TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIEBERMANN to:

technika graficzna płaska; polega na wykonaniu rysunku tłustą kreska, farbą lub tuszem na płycie kamiennej, którą zakwasza się roztworem kwasu azotowego, odbitki wykonuje się na papierze przy pomocy prasy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.478

WARSTWA ABLACYJNA, PRINCESSA, DIABEŁ, DZIEŁO, SZARA MYSZKA, FAJTNIĘCIE, NOK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, OREGANO, DZIEWCZĘCOŚĆ, KAMIEŃ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, OGNIWO SREBROWE, FAKTORYZACJA, METODA ODCHYLEŃ, POWIERZCHNIA WALCOWA, BUKWICA, MIĘSO, PINGWIN MASKOWY, TRANSLACJA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, GODNOŚĆ, KUNA, KRÓLIK, KANAŁ PRZERZUTOWY, KREWETKA ATLANTYCKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, UCHO ZEWNĘTRZNE, EKOLOGIA, BEZROBOCIE JAWNE, OBYWATEL ŚWIATA, PATRON, JARZYNA, BODZIEC WARUNKOWY, MAGNESIK, MAŁŻ, KANADYJKA, MIESZANINA CHROMOWA, SERDAK, CZARNY FILM, PACHT, WYNAGRODZENIE, INTERPRETATOR, HANDEL WYMIENNY, KENIJSKI, RADIOKABINA, SPIS POWSZECHNY, KOŃ TROJAŃSKI, MRÓWKA, PUSZKARZ, KOMBUCZA, PROMIEŃ ALFA, MIARKA, BALATA, CZWORONÓG, KOADIUTORKA, SYFON, PODGRODZIE, STAŁA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KASZA PERŁOWA, PRZYWODZICIEL WIELKI, RUCH IZOSTATYCZNY, ANKIETOWANA, STRUKTURA FUNKCYJNA, SŁOBODA, KOZAK, KONSYSTORZ, KOMÓRCZAK, SALA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, CUKRZYCA, CZARDASZ, PRÓBA JĄDROWA, POTWIERDZENIE, ROŻEK, DZIEŻA, PORTIERNIA, PRZYKRYCIE, RÓJKA, WODA POZAKLASOWA, STEWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CIELISTOŚĆ, EP, HOSTEL, PLAKAT, MANES, ZAKONNICZKA, CIEPLUCH, TYNKTURA, NEUTRALNOŚĆ, EFEKT BOGACTWA, KOMPRADOR, UCHO, ORNAMENT, STYL KOLONIALNY, GAŁKI, EKSPANSYWNOŚĆ, POCZUCIE, OGÓREK, KROPELKA, DOJŚCIE, MYSZ ZAROŚLOWA, MATRYCA STRUKTURALNA, FUTURE SIMPLE, ZOOFAG, SZALE, SZKANDELA, WYRACHOWANIE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, FILIGRAN, WYROBNICA, SZAGRYN, KARATE, FIGURA RETORYCZNA, REGRESJA LODOWCA, KOLOR PEŁNY, KARDIOCHIRURGIA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, EKWILIBRYSTYKA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, REALNOŚĆ, BRACTWO KURKOWE, RUDI, SÓL GORZKA, ORBITER, ŁUNA, SIEĆ, SUMA, USTNIK, ROZŁÓG, NOTARIUSZ, KASETA, LAMPA WYŁADOWCZA, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, CZERNINA, PIESZEK, MSZA, SPARRINGPARTNER, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, NIEWYDOLNOŚĆ, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, KOŁOWRÓT, NOC KAIRU, PASIECZYSKO, ŚCIEKI KOMUNALNE, CYTOSTATYK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, MARKETINGOWIEC, DMUCHAWKA, EDOMETR, GŁĘBINA, LOTNISKO, RELISH, TRZĘŚLIKOWCE, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KĄT