CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAGIZM to:

cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności, inaczej: sytuacji tragicznej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRAGIZM

TRAGIZM to:

cecha twórczości, dzieła lub jego elementów: ukazywanie czyjejś kondycji w sposób poważny jako pełnej walczących ze sobą przeciwnych sił i sprzeczności, sytuacji bez wyjścia (na 7 lit.)TRAGIZM to:

cecha sytuacji trudnej, bez wyjścia, tragicznej (na 7 lit.)TRAGIZM to:

dramatyzm (na 7 lit.)TRAGIZM to:

dramatyzm utworu lub sytuacji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.730

WADA, MUTRA, KSZTAŁT, OSTEOTOMIA, TRANSMITER, TRANSGEN, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, HERB, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PRODUCENT, NAMIAR, DYZGUST, RZUT, FAWORYT, KOK, WIEK, KRYTYCZNOŚĆ, ZATRATA, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PARATHA, URLOP DZIEKAŃSKI, ANTAŁEK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZJADLIWOŚĆ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NIERUCHAWOŚĆ, SKALISKO, POLEROWNIK, INWEKTYWA, NIECHLUJA, SERDAK, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, GUMA, TYMOTKA, WYPADEK JĄDROWY, MANOMETRIA, FILTR, SKRA, HISTORIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, NIERUCHLIWOŚĆ, SIECZKA, CHOROBA, IGOR, WINIAN, ZAKAZ, PROMENADA, BAT MICWA, ZNACZNIK, ŻABA SZTYLETOWATA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, ORNAMENT, ŁUPACZKA, LANDO, DRUŻYNA, DEKORTYKACJA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BARETKA, MOBING, SKRÓT, PŁAWA SONAROWA, FRAMUGA, PRZEWODNICZĄCY, PRZEŁOM, KOSMOS, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KURAWONGA ZMIENNA, DUET, ŚCISKACZ, CZARODZIEJKA, HAMULEC, TRZYKROTNOŚĆ, MIĘTÓWKA, BEZCIELESNOŚĆ, CYGANKA, PODZIAŁ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ISKRA BOŻA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KLOSZ, ESKORTA, IZOLACJA, POKOLENIE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, DWÓJKA, INTERPRETATOR, PŁOMYCZEK, LORDOSTWO, RAMY, FUCHA, EPOKA INDUSTRIALNA, NIEWAŻNOŚĆ, BARSZCZ, LODOWIEC GRUZOWY, DEZADAPTACJA, BERNARD, SAGA, FACIO, PIERSIÓWKA, GRUPA ETNICZNA, KONEW, PUNKT WITALNY, ZWITEK, HAYDN, STRZAŁA, SIEDLISKO, LAWATARZ, SZEJK, ZEKS, EKSPRESYJNOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, KOSZAROWOŚĆ, EMALIA, POWŁOKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ANKIETA PERSONALNA, SWÓJ, RODZAJ, ODSTĘP, NIEWYDOLNOŚĆ, FORMA, DŹWIĘCZNOŚĆ, OPIS, FAZA, ADAPTACJA, RETRANSMISJA, ZIARNECZKO, TARPAN, INICJATYWA USTAWODAWCZA, NIEGRZECZNOŚĆ, RÓG, ŁUSKA, BURGER, PÓŁKLUZA, DZIABKA, RAJDER, POTNIK, OBRAZA MAJESTATU, PAPRYKA, SKRZELOTCHAWKI, RACHUNEK ZDAŃ, KOROWAJ, WAFELEK, SMAROWNICA, PACHOŁ, PRACA, REKALKULACJA, GRAFIKA WEKTOROWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ATRAKCJA, KINO, EKSPANDER, MORAWSKI, MNIEJSZE ZŁO, OCHOTNIK, KRAJARKA, TROCINÓWKA, TRANSFUZJA KRWI, POGODNOŚĆ, DOŻYWOCIE, OBŁOK SREBRZYSTY, DZIARSKOŚĆ, LUNETA, NAKŁADKA, ZAKOŃCZENIE, DARMOCHA, KOMPENSACJA, OBRAZICIEL, BOCZNICA KOLEJOWA, ZŁOŚLIWOŚĆ, PODATNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, BARETKA, HALBA, PODRYG, OSZCZĘDNOŚĆ, BLOK ENERGETYCZNY, NIEMRAWOŚĆ, CYBORIUM, TOKSYNA SINICOWA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, PARTYCYPACJA, GŁĄBIK, OBROŃCA, MOC CZYNNA, KOŻUCH, KONFISKATA, GAJDY, OMAR, WINNOŚĆ, NOWINKARSTWO, OBRAZA, CZOŁÓWKA, RELING, TRANSPORTÓWKA, ANTOLOGIA, PODSTĘPNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, TRYSKAWKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ROZMIAR, WŁOCHACZ, OBAWA, WĘŻOWNIK, LIDER, ZIEMIA, TRZYMADŁO, WYCINEK, SPRAWOWANIE, ORDYNARNOŚĆ, NOWA, OPAŁ, PLACYK, PODMUCH, SPALINY, FOKI, OLIWA, UPRZEDMIOTOWIENIE, AKTYWNOŚĆ, TROMPA, ZWIAD, NIEWYPARZONY JĘZYK, RAMA, CZŁON PODRZĘDNY, EMPIRYZM GENETYCZNY, MAŹNICA, PODRZUT, KLEJONKA, WĄŻ, MAKRO, PRÓCHNICZEK, KOMPLEKS, CHOŁODEĆ, MOŁDAWSKI, OLIWA Z OLIWEK, JABŁKO, REGISTER, POZAMUZYCZNOŚĆ, PRZEBIEG, KARAFECZKA, WYRAZISTOŚĆ, STEREOTYPIZACJA, CHARAKTER, ROZSZCZEPIENIE WARGI, EKRAN, PULWERYZATOR, OBSADA, JĘZYK, FORMA, KAMIKAZE, NIEPOKOJENIE SIĘ, DERYWAT, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, FORMA ODLEWNICZA, PRZESŁUCHANIE, CIĘŻAR GATUNKOWY, OSTATNI SAKRAMENT, BIAŁORUSKI, DYKTATURA, BRANŻA, WIERZCHNICA, SURDYNKA, TWAROŻEK, ORGANIZM, DWUSTUZŁOTÓWKA, KUPA, RENA, KABRIOLET, ATAK, TRENCZ, OCZY, ZGRUPOWANIE, DETENCJA SĄDOWA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WIELORASOWOŚĆ, SYNTEZA, ZŁOTOKAP, POPITA, DRIAKIEW, STRATYFIKACJA, TURBINA GAZOWA, DOSTOJEŃSTWO, WYSEPKA, UKŁUCIE, POSREBRZANIE, SUBTELNOŚĆ, FOLIA, AFISZOWANIE SIĘ, PRODUKT TRADYCYJNY, REŻIM, OBCIĄŻENIE, USTNOŚĆ, PANDANOWIEC, PLEBISCYT TERYTORIALNY, AKWEN, ?REWERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAGIZM cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności, inaczej: sytuacji tragicznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAGIZM
cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności, inaczej: sytuacji tragicznej (na 7 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI, INACZEJ: SYTUACJI TRAGICZNEJ. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast