RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORT MORSKI to:

rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa, tworzonego przez akweny i obszar lądowy oraz związaną z nimi infrastrukturę portową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.133

WINO ZIOŁOWE, WĘZEŁ, EKSPERT, SMUGA, DZIEŁO ŻYCIA, MARAZUCH, SPRZEDAWCA, POCHODNIK, CYKLON, NADUR, NIEŚWIADOMOŚĆ, MOKIET, MUSZNIK, LALKARSTWO, ŁADUNEK, KOSZMAR, SILNIK SZEREGOWY, SOKI, WETTER, CHOROBA, EDYKUŁ, WONTON, KREW, STRUNOWCE, GATUNEK ZAWLECZONY, BEPPU, CYWILKI, GRYF, JARZENIÓWKA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, SZKŁO SPINOWE, NIESPAW, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ANALIZA RYZYKA, BRYNDZA, ALLEL DOMINUJĄCY, OPŁATA STOSUNKOWA, WIDELEC, OBROST, ROD, SUPERSAMOCHÓD, PERYSKOP ODWRACALNY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, SERBOCHORWACKI, ACHTOPOL, SOCZEWKA SCHODKOWA, MARGARYNA, ESKADRA, ROBUR, SUKMANA, NIGERIA, DŻAGAN, KANGUR CZERWONY, FAKSYMILE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ODLEWA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, RZEZ, GŁOS ELEKTORSKI, NASADA, BRZYDULA, ENZYM, BACZKI, MACKI, GUMNO, BAWOLEC, LAS, CYBORIUM, MOWA NIEZALEŻNA, KARTA PAMIĘCI, SĄD DORAŹNY, FILECIK, ŁUPEK OSADOWY, PROROK, LAKONIZM, WIETRZENIE CHEMICZNE, POMOCNIK, KOLUMBARIUM, CIĘGNIK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OLGIJ, ŻUPA, SAMOLOT KOSMICZNY, NOWINKARSTWO, EOMAMENCHIZAUR, OFICJALNOŚĆ, LAKTACJA, NEKROMANTA, TOPIK, DUCHOWIEŃSTWO, CZAIK JESIENNY, SKARYFIKATOR, TEMPERATURA ROSY, LESS, ECCHI, FILANDER PRĘGOWANY, TROICK, PRZENIKLIWOŚĆ, KOŁO, GYMEL, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, KONSOLA, KAWA MIELONA, HANGCZOU, KRWIOŻERCZOŚĆ, CYTOWALNOŚĆ, ESPADRYLA, PIEKŁO, WĘZEŁ KOLEJOWY, METALICZNOŚĆ, KOSMYK, BURZA, KĄT DOPISANY, SZEW, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, GOŚĆ, GRUPA ETNICZNA, EWANGELIA, FESTON, AMARANTOWOŚĆ, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, TOREBKA, LEWANT, PIĘTA ACHILLESA, EPIZAUR, SZNAPS, KUPNO, KREDKA ŚWIECOWA, LUTERANIZM, WROŚNIAK, SKARB KORONNY, NAWA, INDEKS, MAPA AKUSTYCZNA, SŁAWA, DZIERŻAWCA, EGZORCYZM, FALA WZROSTOWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KALISZ, KÓŁKO I KRZYŻYK, WYANDOT, DALI, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, KASA POŻYCZKOWA, ZAMEK, WOLE OCZKA, AFRYKANERKA, PLATFUS, KURAŚ, RĘCZNOŚĆ, WYDEREK, KOŚCIÓŁ FARNY, GŁOSICIEL, KAWECAN, BAŃKA MYDLANA, REAKTOR PRĘDKI, CARIPITO, ZAKUTA PAŁA, BIJSK, KRYPTOPS, TRIMUKRODON, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ZAKON MNISI, KSIĘGA, NUMEA, NEOPOGANIZM, MANIFEST, ZŁOCIENICE, STACZ, STENOBIONT, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, MARSKOŚĆ, SANDALIN, CARIOCA, BORZEŚLAD ZWISŁY, PRZEJAZD KOLEJOWY, PAPRYKA, ZAPŁON, RÓW TEKTONICZNY, SZYFON, ALMIKI, PRESTOZUCH, DIAKONIA, SZKŁO MĄCONE, PIEGUS, DZ, MÓWNICA, OPĘTANIE, CŁO IMPORTOWE, OSTRZE TRZONECZKOWATE, TEOGONIA, TWIERDZENIE WILSONA, FARMAKOKINETYKA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, USZAK, PROTEZA, ZAKON KLERYCKI, REKULTYWACJA, TOTALITARYZM, METZ, KRAJOBRAZ KULTUROWY, KRATER, PRÓBA GENERALNA, MARIONETKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, METKA, KINESKOP, MANEWROWY, AKREDYTACJA, GRENADA, KRÓLESTWO, MULAK, BATUTA, KONTROLER, KOCIOŁ EWORSYJNY, DRĘTWA, EWALUACJA SPLOTOWA, KUKUŁCZE JAJO, ŻAKIET, PIERWODRUK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KRAŃCÓWKA, HONDURAS, INDEKS RZECZOWY, SPÓŁKA HOLDINGOWA, MUSTEL, HELLENIZM, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KALAMBUR, PARK NARODOWY, DABOD, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ROZSOCHA, MAZUREK, RUCH WZGLĘDNY, STRZĘP LUDZKI, PAREO, ODPRAWA POŚMIERTNA, CHORIZO, KOSIARKA ROTACYJNA, SYSTEM AUTONOMICZNY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SIEDLISKO, HAJDUK, DYFUZJONIZM, UMYWALNIA, MINORKA, SZUWARY, ROTA, SERIAL TELEWIZYJNY, PANICZ, OSMOZA, TAR HIMALAJSKI, MIÓD, TRUKCZASZY, AGRA, BRYDŻ SPORTOWY, KRYSTALIZACJA, OLSZYNA, REWERENCJA, MOBILIZACJA, HOSPODARSTWO, DAHRA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, SAŁATKA, REPUBLIKA, PRAJA, KITAJKA, AKT, ONEGA, BAZYLISZEK, ZEGAR PIASKOWY, KECALKOATL, KARACZI, HYDROLAT, NOTOWANIE JEDNOLITE, BAŁAGUŁA, KRYKIET, ZBROJA GOTYCKA, BISIOR, SPOILER, HAMAR, KRAJ, POJAZD LATAJĄCY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, GROCH CUKROWY, ZMOTORYZOWANY, ODPOWIEDŹ, BEKA, BULION, TANTALIT, OBEDIENCJA, ZIARNIAK, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ?MAGAZYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORT MORSKI rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa, tworzonego przez akweny i obszar lądowy oraz związaną z nimi infrastrukturę portową (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORT MORSKI
rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa, tworzonego przez akweny i obszar lądowy oraz związaną z nimi infrastrukturę portową (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ PORTU WODNEGO, POŁOŻONEGO NAD OCEANEM, MORZEM LUB MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI DANEGO PAŃSTWA, TWORZONEGO PRZEZ AKWENY I OBSZAR LĄDOWY ORAZ ZWIĄZANĄ Z NIMI INFRASTRUKTURĘ PORTOWĄ. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x