Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA MANDARYŃSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANDARYŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka mandaryńskiego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MANDARYŃSKI

MANDARYŃSKI to:

oficjalny standard chińskiego języka mówionego w ChRL i język urzędowy tego państwa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA MANDARYŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.599

PAJĄCZEK, JELEC, OZONOSFERA, PROCES FONETYCZNY, KRAKOWIAK, TEKA, PRÓCHNICZEK, WAŁKOŃ, ERGASTULUM, SZTUKA, ŁAMANY DACH POLSKI, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KALINA, CANZONA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, SETER, KLON, PODKŁADKA, WPUST, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KATEGORIA SEMANTYCZNA, DZIANET, HODOWLA PIERWOTNA, JIVE, MELASA, ZEBRA, BOCIAN, ZARZUELA, APEL, ZACHOWANIE, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ZBIERACZ, PĘDZARNIA, SKROMNIŚ, PIEKARNIA, KRAWAT, NASTURAN, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WĘDROWNOŚĆ, BERCEUSE, PORĘCZE, KIJEK NARCIARSKI, ODTWÓRCA, SUKCES REPRODUKCYJNY, POZYCJA, JEDENASTKA, HOŁDOWNIK, KARTKA, TRANSMUTACJA, IMIONNIK, KARTUSZ, BEZAN, KONTO, PIECZONA ALASKA, DIVA, ADWENTYZM, SZERMIERZ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, BURLESKA, GŁÓD, ENIGMATYCZNOŚĆ, COKÓŁ, CZAS MĘSKI, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, EKSPERIENCJA, EWEŃSKI, OBIBOK, GRUPA ABELOWA WOLNA, ŁOŻYSKO GAZOWE, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, OBELISK, PRZEBIEG, LORETANKA, TŁUK PANCERNY, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KARMNIK, CIŚNIENIE STATYCZNE, HOL, MARTWIAK, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŻYCZLIWY, FILET, SKLEP PAPIERNICZY, PAY-AS-YOU-GO, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, RUMIAN SZLACHETNY, AFIKS, SĄD WOJSKOWY, PARTNER, SUTEK, OLIWA, PORZĄDEK DZIENNY, ZŁOTOROST, ZEGAR KWARCOWY, DOMINANTA, BOMBER, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ROZMODLENIE, ETANERCEPT, SKRZYNIA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CZEKOLADA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, STARY BYK, MARGINESOWOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PARAKAPPACYZM, JEHOLOPTER, BABILOŃSKI, ODRĘBNOŚĆ, PANEL ADMINISTRACYJNY, KIERAT, OBIEKT MOSTOWY, BICIE POKŁONÓW, HAJDUK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, RÓW TEKTONICZNY, ATAWIZM, PRZEBITKA, FAJTNIĘCIE, PĘCHERZYK PŁUCNY, CZYSZCZALNIA, ROZMIARÓWKA, KROJCZY, WERANDA, METODOLOGIA, BROSZURKA, LEJ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, STOPA DYSKONTOWA, GORSET, UKŁAD CAŁKUJĄCY, FRYGIJCZYCY, OBRÓT PIENIĘŻNY, MASTYGONEMA, NAWIETRZNIK, WSPÓŁMAŁŻONEK, DAR ZIEMI, ŁAPADŁO, KATA, SER PODPUSZCZKOWY, ORKIESTRA SYMFONICZNA, GZA, MORION, ALLEL DOMINUJĄCY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, SIEDZISKO, CHOINKOWOŚĆ, CIASNOTA, MONOPOL, BARCHAN, UWIĘZIONA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MŁODZI, CIAŁO, SWÓJ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, BŁAZENEK, KOZAK, KUC MERENS, KAŁAMARZ SZKOLNY, CHARLES, KULTURA MINOJSKA, OPOZYCJA BINARNA, SER ŻÓŁTY, STOPA ZWROTU, PRANKO, AREOGRAFIA, BŁYSK, ASTRONOMIA POZYCYJNA, TRANSLOKACJA, BIAŁE MIĘSO, PALEOBOTANIKA, SERBSKI, GRZYB PIASKOWY, CYSTERNA, KEYBOARD, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, CHINE, TOUROPERATOR, PRZESTRZEŃ FAZOWA, WIEŻA STRAŻNICZA, ABECADŁO, PRZYPŁYW, KALEJDOSKOP, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, PŁYTKI TALERZ, BAT, DZIDA, DIALER, PISMO FONETYCZNE, ŚLIZGAWKA, SWORZEŃ, WPŁYWOWOŚĆ, FROTKA, PÓŁŚWIATEK, OBJAW ZASŁONOWY, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KSIĄŻĄTKO, SAŁATA LOLLO, KORDYLINA, DWUDZIESTY CZWARTY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, DERBY, GŁUPTAK, OCHRONA ŚRODOWISKA, WROTA, POLONISTYKA, TYRAŃSTWO, MASIELNICZKA, MÓŻDŻEK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZIARNOJAD, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KACAPSKI, CENTRUM KONFERENCYJNE, WZGÓREK ŁONOWY, MATKA POLKA, ASTERYZM, KANOE, WIEK NIEMOBILNY, DOŚWIADCZENIE, JĘZYCZEK, CEMENT STOMATOLOGICZNY, DIAKRYT, RESORT SIŁOWY, KAMERTON, KONIKI MORSKIE, RYNEK DETALICZNY, GAŁĘZATKA KULISTA, IZBA, WALOŃSKI, KARAKOL, SPRZECIW, CELTYJKA, AGONIA, ZUŻYCIE, KLATCHIAŃSKI, OPASANIE, SKŁADKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, JĘZYK WEGETUJĄCY, GNOJAK, SUBLITORAL, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KARKAS, NIEPRZYJACIEL, STROBILANT, MURARKA RUDA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OŚRODEK, CZAS, ETER, MAPA AKUSTYCZNA, NAJEŹDŹCA, NEOREALIZM, OPOZYCJONISTA, EPICYKL, UTRAKWIZM, BARCZATKA GŁOGÓWKA, OGNIWO, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, OPENER, INTROJEKCJA, NIEDOTYKALSKI, INSTRUMENT KLAWISZOWY, SKARGA, STOPA NARZUTU, KRYSTALIZACJA, CWAJNOS, METALICZNOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, FIZYKA ATOMOWA, KRUŻGANEK, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, WALC ANGIELSKI, SYR, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, PANEK, SPRYCIARKA, ŁAWA RZĄDOWA, RYBOJASZCZURY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, CIEŚŃ NADGARSTKA, CZARDASZ, KOGA, MINA, WOJNA ŚWIATOWA, UDERZENIE, ALT, ASTROGRAFIA, PĘTAK, STRATEGIK, KAWA Z MLEKIEM, BRUDNICA MNISZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka mandaryńskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA MANDARYŃSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mandaryński, przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka mandaryńskiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANDARYŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka mandaryńskiego (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x