UJEMNY, SZKLANKA, KANDYDEMIA, DŻEM, SIARCZEK, SREBRZENIE, AREOGRAFIA, SKARYFIKACJA, RIKSZA, NACECHOWANIE, AJENCJA, LASKA, CZOPEK, STEK, NUMULIT, STARY LIS, KOMODOR, RACZYNA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PŁATKI ŚNIADANIOWE, BINDA, WROTA, TRZEJ KRÓLOWIE, PRZESIEW, OPINIOTWÓRCA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, MISTRZOSTWO, PORÓD LOTOSOWY, STOPIEŃ, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, BAKTERIE MLEKOWE, ALBAŃSKI, PRZYGASZENIE, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, GRANICA KULTUR, KOŃCÓWKA, ALDEHYD, WIBRACJA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, AZOTAN WAPNIA, RABV, DYSPENSA, FILOZOFIA MATEMATYKI, BRZYDAL, GOŹDZIANKA, OKULARY, KARES, MAŁOŚĆ, KREDYT PAŃSTWOWY, NIEWIERNOŚĆ, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KATOLICKOŚĆ, NAWIS, ŚMIERDZIEL, UMOWA UBEZPIECZENIA, AMPUTACJA, DOKUMENTALIZM, NARZUT, CHRONOMETR MORSKI, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, CEMBROWANIE, KAMERA, KĄT PROSTY, ANALIZA WARIANCJI, DOCZESNA, ŁOTEWSKOŚĆ, CELEBRACJA, PŁYTA, BARWY, KOD IDENTYFIKACYJNY, MAORI, LASECZKA, MANTY, ROLA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, KURACJA UDERZENIOWA, FILA, MIEDNICA, KOSZMAR, CIĄŻENIE POWSZECHNE, PUNKT ROSY, WYPALANKA, SZARPIE, OWRZODZENIE, KUMOTERSTWO, MÓL BOROWICZAK, WCINAK, REKOMENDACJA, WODY INGLACJALNE, TUBA, KOREK, OFTALMOLOG, PŁOMIEŃ, HOPLON, ZNAK TOWAROWY, PULPA, KOMEDIALNIA, ANTYBIOZA, WŁÓCZNIA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, ZASTRZAŁ, KOŁTRYNA, REKOMPILACJA, KIEROWNICTWO, OCZKO, BOLA, CZWOROLIST, SZNUR, FROTTE, NEKROPOLIA, PRZEMYTNIK, WRZUTA, REKWIZYCJA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ŁAŃCUCH, PORA, NOZDRZE TYLNE, MOZART, OSEŁEDEC, FILOZOFIA POZNANIA, ZAPASY, WIELOKROTNOŚĆ, LUBASZKA, POMORZE ŚRODKOWE, MEMBRANOFON, KOLOR LUKOWY, KWASORYT, BIURKO, FIZJOLOGIA, ZAJĄKNIĘCIE, UDAR, DRAMAT WOJENNY, BIURO, PROFESOR ZWYCZAJNY, MECH JAWAJSKI, PLANTACJA, MORA, ODCHYŁ, WEKTOR WAHADŁOWY, ?APARATOWNIA RADIOODBIORCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIEBERMANN technika graficzna płaska; polega na wykonaniu rysunku tłustą kreska, farbą lub tuszem na płycie kamiennej, którą zakwasza się roztworem kwasu azotowego, odbitki wykonuje się na papierze przy pomocy prasy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIEBERMANN
technika graficzna płaska; polega na wykonaniu rysunku tłustą kreska, farbą lub tuszem na płycie kamiennej, którą zakwasza się roztworem kwasu azotowego, odbitki wykonuje się na papierze przy pomocy prasy (na 10 lit.).

Oprócz TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TECHNIKA GRAFICZNA PŁASKA; POLEGA NA WYKONANIU RYSUNKU TŁUSTĄ KRESKA, FARBĄ LUB TUSZEM NA PŁYCIE KAMIENNEJ, KTÓRĄ ZAKWASZA SIĘ ROZTWOREM KWASU AZOTOWEGO, ODBITKI WYKONUJE SIĘ NA PAPIERZE PRZY POMOCY PRASY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x