STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATRYCA STRUKTURALNA to:

stosowana w hotprincie odmiana matryc, których powierzchnia tłocząca pokryta jest lekko zarysowanym rysunkiem lub tematem graficznym (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.171

IZOTERMIA, ZAPORA MINOWA, WINNIPEG, CIAŁO STAŁE, MARIO, ZASTAW REJESTROWY, PROMIEŃ, TALAR, PERYPATETYK, BELKOWANIE, SKRZYDEŁKO, FUTRYNA, PAMIĘTNIK, KIT, KLIKER, KOLOKATOR, SŁUP, ADAPTACYJNOŚĆ, PAJA, UCHODŹSTWO, PIGMENT, EGRETA, GUZ ŁAGODNY, PATRONAT, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ZGODNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, KRATA ROZDZIELNA, DYNAMICZNOŚĆ, CHAŁTURA, OPCJA WALUTOWA, AGAMA, TAMARYND, AKROPOL, KOLONIA, CANCA, EKSPLANTAT, WYDAWNICTWO, PIÓRO, PRZEMYSŁÓWKA, FACHOWIEC, ZBRODNIA, KARP BEZŁUSKI, TWAROŻEK, DRĄGAL, SZKLIWO, TESSERA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, TANK, APARAT, ZARZUT, TELEWIZJA, SCENKA, SREBRZENIE, CHWIEJNOŚĆ, LEMUR WARI, KAZAMATA, JAWOR, CHUSTA, LEKTOR, ROPA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, JAMA, FLAWONOID, PALIWO GAZOWE, NEPOTYSTA, ŁAŃCUSZEK, ŁOPATKA, MAŁY PALEC, RÓWNINA SANDROWA, RAMA, GOŚCIU, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, BOMBARDON, WIERTACZ, MIARA, WIR, CHOROBA BOSTOŃSKA, NIDERLANDZKI, HACKAMORE, CZŁON PODRZĘDNY, DOWOLNOŚĆ, SALAMI, BROWAR, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BRZĘKACZ, KLASTER, FOREMAN, KAJMAKAM, OULU, LINIA ABSORPCYJNA, CZUB, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, PRZECIWUTLENIACZ, ORBITA POLARNA, TYMBALIK, DYSZKANCIK, TOKAMAK, TOALETA, GŁOSKA, AKCENT, SSANIE, PIEŃ TRZEWNY, TUBULOPATIA, WYBORY PROPORCJONALNE, STEP, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, LOG, ANALIZA PORTFELOWA, ROZRZUTNIK, KRAKÓW, AKT MOWY, CATAMARKA, TRANSGRESJA, KUSAK, LITERATURA DYDAKTYCZNA, MANIAK, ONYKS, LEKTURA, BANGUEULU, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KRAJ, WOKABULARZ, POMOC STYPENDIALNA, CIĄŻA, DRELICH, NIEGOTOWOŚĆ, WELUR, MALARSTWO RODZAJOWE, ORANŻADA, DIAFTOREZA, MACIERZ NILPOTENTNA, SŁONECZNIK, CHOROBA CUSHINGA, KRZYWA, ROJALISTA, DEPUTAT WĘGLOWY, CHRYJA, SIOSTRZYCZKA, ODMIANA HERBOWA, PRAWO PUBLICZNE, BACKGROUND, ŚCIANA, MONOPOL, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PUKNIĘCIE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PÓŁBASTION, ICHTIOFAUNA, LOMUSTYNA, PULWERYZATOR, CHOROBA GÓRNIKÓW, CZERWONA KSIĘGA, PODCIŚNIENIE, PULPIT, REZEDA, PIJUS, PRZYPAŁ, NIPIGON, PORĘBA, POMOC, UJĘCIE, TRAGIZM, PIEC, RAUT, DEBILNOŚĆ, MILICJANT, EKS-KOMUNISTKA, PACHCIARZ, WSZECHWŁADNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, NATURYSTA, DZIADZIENIE, NEKTARIUM, NARZECZONY, SCREENSHOT, KRÓLESTWO, COTELE, DYSZKANCIK, SONDA, PION, PRAWO WEWNĘTRZNE, NOSZE, SEKSISTOWSKOŚĆ, ZGORZELINA, CIEŃ, MASKA, JAZ, ALLEN, KOLEJKA LINOWA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MOLINO, KANCIASTOŚĆ, TRÓJCA, MUR, SZCZĘK ORĘŻA, WZGLĄD, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, DOLMAN, ZADANIE, WYPADEK DROGOWY, ŚWIADECTWO, KARBOKATION, ZUPA Z GWOŹDZIA, SZAMBELAN PAPIESKI, GŁADŹ, BAKTERIE METANOGENICZNE, WODOPÓJKI, BRAZYLIJSKOŚĆ, JEZIORO GLACJALNE, REGULATOR POGODOWY, DRUGI, BOHEMISTYKA, LEWAR, PIERÓG, CIAŁO, KOSZATNICA, ALPAKA, ŁAGODNOŚĆ, BRYTFANKA, ZATRZYMANIE, PRZEKŁADKA, NUROGĘŚ, KOŁNIERZ, KARKOŁOMNOŚĆ, PULPIT, OSZCZĘDNOŚĆ, POWIĘŹ, FAZA, NIEUCZCIWOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, DIABEŁEK, IPSYLON, GLOSA, NIEDELIKATNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, LUKRECJA, USTNIK, WIETRZENIE MECHANICZNE, TARATAJKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ELEKTORAT, REGION WĘZŁOWY, PORTFEL, JĘZYK POMOCNICZY, TWIERDZENIE PETTISA, KĄPIEL, MISIO, RACZYNA, FACHOWOŚĆ, POKRZYWKA, TEORIA NAUKOWA, KĄPIEL, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, CELOWNICA, NATRYSK, KAFETERIA, TYMIANEK, CHŁYST, SYMETRALNA, POCISK ODŁAMKOWY, OBIEGNIK, PRZEZNACZENIE, DYPTYCH, IZOCHRONA, GROCH ZWYCZAJNY TYPOWY, PISK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PAJĄCZEK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, OPAL, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MATERIAŁ, TAGER, KSIĘGA AKCYJNA, ŻYŁKA, HEZYCHAZM, ZAKUTA PAŁA, DELFIN BIAŁOBOKI, ZATWARDZENIE, KREACJA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ŻART, STYLO, REMTRON, FLEBODIUM, AUTSAJDER, TIRET, ECCHI, EMENTALER, MERENGA, IMPOTENCJA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PUŁAP, WYLECZENIE, ŻONISKO, MAFIJNOŚĆ, TORRENS, ?KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATRYCA STRUKTURALNA stosowana w hotprincie odmiana matryc, których powierzchnia tłocząca pokryta jest lekko zarysowanym rysunkiem lub tematem graficznym (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATRYCA STRUKTURALNA
stosowana w hotprincie odmiana matryc, których powierzchnia tłocząca pokryta jest lekko zarysowanym rysunkiem lub tematem graficznym (na 19 lit.).

Oprócz STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STOSOWANA W HOTPRINCIE ODMIANA MATRYC, KTÓRYCH POWIERZCHNIA TŁOCZĄCA POKRYTA JEST LEKKO ZARYSOWANYM RYSUNKIEM LUB TEMATEM GRAFICZNYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast