SIARKOWY LUB MLEKOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS to:

siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWAS

KWAS to:

coś kwaśnego w smaku (na 4 lit.)KWAS to:

zaczyn, zakwaszona porcja ciasta (na 4 lit.)KWAS to:

w chemii: związek zawierający łatwo dysocjujące atomy wodoru; przeciwieństwo zasady, związek o niskim pH (na 4 lit.)KWAS to:

nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.)KWAS to:

orzeźwiający napój (zazwyczaj bezalkoholowy) uzyskiwany w wyniku fermentacji, kojarzony z kuchniami Europy Wschodniej (na 4 lit.)KWAS to:

sytuacja, kiedy dobra atmosfera pryska i robi się drętwo (na 4 lit.)KWAS to:

borny lub pruski (na 4 lit.)KWAS to:

azotowy lub solny (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIARKOWY LUB MLEKOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.299

ŚWIECA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KOGNITYWIZM, MORENA ABLACYJNA, GARNEK, OBRAZ OPTYCZNY, WŁOCHACZ, FUNKCJA ZDANIOWA, PATRON, STAW, STOPIEŃ, MUSZLA, ALAN, AMERYKAŃSKOŚĆ, WOLTAŻ, POMÓR, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, TACZKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CZAPRAK, STREFA RYFTU, ZAMIANA, LEGOWISKO, KRAKOWIAK, KUPNO, SPEKTAKL, CHARYZMA, KLASYFIKACJA ABC, WACŁAW, SZEWRON, SKARGA, RUMPEL, ŻAŁOBA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, TINGEL-TANGEL, GNÓJ, GIRLANDA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ASTRAGALOMANCJA, PRYMITYW, CIAŁKO MRÓWCZE, ZARAZA, KAFETERIA, PÓŁCIEŃ, DEZERCJA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, OKIENKO TRANSFEROWE, KB, DZIURA, PRZEWÓD, KAMICA MOCZOWA, POETA, BRZOZOWATE, OPONKA, MAZER, SPADOCHRONIARZ, DOMINANTA, RYBA PO GRECKU, TENUTA, MALUCH, SILOS ZBOŻOWY, KOSZARKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, BEZIMIENNOŚĆ, CZOŁÓWKA, ALAIN, WSPOMINKI, OKULAR, ODSTRZAŁ, OBAWA, BASEN, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PAWILON, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KOŁACZYK, EKSTRUZJA, BIFORIUM, STOPIEŃ ETATOWY, MARENGO, ADHD, GWIAZDA NOWA, FILTRACJA, SINICA, NEUROPRZEKAŹNIK, HYDROFOR, SIATKA, FENIG, DOM HANDLOWY, PROTEKTORAT, OSTATNIE POŻEGNANIE, GEMISTA, SKOK, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, CZYTELNIA, DANINA, SEKCJA, MIKS, SIECZKA, NASZYWKA, TEMBLAK, ŁUSKA, ROTUŁA, GODET, BRAK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DWUDZIESTY PIERWSZY, SKŁADAK, SYTA, ROZSZCZEPIENIE, KASETA, BIRET, WYBUCHOWOŚĆ, ÓSEMKA, AKTYWISTA, PIEPRZ MNISI, ŻABA SZTYLETOWATA, BARWNOŚĆ, BALAST, ULGA BUDOWLANA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LAMINAT, DEASEMBLER, SYR, WYBITNOŚĆ, REKOLEKCJE, HALA MASZYN, OPERACJA, PÓŁRUCH, LODÓWKA, DENATURACJA BIAŁKA, AC, ZAZNAJOMIENIE, GRZBIET, PIKADA, POLEW, FUTRYNA, PODKOWA, ANEKSJA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, OKREŚLENIE, KORZYSTNOŚĆ, AKCENT, PASZTETOWA, TOPIEL, GRA NA ZWŁOKĘ, CIĄŻA, SOKOLE OKO, WOSK, POMNIK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LEJBIK, JEŻ MORSKI, LICZBA BRINELLA, KASTANIETY, KWAS FOSFONOWY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, TRAWERS, BUKWICA, ZAMEK, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, RUCHANKA, ROZKŁAD, ŻARLIWIEC, CHARTER, DYSZKANCIK, PARCH, MOTOR, ŁOBODA, WITAMINA, SZPEKUCHA, MECHANIZM, PLEBS, LISTA STARTOWA, EMPORA, NIEWIERNOŚĆ, SIEDZIBA, WENTYL, TAPETA, WIESZAK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, SMREKUN, KATAPULTA, BYDLAK, DOPING, WSPÓŁMAŁŻONEK, PERFUZJA, BUGAJ, ANTAGONISTA, JASKÓŁKA, ZOONOZA, AUDIOBUS, MERENGA, HEMOROID, STÓJKA, KANAŁ, GÓRA LODOWA, RUG, KWAS FTALOWY, POPRĘG, SMAKOWITOŚĆ, ODCHYŁ, KREDENS, KĄDZIEL, ZIELONE, PRZEMYSŁÓWKA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, SEKTA, ŁUPEK PARAFINOWY, SYMPTOMAT, BEZECEŃSTWO, KOSZTORYS INWESTORSKI, ŚMIECIARZ, SKONTRUM, ISKRA ELEKTRYCZNA, PLUTON, STATEK KORSARSKI, ALPAGA, BIOREMEDIACJA, UKŁAD PLANETARNY, LEGENDA, PUBLIKACJA, TELEFON, GAD, LUTNIA, NIGER, SERWIS, PASJA, RADIOMAGNETOFON, ADAGIO, STILON, GRZBIET KSIĄŻKI, SUBRETKA, PIESZCZOSZEK, KONWERTOR, STEK, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZEŻYCIE, FISTUŁA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ODRĘBNOŚĆ, GRAJCAR, ZASADA, BEZCZYNNOŚĆ, WIZYTÓWKA, ODROŚLE, KURHAN, ZAŚPIEW, STOŻEK WULKANICZNY, NAWALANKA, POZYCJA, SEROKONWERSJA, ORGANDYNA, MODEL, DYRYGENTURA, SPARRINGPARTNER, MELUZYNA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, CZOŁDAR, LIDER, EFEKT STYKU, STAN CYWILNY, LAMA, PODZBIÓR, AKINEZJA, SYGNATURKA, PODODDZIAŁ, SER, STRACCIATELLA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ZŁOTOGŁÓW, MORWA, HAK, KOALICYJKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MATERIAŁ BUDOWLANY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BAGNO, TRÓJKĄT, TIUL, KATZENJAMMER, RUBLÓWKA, ARABICA, ZATOKA, MARKETING INWAZYJNY, PRANKO, GAZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, KOLIMATOR, MIKROKLIMAT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ?TKAŃCOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIARKOWY LUB MLEKOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIARKOWY LUB MLEKOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS
siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.).

Oprócz SIARKOWY LUB MLEKOWY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SIARKOWY LUB MLEKOWY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast