to:

rodzaj układu fizycznego dającego się opisać za pomocą praw termodynamiki (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.336

POŚLIZG, MOTYLEK, LOT, CYFRA, SADZENIAK, RZEP, NAPA, ŚWIATŁO ZIELONE, DESIGNER, KARABIN IGLICOWY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, GADOPTAK, POCIĄG SZPITALNY, ROZDŹWIĘK, BORSUK, RUMIAN, TRUP, BIBLIOTEKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, LISZAJ PŁASKI, KRÓCIEC, NORNIK PÓŁNOCNY, PENDENTYW, FEININGER, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WINDSOR, LAMUS, REAKCJA SPRAWCZA, SŁAWOJKA, PALEOKLIMATOLOG, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, SUŁTANIT, GRAFA, ORBITA, MINA, KRYPTOMERIA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MER, ORGIA, ARGYROZAUR, KUC CONNEMARA, MIS, FOLKHAJMERIA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, BAKTROZAUR, BOCIAN, DRWINA, TEKST, LOKACJA, PATYK, BÓBR KANADYJSKI, MAZAJA, KOKSIAK, CZEPLIWOŚĆ, RYBY ŁAWICOWE, NAJEM, SZKOŁA ŚREDNIA, NIEODPORNOŚĆ, ROTANG, ZUBOŻANIE, AGNOSFITYZ, PRZESYŁ, DRAG, INSTRUMENT SZARPANY, BIAŁA DAMA, HOMOPOLIMER, STRELICJA, SHORT-TRACK, WSZOŁY, SĄD OPIEKUŃCZY, PREZYDENCJALIZM, GENETYKA EKOLOGICZNA, DRŻĄCZKA, ZATRZYMANIE SIĘ, KUWERTURA, REKRUTER, BUKIET, NASIENNIK, PAPIER BEZDRZEWNY, OSTEOTOMIA, SPUSZCZENIE, TEREN, BRYZGUN, LENEK STOZIARN, KOMPUT, ROSA, LEŚNIK, MONIT, RUCH, MIGRACJA ZASIŁKOWA, SZTAJEREK, PROCH BEZDYMNY, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, SZPANERSTWO, SZTRUKS, KOSZYKÓWKA, SIWAPITEK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TUKOTUKI, ERGODYCZNOŚĆ, HISTERYK, KOALICJA, BLASZKA SITOWA, RIPPER, FUNT, KABUL, TASZCZYN, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, EGZOSZKIELET, ZAUROZUCH, SZYFR PŁOTOWY, KOLEJKA GONDOLOWA, ELEKTROLIT, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, SKARANIE BOSKIE, PROPAGACJA, ŻELIWIAK, EUTANAZJA, STOSUNEK PRZERYWANY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, GRYZEK, FIGURKA TANAGRYJSKA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ODWIETRZNIK, GRUPA CYKLICZNA, EPIC TRANCE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DEOKSYGUANOZYNA, TEORIA DOMINA, NEUROLOGIA, LENIWIEC BRUNATNY, KAPISZON, GASTRONOM, RYGIEL, LENIUCHOWANIE, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, ANTOWIE, NAPĘD HYDRAULICZNY, KONDORRAPTOR, KRATA PODGRUP, SZABROWNIK, KRÓTKOSZ, POEMAT HEROIKOMICZNY, PUTTER, GUZIK, KUPON, TRIMUKRODON, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, MAK NIEBIESKI, BEHAWIORYZM, ŚNIEG, GRZYB ATOMOWY, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ASZKENAZYJKA, ARACHOLOGIA, ŚMIECIARZ, KLESZCZE, DINHEIROZAUR, ETANERCEPT, SKARGA, BRUHATKAJOZAUR, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, ŚWIATŁA, SZACHOWNICA PUNNETTA, WYSADEK, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, DAMULA, RADAR GEOLOGICZNY, WIDEODOMOFON, FAGOCYTOZA, BERLINKA, CZYŚCIEC, RACZEK, CIAŁO MIGDAŁOWATE, INTROJEKCJA, TRZĘŚLIKOWCE, RYNEK FORMALNY, CUMULUS, GORCZYCZNIK, CHEKKER, OTULINA, KASJERKA, PYTANIE, SUPRESJA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ROZCHÓD, STRZĘPIAK, SZYMPANS, ZIMNO, AUSTRONEZYJCZYK, DIZAJNERKA, ESÓWKA, ZWOJEK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, RUGBY, WSPÓŁUCZEŃ, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, ANKIETOWANY, INDUKTOR, SZANAG, ŁOPATKA, KLAUZURA, AZOTYN AMYLU, ĆWICZENIA, FLET, DROZD, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, STRZELEC POKŁADOWY, KNAJPA, STARY WYŻERACZ, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, FALKONKA, LICZBA ATOMOWA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, WOK, REAKTYWACJA, HUNCWOT, ASTRACHAN, BÓJKA, ZAWAŁ, HOLENDER, GLOSA, ZAJĄC, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, AKTORKA, NARAKA, ROZKOJARZENIE, LICA, ENERGIA CIEPLNA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MŁOTOWNIA, ZESPÓŁ BEHRA, OLEJÓWKA, JĘZYK KREOLSKI, PLANTA, CZANDI, DEPRECJACJA, BURACTWO, MARUDA, PRZEDGÓRZE, GŁODÓWKA, KOREK TOPLIWY, CHIRURGIA, ZAPALENIEC, PROTUBERANCJA, KLATKA BŁAZNÓW, KUPLER, AEROZOL, MARASKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MIĘTA, CZUBRICA, CZEKAN, PALEC BOŻY, WIGILIA, MĘŻNOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KATEGORIA OPEN, ADRES INTERNETOWY, KUCHNIA MOLEKULARNA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, DEFINIOWALNOŚĆ, EUKALIPTUS, GUGLE, SAMOTKA, CHLAJNA, ROZCZAROWANIE, OPENER, RESPONDENT, EKRAN, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ŚCIĘCIE, OBOZOWISKO, LAMPA NAFTOWA, SUWNICA BRAMOWA, KAMIEŃ, BAŃKA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, STACJA TELEWIZYJNA, SMILOZUCH, FELLINI, RUGOWE, KAPOTAŻ, GWIAZDA PODWÓJNA, RUSYCYSTYKA, TRZON MACICY, EOMAMENCHIZAUR, PAŹ ŻEGLARZ, KREOLSKI HAITAŃSKI, JAMA GĘBOWA, WSZOŁY, SZTUCZNE ŻYCIE, FORMACJA, TŁOCZARNIA, OBORA DWORSKA, TUTORIAL, ?LODOWICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD TERMODYNAMICZNY rodzaj układu fizycznego dającego się opisać za pomocą praw termodynamiki (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD TERMODYNAMICZNY
rodzaj układu fizycznego dającego się opisać za pomocą praw termodynamiki (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ UKŁADU FIZYCZNEGO DAJĄCEGO SIĘ OPISAĆ ZA POMOCĄ PRAW TERMODYNAMIKI. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x