MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRZYŻYK to:

mały krzyż - znak lub rzecz zbudowane z dwóch krótkich kresek przecinających się w połowie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRZYŻYK

KRZYŻYK to:

znak dodawania w matematyce (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

znak chromatyczny w notacji muzycznej (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

niewielkich rozmiarów artefakt będący symbolem ukrzyżowania Chrystusa, wiszący na ścianie lub noszony przez człowieka, również jako ozdoba, bez związku z wyznawaną wiarą (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

rodzaj ozdobnego ściegu, ktory składa się z malutkich figurek z przecinających się nitek (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

mały znak krzyża - ruch rękoma (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

każde 10 lat z życia człowieka (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

figura tanga argentyńskiego polegająca na skrzyżowaniu nóg (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

mały kształt krzyża (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

w notacji muzycznej znak podwyższenia dźwięku o pół tonu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.821

ZNAK ORIENTACYJNY, WĘZEŁ CIEPLNY, BALON, KAWOWIEC, KUKIEŁKA, KAMARYLA, TELEGRAFIA, KOŃ, GOŁĄB POCZTOWY, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, CZEP, ŚLIZG STAWOWY, GRUCZOŁ DOKREWNY, SZCZOTKA, RUSKOŚĆ, REGLAN, GWIZDEK, SIÓDEMKA, DEZASEMBLER, CHMURA KŁĘBIASTA, KISZONKA, SZTORMLINA, PORTUGALSKOŚĆ, MOZART, JAMES, PODRYWKA, TROGLODYTA, SILNIK INDUKCYJNY, KITAJKA, MOBILE, ŚCIANA OGNIOWA, GOŚĆ, MIGLANC, ŚMIECIUCH, PILOT, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, GNIAZDO, MUSLIM, WOSK, KREDENS, INTEGRACJA PIONOWA, ELEMENT, BOZA, CZWORONÓG, POWIĄZANIE, ZŁOTY STRZAŁ, WIELKOŚĆ, LALKARSTWO, CYKL WEGETACYJNY, WIBRATO, PATRON, KAWA ROZPUSZCZALNA, DZIAŁANIE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, UMOWA WIĄZANA, ANAGLIF, CIOSNA, OGNISKO MAGMOWE, ŁAŃCUCH, PIEC, KWASICA MEWALONIANOWA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KRZYŻ, POZYCJA TRENDELENBURGA, KOREGENT, BAKA, REMIKS, MANDARYŃSKI, RAMA, ZROBIENIE MIEJSCA, CASTING, WAGNER, PIŁKARZ, CYTRYNIAN, ZIEMNIACZEK, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, AYER, SYMBOLICZNOŚĆ, ANTYROMANTYZM, POLEWKA, KOŁYSANIE, TRUFLA, CHŁONIAK, NUGAT, MCHY LIŚCIASTE, ZBIÓRKA, GASIWO, TOPIELISKO, KOSÓWKA, STYL ARTYSTYCZNY, MIKROSILNIK, DYGNITARZ, OPAD, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, SSAK MORSKI, JASZCZURKA WĘŻOWATA, WIZA POBYTOWA, PIGULARZ, SZKLIWO, FARERCZYK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, STUZŁOTÓWKA, MACIEJKA, CYKL POETYCKI, TALERZE ORKIESTROWE, GNETOWE, KONTROLA, ŚWIAT, KWIECIAK, POWĄTPIEWANIE, TEMBR, STROP, GĄSKA ZDRADLIWA, KNYPEK, ARABICA, ESENCJA, BIODOSTĘPNOŚĆ, TEFILIM, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CELEBRACJA, RUBASZNICA, RUCH, RESET, DETAL, STOŁP, FILOLOGIA KLASYCZNA, ROPUCHA WODNA, WIĄZANIE, TOWARZYSZ PANCERNY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BARACHŁO, DOVE, EMISJA, BIOMETEOROLOGIA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, EKONOMIA KLASYCZNA, CYWIL, KAWALKATA, KOŁEK, GOŁĘBICA, CHOROBA CAROLEGO, KWADRANS AKADEMICKI, SIGILLUM, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, FLASZKA, WELIN, OBRZYD, SUŁTANIT, LOTNOŚĆ, KOSMOGONIA, STARA MALUTKA, AROMAT, FAZA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, BAGGALA, IDENTYFIKACJA, NOK, WYKRĘCANIE, STACJA ZAKŁADOWA, BARWA, FIKOŁEK, KRYSTALOFIZYKA, AMFIBIJNOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, WYDARZENIE, MUNGO, KINO DOMOWE, GRYZONIE, TIRET, CHŁYST, MARTWOTA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PRAGMATYKA, KSIĘŻUNIO, LUKI, WNĘTROSTWO, KUŁAK, WSZARZ, WYRAJ, KONSERWA, FUNKCJA, MASKA POŚMIERTNA, PODTYP, OCZKO, ELEMENT, WIERTNIK, PANORAMA, GAWIALOWATE, KOR, PASTWA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, PRZEDMURZE, JAZDA, RANA, CHRYSTOFANIA, KLESZCZE, BLUSZCZ, MANIERYZM, USIŁOWANIE, PRZEDROŚLE, LIMNIGRAF, KREDKA, BOMBIARZ, ZIARNIAK, KOLUMBARIUM, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PISIOR, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, REALIZM, FERMA, ŁUSKA, CYKL MIESIĘCZNY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, NIEDOROZWÓJ, GETRY, ROŻEK, PRZYGOTOWANIE, SUPERKUTER, BARWICA, RZEŹWOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ, KNOT, ISKRA, TIURMA, LOBELIOWE, POMYŁKA, EKIPA, KOŚĆ ŁZOWA, CHOROBA GENETYCZNA, SYLWETKA, ODSUWACZ, KWIATEK, LAMBDA, NAKRYCIE GŁOWY, SCENKA RODZAJOWA, KOKARDKA, KAPANINA, LEMIESZKA, OSTATECZNOŚĆ, GÓRKA, CYNK, GRONO, DIDŻEJ, CHOROBA BUSCHKEGO, PRZEKUPKA, SKLEPIENIE PALMOWE, POKRYWA, PARNOŚĆ, BAZA, WIDEŁKI HERETYKÓW, ROZTWÓR BUFOROWY, SĘK OTWARTY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, EOZYNOCYT, ŻABKA, SALAMANDRA KAUKASKA, KARMIDEŁKO, JEDNOSTKA INFORMACJI, OLEJ MIGDAŁOWY, SMOLUCH, BARWA DRUGORZĘDOWA, WELUR, PŁYN, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, KALWARIA, HIGIENISTKA, KOŁNIERZYK, POJEDYNKA, PIES RODZINNY, PANDA, POKRĘTKA, POLE, TRANZYSTOR, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SZABAŚNIK, OPERA, TYŁÓWKA, PAJĄK, KURTYNA WODNA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, KSIĄŻĄTKO, REWOKACJA, MIKROWENTYLACJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, GENERAŁ, KOMPETYCJA, SZCZUR TUNELOWY, ZAPAŁECZKA, HEROS, POETA, UZIOM, ZAPALNOŚĆ, PŁAWA, ODTWÓRSTWO, SZAFARZ, SIEDLISKO, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ?RYBA MAŚLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRZYŻYK mały krzyż - znak lub rzecz zbudowane z dwóch krótkich kresek przecinających się w połowie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRZYŻYK
mały krzyż - znak lub rzecz zbudowane z dwóch krótkich kresek przecinających się w połowie (na 7 lit.).

Oprócz MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - MAŁY KRZYŻ - ZNAK LUB RZECZ ZBUDOWANE Z DWÓCH KRÓTKICH KRESEK PRZECINAJĄCYCH SIĘ W POŁOWIE. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x