CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SWOBODA to:

cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.)WOLNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SWOBODA

SWOBODA to:

brak ograniczeń (na 7 lit.)SWOBODA to:

cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.)SWOBODA to:

luźny, nieskrępowany sposób bycia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.430

NADZWYCZAJNOŚĆ, ZATKANIE DZIURY, PRZECHYŁ, EGOCENTRYZM, NIEPEWNOŚĆ, URLOP WYCHOWAWCZY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NIEGRZECZNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, ŁASKAWCA, ADVOCATUS DIABOLI, SKOKOWOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, IDIOMATYZM, NIEUCHRONNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, PIES OZDOBNY, WYKRZTUSZANIE, PIES MINIATUROWY, ADVOCATUS DIABOLI, WOSZCZYNA, NATĘŻENIE, DZIAŁ, PRYMITYWIZM, GRAFOMAN, TELEWIZJA HD, PIES RODZINNY, KOMUNIZM, BUROŚĆ, KROKODYLEK, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, SYSTEM KOMPUTEROWY, DZIWOŻONA, OSTANIEC KRASOWY, GWIAZDKA, SŁOWO KLUCZOWE, SZACHT, TROGLOKSEN, BIAŁY MURZYN, SSAK ŁOŻYSKOWY, SULFON, SUBSTYTUCJA, NIEKONKRETNOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, BIEDAK, NIEZRĘCZNOŚĆ, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, RÓWNOLATEK, GATUNEK ZAGROŻONY, REALIZM, WSPÓŁORGANIZACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BEZAN MASZT, ZGNIŁOŚĆ, DOMATOR, TKAŃCOWATE, WAZONKOWCE, DEASEMBLACJA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ZWARCIE SZEREGÓW, PARTYKULARNOŚĆ, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, NIEPOPULARNOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, STOPA PROCENTOWA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, BANDYCKOŚĆ, NOWOŚĆ, ŁUG, LODOWIEC SIECIOWY, NADWYŻKA KONSUMENTA, WYWROTNOŚĆ, CHYTROŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, WARTOWNIK, OZNAJMIENIE, POLIANDRIA, PATAFIAN, TOMIZM, WRAK, NIHILIZM, PROCES NIEODWRACALNY, GROCH CUKROWY, SRALUCH, HAMULEC TAŚMOWY, RĘKAWEK, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, WZIERNIK, STOS, MELODIA, KOZERA, POZYTYWNOŚĆ, ZAINTERESOWANY, BARANEK, PIESZCZOCH, MIKROSOCZEWKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ZABURZENIE LĘKOWE, NIEZALEŻNOŚĆ, WŚCIBSKOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, WIEK PRODUKCYJNY, BRYŁKOWATOŚĆ, STOSUNEK, PIERWSZAK, DODATEK MIESZKANIOWY, HUBA WIERZBOWA, SŁODKA IDIOTKA, PIERWSZOROCZNY, SUROWOŚĆ, PRZEWÓD, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, BURAK STOŁOWY, ESTRADOWOŚĆ, PASSE-PARTOUT, FANPAGE, OKO, WYSIŁEK, KURZA STOPKA, MARGINES, PODODDZIAŁ, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, KASZTAN, FIZJOGNOMIKA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, NARWALOWATE, METODA, PROMOCJA, MARUDZTWO, ZAIMEK ZWROTNY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, HAMULEC LUZOWANY, GRZECZNOŚĆ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ŻELAZNA RĘKA, FORMA PRZESTRZENNA, WOREK, ZADRA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ŚMIECH, NIEPOSPOLITOŚĆ, MATERIALIZM DZIEJOWY, WOLA, KPINA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PEJZAŻ, PRZESTRZEŃ FAZOWA, TAKIFUGU, GARBNIK, LINIA GEODEZYJNA, CZŁOWIEK, PŁYTA DETONACYJNA, RUMSZTYK, AFRYKAŃSKI, LEWAR, PLASTYCZNOŚĆ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, KURSOR, FILOLOGIA KLASYCZNA, NIEMRAWOŚĆ, PLASTYKA, PEŁNIA, WSIUR, KREACJA, MONIT, UNIONISTKA, JAWNOGRZESZNICA, CZARCI POMIOT, PASKUDNIK, OBOJĘTNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, PROCENT PROSTY, MAMICIEL, PRESTIŻ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, RACJA, TRANSCENDENCJA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KOSZULA DEJANIRY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PALMA, ROLADA, RADZIECKOŚĆ, KRÓLOWA, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, SZALOTKA, SHAMISEN, POSTULATYWNOŚĆ, RELACJA PEŁNA, FURGON, OBLATANIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WYNIOSŁOŚĆ, DZIEKAN, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, BRAT KRWI, MORALNOŚĆ, BRZUCH, MARTWIAK, ŁONO, ZWIT, NAZWA PUSTA, ZLOT GWIAŹDZISTY, NOWICJUSZ, PONCZ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OSTATECZNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NEUTRALIZM, POSUWISTOŚĆ, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, PIRAMIDA, STANOWISKO, KAWAŁ, OKAZJONALNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, TYŁOZGIĘCIE MACICY, NARYBEK, TRWOŻLIWOŚĆ, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, KREACJA PIENIĄDZA, OMIEG ZACHODNI, KINO AKCJI, AMBITNOŚĆ, MALUCZKOŚĆ, WALKA, RYBY KOPALNE, GRA W CIEMNO, POGODNOŚĆ, REKTOR, CHUJÓWKA, PARA, POPĘDLIWOŚĆ, WĘGLÓWKA, HURTOWNIA DANYCH, RÓWNOLICZNOŚĆ, CHŁOPIĘCOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, BIEG, MINI-ALBUM, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, ODŁÓG, SZWEDZKOŚĆ, WŁÓKNO, CICHODAJKA, PRZERÓBKA, RETORTA, KATEGORIA PIÓRKOWA, GRZBIET, RELIGIA MOJŻESZOWA, ADORACJA, CZYTANKA, DŁUG HONOROWY, ŚRÓDNERCZE, RZEŹBA GLACJALNA, STAŁA MICHAELISA, IMPERATIVUS, CHUJOWIZNA, PAS, PURPURAT, ZŁOTÓWA, NIENARUSZALNOŚĆ, NAPŁYW, NEUTRALNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, PRYMITYWIZM, ZAŁOŻENIE, TRZEŹWOŚĆ, ACHEIROPOIETOS, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TRIANGULACJA, BADYL, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PARTER OGRODOWY, BAJKA, SOBACZE ŻYCIE, NON-IRON, TAPIR WEŁNISTY, KRĘGOWCE, DWUCYFRÓWKA, MOTOR, UPALNOŚĆ, RAMKA ODCZYTU, PIĘKNOŚĆ, PRZEROST, LAGUNA, CHMURA WARSTWOWA, KONWERSJA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, COROCZNOŚĆ, KOMUNALKA, LENIUCH, PROCES, ?NIEKONKRETNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SWOBODA cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.)
WOLNOŚĆ cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SWOBODA
cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.).
WOLNOŚĆ
cecha czegoś, co jest wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać, może samo o sobie stanowić (na 7 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ, MOŻE SAMO O SOBIE STANOWIĆ. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast