ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTYZM to:

zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 6 lit.)AUTYZM DZIECIĘCY to:

zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUTYZM

AUTYZM to:

zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 6 lit.)AUTYZM to:

występuje przy schizofrenii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.813

OGNISKO MAGMOWE, SZOT, SKORPION CESARSKI, MYDŁODRZEW, BIEG ALPEJSKI, KABARET, CHOROBA BRUGADÓW, URANIDOWATE, STYL GOTYCKI, MASA KAŁOWA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ZAPASY, KĄTNIK ŚCIENNY, WŁÓCZYKIJ, SŁUCH ABSOLUTNY, CYMBAŁY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, WROTA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ZAMEK KLINOWY, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ZGRZEBŁO, UROZMAICENIE, GALARETKA, ARETOLOGIA, SZKLIWO, KURIER TATRZAŃSKI, TRZY KARTY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CYKL MIESIĄCZKOWY, SORT MUNDUROWY, TENDENCJA, ŚMIGŁO, SZOK, PUNKT PRZYZIEMNY, WIĘZADŁO, UCZEŃ, SKRZYNIA, OBRAZ, PORODÓWKA, MYJNIA, JĘZYK MASZYNOWY, ATAK, WYSPIARSKOŚĆ, MAŁPA WĄSKONOSA, KRIOKOMORA, REPETYTYWNOŚĆ, STRÓJ HISZPAŃSKI, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, DOŚWIADCZENIE, PRZESUWALNOŚĆ, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, KAMIEŃ, AMORAITA, PÓŁOKRĄG, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, FIZYKA WIELKICH ENERGII, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, SIODŁO JUCZNE, WĘDROWNOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, APPELLATIVUM, POŁUDNIOWY ZACHÓD, BRUTALNOŚĆ, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ETANERCEPT, CIEMNOBLASZEK, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ISTOTA BIAŁA, JEŻAK BRZEGOWY, KAMIEŃ, KOTWICA, SADZIEC KONOPIASTY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PAPROTKOWATE, WYROK, RYNEK WSCHODZĄCY, ADAM SŁODOWY, SHOPPING, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, WALC ANGIELSKI, PRZESUWNIK, ŻELAZNE PŁUCO, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WYPADEK PRZY PRACY, MARAZM, WYPAŁ, INDYKATOR, KOSMOFIZYKA, REWIZOR, PERGAMIN, RASOWOŚĆ, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ETER KOSMICZNY, FALA, RUCH, MAN, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, DOŁEK OSIOWY, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, LODOWIEC SZELFOWY, IRREALIZM, IDEAŁ MAKSYMALNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, GERMANISTYKA, WYWALENIE SIĘ, WALIDACJA, SALEP, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, POJEDYNEK, DOMEK, BILTONG, ANTROPOLOGIZM, MILLET, NARAMIENNICA, SZEW PODNIEBIENNY, PEŁNIA, SINIAK, KROKODYL NILOWY, TACHION, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PATCHWORKOWIEC, EKSPLOZJA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, HIPOTELORYZM, SUROWOŚĆ, HISTORIA LITERATURY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, CIĄGUTKA, PROSTNICA, BLOK, SEGMENTACJA, REKIN, PRZEWARSTWIENIE, KROWIEŃCZAK, NAPŁYW, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PUNKT RÓWNONOCNY, ORLEAN, PIĘĆSETKA, BUFONADA, SYNDROM, KISIEL, WETERYNARZ, BĄK, BAON, RZEP, STACJA REDUKCYJNA, MARUDA, PŁOTEK, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, STOPA, PRZECIEK, OWADOŻERNOŚĆ, OLEJ MIGDAŁOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, CHOROBA HECKA, PRZEWIĄZKA, HACKER, HONDA, PUŁAP STATYCZNY, DOBRY ZNAJOMY, CHAŁTURSZCZYK, KRUPNIOK, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PREPERS, ROMANISTA, STRETCH, NIEDOKRWIENIE, MONOPOL, DOROSŁOŚĆ, CEDET, SŁUŻALCZOŚĆ, KONWENT, PRAWO PRACY, TEREBINT, OBCHÓD, OFICER NAWIGACYJNY, KAWA ZBOŻOWA, MASKULINIZM, BARKAN, ASTROCYT, KUMOTERSTWO, POJAWIENIE SIĘ, GNOJOWNIK, PLANETA WEWNĘTRZNA, SKANDYNAWISTA, AŁMA ATA, PADEMELON CZERWONOSZYI, STAŁOŚĆ, PROZODIA, TABLICA PRAWDY, LIZOFORM, EKSPERTKA, AUTOTELICZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ROBEREK, SPEKULANT, SZKOŁA, FILOZOFIA RELIGII, RĘKAWICZNIK, WODA PO KISIELU, GRYZIPIÓREK, GRA POJEDYNCZA, NEANDERTALCZYK, OŚ PORTALOWA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KOSZULARZ, PŁASZCZYZNA S, SPLOT SKRZYDŁOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, GRAFIKA, ROZŁOŻENIE SIĘ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KUBEK, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, EKLIPTYKA, ROZTROPEK, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZYCZEPNOŚĆ, ELEMENT GRZEJNY, PENETRACJA GENU, WSZECHŚWIAT, TRIATLON, PRZEPOWIADACZ, AMFITEATR MORENOWY, TRYBADYZM, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, INFORMA, ROPOWICA KŁĘBU, ZAKŁADKA, SZPARNICOWATE, CIĘŻKI BOMBOWIEC, MACZANKA KRAKOWSKA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, PUNK, SMUŻKA STEPOWA, GONIOMETRIA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, BIOLOGIA, WŚCIEK DUPY, WĄŻ, AMNEZJA POURAZOWA, ANGLISTYKA, BLOK, ZACZEPNOŚĆ, CHIŃSKI, PRZESYŁ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MATERIALIZM HISTORYCZNY, BETA TESTER, PIĘĆDZIESIĄTKA, KERALCZYK, PIERWIASTEK, DZBANECZEK, DUBELTÓWKA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, SIEDZISKO, KOREKTOR, KOCZOWNIK, POTIOMKIN, KWAS MLEKOWY, KABLOOPERATOR, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KOTERYJNOŚĆ, TARTALETKA, NORNIK ŚNIEŻNY, CYKL KOSMICZNY, SZKLANKA, PLEBEJKA, KRASNOLUDZKI, PĘCHERZYCA, ASTROBOTANIKA, WSCHÓD, KADZIDEŁKO, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, CYPRYSIK JAPOŃSKI, WANGA BŁĘKITNA, PARNOŚĆ, CZIRLIDERKA, MANDŻURSKI, LAK, OBRZYD, REAL, TOREBKA BOWMANA, ODBYTNICA, STACJA KOPULACYJNA, BISIOR, PRZEKŁADANIEC, ALARM SZALUPOWY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZAZDROŚĆ, ?KĄT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTYZM zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 6 lit.)
AUTYZM DZIECIĘCY zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTYZM
zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 6 lit.).
AUTYZM DZIECIĘCY
zaburzenie ogólnorozwojowe charakteryzujące się m.in. trudnościami w kontaktach społecznych, werbalnym i pozawerbalnym komunikowaniu się oraz nieakceptowaniem zmian (na 15 lit.).

Oprócz ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZABURZENIE OGÓLNOROZWOJOWE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ M.IN. TRUDNOŚCIAMI W KONTAKTACH SPOŁECZNYCH, WERBALNYM I POZAWERBALNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ NIEAKCEPTOWANIEM ZMIAN. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x