REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBOWIĄZEK POGRZEBOWY to:

regulowany prawnie obowiązek pochowania zwłok, które nie zostały przeznaczone przed śmiercią na cele badawcze lub użytek uczelni medycznej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.749

NIEJEDNOCZESNOŚĆ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PRZEPRÓCH, SAKSAUŁ, KRAINA, RZODKIEWNIK, DERMOKOSMETYK, OBWÓD REZONANSOWY, PASTORALE, PATRONKA, FAKTURA, TOREBKA BOWMANA, DWORAK, GÓRNICA, KOKPIT, DRIAKIEW, PAS, WEREŻKA, EGZOTYK, EMITOFAGIA, TEŚCIK, FILM KATASTROFICZNY, PISEMKO, BEZKIERUNKOWOŚĆ, GROWL, PODCENTRALA, NIENARUSZALNOŚĆ, TEREN ZIELENI, KOMPENSACJA, POLSKI, NEKROFOBIA, OTĘPIENIE, KREWETKA ELEGANCKA, KLASER, DŻEMIK, SUCHORYT, BUNT, BOMBA EKOLOGICZNA, OSŁONOWOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, WYRAZISTOŚĆ, PIĘDZIK SIEWIERAK, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, GRANITA, ZESTAWIK, REDA, POGOŃ ZA RENTĄ, PATOGEN, ARMARIA, BEAN, ŁONO, NIEZAMOŻNOŚĆ, PRAWO PROCESOWE, KASZTEL, DZIECINNOŚĆ, MANIERYZM, MALARZ, TOWARZYSZ PANCERNY, TRANSWESTYTA, ODMIANKA, ROŻEK, REKREACJA, KORDYLINA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, DRŻĄCZKA, LIBERIA, GRAFOMAN, ŻAL, BON OŚWIATOWY, RYFT, PALIWO GAZOWE, TURZYCA, PODWIĘŹ, KONWENCJA, SFERA DYSONA, ARENA, OPERA, ELEWATOR, MAŁY PODATNIK, SREBRNY EKRAN, AZOTAN(V), POWÓD, BROŃ BIAŁA, CIAŁO AMORFICZNE, KODON NONSENSOWNY, STUDIUM, TOM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KWASZONKA, TERMIN ZEROWY, PERSONA, DIAKRYT, MAH JONG, METALICZNOŚĆ, KRÓL, JĘZYK KENTUM, KLEJONKA, LOGOGRAM, FASOLA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, WIERSZ, ABOLICJONISTA, TRANSPORTÓWKA, LENIUCH, BLISKOŚĆ, KALINA, DEPUTAT WĘGLOWY, PRÓCHNICZEK, DUCH, CIS POSPOLITY, GABINECIK, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, KLAKA, KAPTUR, WIERSZ LEONIŃSKI, BADANIE PRZESIEWOWE, ADRESAT, WŁÓCZYKIJ, KOPIA, ADIDASEK, PRZEMYT PLECAKOWY, BLUZG, PROFIL KAUZALNY, BRZEG, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ŚMIETANKA, NOCEK WĄSATY, BEZROLNY, KRZYWA POPYTU, JASKINIA LODOWA, OGRANICZENIE, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KASK WSPINACZKOWY, TOLERANCJA, REKLAMKA, OBRZĘK GAZOWY, DULKA, PLUS, GAZ GENERATOROWY, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, MŁODZIAK, APRETURA, DYLIŻANS, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, MOST POWIETRZNY, ROMUALD, NIEUNIKNIONOŚĆ, AKADEMIK, NIEDOŻYWIANIE, JUMPSALING, KORMA, BYTOWNIT, SYSTEM POWIERNICZY, SZEWRON, SKRÓT, CZASZA, PERMISYWNOŚĆ, BUTERSZNIT, OPASKA, DOROBKIEWICZ, TUSZ, RÓŻA SKALNA, ARTEFAKT, ANTYFONA, PÓŁSAMOGŁOSKA, SYGNAŁ, HARCE, BRZYDOTA, PARUZJA, NIEPRZYJACIEL, ROLNIK INDYWIDUALNY, DYFTYK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, REZEDA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TOUROPERATOR, PRZEDWIECZNOŚĆ, UZNANIE, CHŁOSTA, TEOLOGIA NEGATYWNA, PĘTÓWKA, PROMIENIOWANIE ALFA, TRZĘSIDŁA, SMUŻ, ELITARNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, SUBSTANCJA OBCA, KOTYLION, BRAZYLIJSKOŚĆ, ADAPTOWANIE SIĘ, NIEDBAŁOŚĆ, OWAD, ENTEROKOK, POMOC, BIEGAJĄCE OCZY, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PROWANSALSKI, INFLACJA KONSUMENCKA, KOMPANIA, BLASZANKA, NUMER TAKTYCZNY, GRAFIKA, NEKROMANCJA, KOŻUSZYSKO, EKSPEKTATYWA, PANNUS, SINGIEL, ZASADA PODCZEPIENIA, SKAFANDER, KOSTKA BRUKOWA, MCHY WŁAŚCIWE, WOLNY RYNEK, EGZORCYZM, EGZOCENTRYZM, PÓŁPROFIL, KARRUKA, ŻYWOPŁOT, ŁUPEK DACHOWY, EFEKT ELIZY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, ASOCJALNOŚĆ, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, STATUS SPOŁECZNY, NON-IRON, BULWARÓWKA, SZCZUDŁO, RABARBAR, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ZABUDOWANIE, MECHANIZM, DOSTOJEŃSTWO, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WRĘGA, STOCZNIA, COASTER, NACZYNIE WIEŃCOWE, CHOROBA PLUMMERA, SUPERPAŃSTWO, ŻACHWA, PRZEDBŁYSK, NAJEZDNIK, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, PRZEDWOJNIE, WARIANT NORMY, OKRZEMKI, CYGAŃSKIE DZIECKO, TURMA, BEZGŁOŚNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, GODZINA, CZAJ, DRWA, KONOTACJA, KOLBA, MINERALIZACJA, MIĘDLARKA, BEFSZTYK, PASTEL, BRZOSKWINIA, AKERMAN, MATURA POMOSTOWA, TRĘDOWNIK, TEMPO, SOS SOJOWY, PIECZYWO, ZAGRANIE, OSZOŁOM, ETYKIETA, PLANISTYKA, ŻURFIKS, CANOSSA, WIEŚNIAK, ZRĄB TEKTONICZNY, PODOBIZNA, KOSMETYK KOLOROWY, ŁBISKO, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WIELKA STOPA, TEST PASKOWY, KOMBAJN, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, GEEK, ANALIZA, MOCZ, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, RACHUNEK SUMIENIA, ŻUPA, BEZBOLESNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, PAJACYK, PRAWDA, KOLIMATOR, DMUCHAWKA, ?GRANATNIK PRZECIWPANCERNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.749 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBOWIĄZEK POGRZEBOWY regulowany prawnie obowiązek pochowania zwłok, które nie zostały przeznaczone przed śmiercią na cele badawcze lub użytek uczelni medycznej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBOWIĄZEK POGRZEBOWY
regulowany prawnie obowiązek pochowania zwłok, które nie zostały przeznaczone przed śmiercią na cele badawcze lub użytek uczelni medycznej (na 19 lit.).

Oprócz REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - REGULOWANY PRAWNIE OBOWIĄZEK POCHOWANIA ZWŁOK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE PRZED ŚMIERCIĄ NA CELE BADAWCZE LUB UŻYTEK UCZELNI MEDYCZNEJ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x