SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WZORNIK to:

szablon, według którego wyrabia się seryjnie jakieś przedmioty (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WZORNIK

WZORNIK to:

narzędzie, które służy do porównywania pewnych stałych wartości, także do ustalania, jaką wartość parametru nadać wytwarzanemu przedmiotowi (na 7 lit.)WZORNIK to:

rodzaj katalogu, w którym ukazane są dostępne wzory produktów (zazwyczaj różniące się pod względem estetycznym) (na 7 lit.)WZORNIK to:

przedmiot, którego kształt jest odwzorowywany np. przy seryjnej produkcji części (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.084

SYSTEM KOMPUTEROWY, ENERGETYKA WIATROWA, TOPOGRAF, OTĘPIENIE, KREDYT STRACONY, SYN MARNOTRAWNY, INERCYJNOŚĆ, FANEROFIT, PISMO, AURORACERATOPS, HAKER, REKIN, MŁAK, KURZA STOPKA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, BOREWICZ, PURYNA, ROZROST, PIKAIA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SPRAWDZIAN, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, PALEONTOLOGIA, TOSKAŃSKI, KUMOSZKA, BEZCZUCIE, EPIC TRANCE, KĘDZIERZAWKA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, RYBY, OSTANIEC, ANALIZA FUNKCJONALNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SEKCJA, SĄD OSTATECZNY, OSPALSTWO, KARBUNKUŁ, HIEROGLIFY, KOZIOŁ, METALURGIA PROSZKÓW, PRZYNĘTA, KOMPANIA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, DETAL, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, POWIEŚĆ CYKLICZNA, CZEK IMIENNY, JUBILEUSZ, STRUNA, FTYZJOLOGIA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KAPLICA CHRZCIELNA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DANDYSKI, CUKIER ZŁOŻONY, RZEZAK, PROCES ODWRACALNY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, KIR, POKŁAD, KAWA MIELONA, KRAWAT, SWAWOLNOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, WYSPA WULKANICZNA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, UROLOGIA, ROPUCHA WODNA, PRZESŁUCHANIE, PRZYPŁYW, LUSTERKO, PŁOZA, DEZADAPTACJA, ATTACHAT, SEGMENT SZYJNY, WYKRĘTAS, WYROK, RACJONALIZM EMPIRYCZNY, JĘZYK DAHALIK, CIASTO PÓŁKRUCHE, WAGA MIEJSKA, FYKOLOGIA, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, SERNIK, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, DETALISTA, CZERWONE ŚWIATŁO, PROBLEMISTYKA, FILEMON DZIOBOROGI, PATAGOZAUR, MORION, REAKCJA, TURBINA CIEPLNA, WYPALANKA, DOŁEK, ŚRODEK TRWAŁY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SAMOOBRONA, HIGIENISTKA, KLUB, GRUSZKA ZIEMNA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SAVE, TORPEDA, ŁADOWNIK, OLEWKA, STOSUNEK, DRUCIARZ, KOLEGIUM KONSULTORÓW, STARY WRÓBEL, GARDEROBIANA, AWIATYKA, PRZEDSZKOLE, GARDEROBA, RÓŻNICA, RÓG, ZGRAJA, RUMSZTYK, GENEZA, KUC KASPIJSKI, OJCIEC KOŚCIOŁA, POLECANKA, RADZISTA, TRAFIKA, BEZCELOWOŚĆ, KONTROLA, OFIERSKI, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, DUR POWROTNY, EKSPAT, SNOBISTYCZNOŚĆ, ZASTÓJ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SECESJONISTA, WĄŻ, DYWIZJON RAKIETOWY, KABAŁA, GARNUSZECZEK, EPISTOLOGRAFIA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, KARAKOL, OSKARŻENIE, ZAWIĄZEK, MOGIROTACYZM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MŁOT HYDRAULICZNY, TKANINA UBRANIOWA, HYDRA, DEKOMPENSACJA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CZYNNIK NIECENOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KNAJPA, OSA, SADZAK, DUPOLIZ, PLECHOWIEC, POKŁAD DOLNY, WYRAŹNOŚĆ, SONDAŻ, REWIZJONIZM, SPAD, NÓŻ, PROGRAM, SARABANDA, ATAWIZM, HIPNOTYK, NOWA TWARZ, POKAL, TANK, LOTNIK, BOŻE NARODZENIE, SKAŁA OSADOWA, ODPŁATA, RESPONDENT, LEWICA, SYZYGIA, SEMAFOR, POWINOWATY, FORMALISTKA, POZŁOTNIK, MOPS, MUSZLA KONCERTOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ODLEWNIK, PRACUŚ, WIERSZ, OBSERWACJA, SATURACJA, PREPROCESOR, POGODNOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, CHOROBA STRÜMPLLA, ALEGORYCZNOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, NIEOBYCZAJNOŚĆ, LINIOWIEC, ARCYDZIEŁO, KWIAT LOTOSU, NASIENNIK, WCINKA, FALA BALISTYCZNA, UPARTOŚĆ, VASARELY, LENIWIEC PSTRY, DUSZA, SIEĆ, MEDYCYNA KOSMICZNA, MAIL, OBRAZ, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TWARDZIAK, SŁOWA, MAKI, ARAB, CETOLOGIA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, CZYNNIK ONKOGENNY, EUKRYT, WZORNIK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, CUDZOŻYWNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, TERENOZNAWCA, ŁASICA, MAH JONG, OTWORZENIE DUSZY, SAMOWOLNOŚĆ, MASZT, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PODSTEROWNOŚĆ, GRUPA ACETYLOWA, AUROR, LODOWIEC WISZĄCY, GLORIA, ŻEBERKA, KAUKAZ, WYKROCHMALENIE SIĘ, FTYZJATRIA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ŁUPEK SERYCYTOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PÓŁNOC, ABSURD NAZWOWY, LINGA, GESTALT, SĄD KRÓLEWSKI, INŻYNIER DUSZ, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GRUDZIEŃ, EPICYKL, BULDER, KONKURENCJA DOSKONAŁA, OSADNIK, ŚWIĄTKARSTWO, PROPAGACJA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ROŻEK, PREPERS, HISZPAN, DIALIZOTERAPIA, AZYLANT, RŻANA BABA, MOMENT MINSKY'EGO, KASZUBSKOŚĆ, PRZEBITKA, UKŁAD HAMULCOWY, KWALIFIKACJA, JEZIORO SUBGLACJALNE, PKB PER CAPITA, FELLINI, MIEDNICZKA NERKOWA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, PRZEWODNICZKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, ROZCZAROWANIE, STOPKA, ZALANIE PAŁY, CZŁOWIEK INTERESU, PODNIEBIENIE TWARDE, KAWA ZBOŻOWA, PROTETYKA, SIODŁO JUCZNE, PŁYTA GŁÓWNA, IMPRESYWNOŚĆ, KRĄŻENIE OGÓLNE, PRZYKWIATEK, BEZJĘZYKOWE, TERAPIA GESTALT, WSPÓŁUCZEŃ, DOCHÓD NOMINALNY, ?GEODEZJA LEŚNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WZORNIK szablon, według którego wyrabia się seryjnie jakieś przedmioty (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WZORNIK
szablon, według którego wyrabia się seryjnie jakieś przedmioty (na 7 lit.).

Oprócz SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SZABLON, WEDŁUG KTÓREGO WYRABIA SIĘ SERYJNIE JAKIEŚ PRZEDMIOTY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x