LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ LUZYTAŃSKI to:

lusitano - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.398

KRATKA ŚCIEKOWA, NAUKI PENALNE, ACHAJA, ORTOBENZOCHINON, SEPARACJONIZM, ELEMENT GRZEJNY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, OLEJE ŚWIĘTE, SZURPEK POWINOWATY, SZYPLIN, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, UDŹWIG, PIONEK, AEROZAUR, CHAŁTUROWIEC, OUDRY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, BEZGUŚCIE, BEZPIECZNY SEKS, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, MANUFAKTURA, PROMINENT, PARAMENTY, OGOŃCZA ARNAK, MAPA SZTABOWA, OSTROKÓŁ, CENTAUR, NASZYWANIE, GRUBA RYBA, SIARKA ROMBOWA, WIELKOŚĆ SKALARNA, RANITYDYNA, RUMSZTYK, GRONINGER, ŚLUZICE, PRZYKRYWKA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, KARIER, CZESALNIA, KATOLICKOŚĆ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, NÓW, MONILIOZA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, AINUR, ILUZJONIZM, HAŁASOWNIK, ZADYSZKA, TĘTNICA MACICZNA, OFTALMOLOG, SUTENERSTWO, BURKA, ARESZT, STOLARZ MEBLOWY, SZŁAP, MISKA SOCZEWICY, PUSZKA, WIEWIÓRKA ZIEMNA, CZARNY LUD, PRZEGRA, MĘKI TANTALA, PCHLI TARG, TINTA, AZYL, LAWENDA FRANCUSKA, SEKRET, WŁÓKNO, NORMAN, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KLASA POSIADAJĄCA, KURURU, HEPATOLOGIA, PALARNIA, OCHRONA INDYWIDUALNA, MIŚ, SYJON, KASTYLIJSKI, KARMIDEŁKO, MOWA WIĄZANA, SZTUCZNY LÓD, KNAJPA, CHÓR, PRZEPAD, SPLENDID ISOLATION, BUŁAN, KRIOKOMORA, CIĄG, DRUGI OFICER, HACKNEY, KŁOSEK, GAŁĘŹNIK, PRASADA, TATAR, DOWÓD APAGOGICZNY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, UPOMNIENIE, PRODUKCJA, PASTORAŁKA, LITOGRAFIA, PANGOLINY, GUGLE, RANA SZARPANA, WYSPA KONTYNENTALNA, TERRINA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, KASZUBSKOŚĆ, RYNEK PIERWOTNY, RATOWNICTWO MEDYCZNE, DOBRA KONSUMPCYJNE, PUNKT ASEKURACYJNY, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, APOSELENIUM, SIAD TURECKI, GNIAZDO, KĄT OSTRY, IMMUNITET SĄDOWY, PODSTAWCZAK, MIPS, TEORIA GRAFÓW, TERMOLOKATOR, LABIRYNT, CÓRDOBA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PAŁASZ, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ZEGAR ATOMOWY, KIRENIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, HARD PORNO, STORMBERGIA, KARAKAŁPACJA, GRUPA KARBOKSYLOWA, ŁABA, ERGOMETR, RAJD DAKAR, CNOTLIWA ZUZANNA, TRASZKA ZIELONA, OBSERWATOR, MARUDA, FILEMON CIENKODZIOBY, CUMMINGS, MOTYW, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, PAPROTKOWATE, NAGRODA POCIESZENIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OPRICZNINA, KONTO, GAZ ELEKTRONOWY, ZESPÓŁ TUMARKINA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PSYCHOTANATOLOGIA, HISZPAN, PRZECZULICA SKÓRNA, ŻABA BŁOTNA, SZAMANKO, ROBAK, SEKWENCJA TATA, GRABARZ, CIAŁKO KIERUNKOWE, WYŚCIGÓWKA, RADIOGALAKTYKA, ALBULOKSZTAŁTNE, PREORIENTACJA, OSTATNIA POSŁUGA, DIZAJNER, ŚREŻOGA, HISZPANKA, BRZYDAL, FILAMENT AKTYNOWY, WSPÓŁZAWODNICTWO, OKTANT, ARCYDZIELNOŚĆ, DZIESIĄTKA, PRZYPŁYW, BYLICA CYTWAROWA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ATTACHÉ KULTURALNY, OKOWITA, PARSĘTA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, PIERSIOPŁAWKA, CZTEROPOLÓWKA, KAZUISTYKA, ELEKTRYCZNOŚĆ, IDIOGRAFIZM, RĘKOSKRZYDŁE, RADIOTA, KREACJONIZM, REAKCJA, WODEWIL, KRETOWATE, OSIOŁ KATALOŃSKI, KRATKA KSIĘCIA WALII, HIPOSTAZA, MASTYKS, SALAMANDRA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, MARMUR, IBISOWATE, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, AKOMODACJA, ŁUT, TELEWIZJA, SZCZĘKOT, FLAWONOID, ZARODNIKOWCE, GRANDA, BAJECZNOŚĆ, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, WINDSOR, ŁYDKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, SZYB WINDOWY, IDEAŁ PIERWSZY, DŻAGA, TON, GOSPODARKA TOWAROWA, ANGLIZOWANIE, STAROFRANCUSKI, STYL TOSKAŃSKI, POKÓJ, URANIZM, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, OSAD EOLICZNY, INTENSJONALNOŚĆ, PRAWO MENDLA, EKONOMIA KLASYCZNA, KOD OGRANICZONY, NOTARIUSZ, DYSTANS, RÓŻOWA LANDRYNKA, SIŁY POWIETRZNE, RYNEK, GOŁĄBECZEK, CHOROBA KŁUSOWA, DUJKER ABBOTTA, ASTROCYT, PROSTA, MIENIE ZAMIENNE, ODMIANA HERBOWA, WRÓG, KROK, CIEŃ, KOŃ ANDALUZYJSKI, CHMURA KŁĘBIASTA, KOŁKOWNICA, SEKS, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PLURALIZM, KĄT DEPRESJI, GÓRNICTWO NAFTOWE, LAS OCHRONNY, DYPTYK, GRZEBIEŃ, PANNUS, ROKIETA, CHAŁAT, LIKORYN, GĘSIARZ, FTYZJOLOG, PERŁA URIAŃSKA, RELACJA ODWROTNA, TRZEŹWOŚĆ, SZEJK, GRUSZKA, GARIBALDCZYK, SETKA, NAWALENIE SIĘ, CZŁON PODRZĘDNY, ZORZA PORANNA, MARIO BROS, TORPEDA AKUSTYCZNA, ISTAR, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OKRES LITERACKI, ATOMOWOŚĆ, FILM KATASTROFICZNY, FISZ, SZCZOTKA, PARCIE KORZENIOWE, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, INDUKTOR, OBRZEŻE, ZUCH, CIOSNA, WYSYP, DELEGACYJKA, PARABOLA SZEŚCIENNA, BANK KOMERCYJNY, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, DEFICYT, KOSA, GĄSIENICZNIKI, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ?BOFORS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ LUZYTAŃSKI lusitano - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ LUZYTAŃSKI
lusitano - jedna z gorącokrwistych ras konia domowego pochodząca z terenów Ribatejo i Alentejo w Portugalii; powstała na skutek inwazji Maurów na Hiszpanię, gdy kuce Sorraia połączyły się z krwią koni berberyjskich dosiadanych przez zbrojnych z Afryki Północnej (na 13 lit.).

Oprócz LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LUSITANO - JEDNA Z GORĄCOKRWISTYCH RAS KONIA DOMOWEGO POCHODZĄCA Z TERENÓW RIBATEJO I ALENTEJO W PORTUGALII; POWSTAŁA NA SKUTEK INWAZJI MAURÓW NA HISZPANIĘ, GDY KUCE SORRAIA POŁĄCZYŁY SIĘ Z KRWIĄ KONI BERBERYJSKICH DOSIADANYCH PRZEZ ZBROJNYCH Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast